Hướng dẫn về AirAsia dành cho Người mới bắt đầu: Liên hệ với chúng tôi

3.1 : Chỉ cần gửi email cho chúng tôi

Với biểu mẫu điện tử của chúng tôi, bạn có thể gửi cho chúng tôi các các câu hỏi, lời khen, tiền hoàn lại và các vấn đề khác liên quan đến AirAsia chỉ trong vài phút. Hãy gửi thư cho chúng tôi ngay bây giờ.

3.2 : Cũng có thể trò chuyện với chúng tôi

Chỉnh sửa nhanh cho chuyến bay của bạn. Sửa lỗi chính tả hoặc thực hiện những chỉnh sửa nhỏ trong giao dịch đặt vé của bạn. Trò chuyện với chúng tôi và cho chúng tôi biết những lo ngại của bạn về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến AirAsia. Hãy trò chuyện bằng Live Chat.

3.4 : Chúng tôi có mặt trên các phương tiện xã hội

    Hãy tìm hiểu hoạt động và những thông báo mới nhất của chúng tôi trên các hệ thống truyền thông xã hội:

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest Weibo WeChat Blog