Hành Khách đặc biệt

Mỗi hành khách đều đặc biệt, nhưng chúng tôi nỗ lực hơn để phục vụ hành khách đặc biệt hơn.

Người vị thành niên Đi một mình (UM)

Trẻ em dưới 12 tuổi không được chấp nhận chuyên chở trừ khi có một người ít nhất 18 tuổi đi cùng.

Hành khách Nhỏ tuổi Đi Một mình (YPTA)

Trẻ em từ 12 tuổi đến 16 tuổi sẽ chỉ được chấp nhận chuyên chở nếu phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp ký Bản Giới hạn Trách nhiệm khi check-in.

Hành khách mang thai

Hành khách mang thai có nhiệm vụ thông báo với chúng tôi về tiến trình thai kỳ của họ tại thời điểm đặt vé và tại quầy check-in. Việc chuyên chở hành khách mang thai của chúng tôi tuân theo các điều kiện sau đây:

  • Hành khách đang mang thai lên tới 27 tuần: Ngoại trừ trên các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ, hành khách phải ký Bản Giới hạn Trách nhiệm của AirAsia/AirAsia X tại thời điểm check-in để AirAsia/AirAsia X được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
  • Hành khách mang thai từ 28 tuần đến 34 tuần:
    • Hành khách phải nộp giấy ghứng nhận y tế của bác sĩ được chấp thuận theo yêu cầu.
    • Giấy chứng nhận y tế của bác sĩ phải xác nhận số tuần mang thai và giấy chứng nhận này không quá ba mươi (30) ngày tính tới ngày khởi hành của chuyến bay đi theo lịch trình hoặc chuyến bay về theo lịch trình tùy từng trường hợp.
    • Ngoại trừ trên các chuyến bay đến/từ Hoa Kỳ, Hành khách phải, Ký Bản Giới hạn Trách nhiệm của AirAsia/AirAsia X tại thời điểm check-in để AirAsia/AirAsia X được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
  • Hành khách mang thai từ 35 tuần trở lên: không được phép chuyên chở trên máy bay AirAsia/AirAsia X.

Hành khách có khả năng đi lại hạn chế (Cần dùng xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển)

Hành khách với yêu cầu cụ thể về hỗ trợ đặc biệt và Hành khách có tình trạng bệnh lý/ốm bệnh bao gồm những người cần dùng hoặc mang theo thuốc/ống tiêm lên máy bay phải liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến trên web AirAsia hoặc tổng đài của chúng tôi 48 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình để chúng tôi thu xếp loại dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cần thiết.


Chúng tôi chấp nhận xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển của Hành khách (bao gồm xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin) trên các chuyến bay của chúng tôi. Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin về cách thức vận chuyển xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn trong phần Các Câu hỏi Thường gặp Hỗ Trợ Khách Hàng.


Hành khách có nhu cầu được hỗ trợ xe lăn cần phải đăng ký trước dịch vụ tại thời điểm đặt vé hoặc qua phần Quản lý Đặt vé ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi, thì có thể dẫn tới mọi dịch vụ hỗ trợ đặc biệt hoặc dịch vụ xe lăn không có sẵn khi bạn đến sân bay và bạn sẽ bị từ chối chuyên chở, trừ khi luật pháp có quy định khác.