Xuất Nhập Cảnh Nhanh cho hành khách hạng Giường nằm Cao cấp & Premium Flex

landing-page-banner-xpresstrack

Thuận tiện hơn khi quý khách hạ cánh! Bây giờ chúng tôi cung cấp dịch vụ Xuất Nhập Cảnh Nhanh*, đó là quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh đặc biệt dành cho các hành khách hạng Giường nằm Cao cấp & Premium Flex. Dịch vụ này bắt đầu được cung cấp từ ngày 15 tháng Sáu 2015. 

 
Quầy riêng này sẽ cho phép thông quan tại khu vực xuất nhập cảnh. 

Chỉ cần làm theo các bước sau:

 

  1. Giữ lại thẻ lên máy bay của quý khách khi đi hoặc đến
  2. Tới quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh (số quầy được hiển thị bên dưới)
  3. Xuất trình thẻ lên máy bay và các giấy tờ liên quan của quý khách tại quầy
  4. Chờ kiểm tra giấy tờ xong và quý khách có thể đi!

Số quầy Xuất Nhập Cảnh Nhanh

Sân bay Nơi đến khởi hành đủ điều kiện
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (klia2) NA Các chuyến bay quốc tế: Quầy 32 Hành khách Hạng Đặc biệt Linh hoạt & Hành khách Hạng Giường nằm Cao cấp
Sân bay quốc tế Kuching (KCH) Các chuyến bay quốc tế: Quầy 12
Domestic Flight: Quầy 9
Các chuyến bay quốc tế: Quầy 10
Các chuyến bay nội địa: Quầy 5
Hành khách Hạng Đặc biệt Linh hoạt
Sân bay quốc tế Kota Kinabalu (BKI)
Các chuyến bay quốc tế: Quầy 10
Các chuyến bay nội địa: Quầy 1
International Flight: Quầy 2
Các chuyến bay nội địa: Quầy 8
Hành khách Hạng Đặc biệt Linh hoạt

*Xuất Nhập Cảnh Nhanh là tên dịch vụ và không có hàm ý quy trình kiểm tra an ninh nhanh hơn.