Những câu hỏi thường gặp

Lựa chọn đúng Câu Hỏi Thường Gặp cho những thắc mắc của quý khách:

Câu Hỏi Thường Gặp về Thẻ thông hành AirAsia Asean

 1. Asean Pass là gì?
  AirAsia Asean Pass là thẻ mua vé, cho phép khách hàng giữ cố định giá vé cơ bản ở mức thấp bằng điểm và đổi điểm thành chuyến bay đến 10 nước Asean - Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Philippines ..

 2. Tôi có thể mua nhiều hơn một thẻ Asean PASS không?
  Được, quý khách có thể mua nhiều hơn một thẻ Asean PASS. Một hành khách có thể mua được tối đa năm thẻ Asean PASSES trong một lần

 3. Tôi có thể mua thẻ Asean PASS cho người khác được không?
  Được, quý khách có thể mua, nhưng thẻ Asean PASS sẽ được liệt kê trong Mã Định Danh hội viên AirAsia BIG Shot của quý khách.

 4. Có lệ phí xử lý nào khi quy đổi qua thẻ Asean PASS không?  
  Không, không có lệ phí xử lý đối với bất kỳ việc quy đổi chuyến bay nào khi dùng thẻ Asean PASS.

 5. Tôi có được phép thay đổi thời gian chuyến bay của mình với thẻ Asean PASS?
  Được, hành khách có thể thay đổi thời gian chuyến bay của họ, nhưng khoản lệ phí thay đổi chuyến bay và khoản chênh lệch tiền vé sẽ áp dụng.

 6. Sẽ ra sao nếu tôi hủy chuyến bay của mình? Liệu tôi có thể vẫn giữ số điểm trong thẻ của mình không?
  Một khi chuyến bay đã được quy đổi và số điểm đã bị trừ, thì không thể hủy bỏ chuyến bay đã quy đổi đó. Quý khách chỉ có thể thay đổi chuyến bay sang một chuyến bay khác sau đó mà quý khách muốn.

 7. Sẽ ra sao nếu tôi không có đủ số điểm để quy đổi một chuyến bay? Liệu tôi có thể kết hợp với các thẻ khác mà tôi có được không?
  Số điểm trong một thẻ Asean PASS không thể kết hợp được vào (các) thẻ khác. Hành khách sẽ cần phải tận dụng hoàn toàn số điểm trong một thẻ bằng cách quy đổi nó thành các tuyến bay thích hợp.

 8. Có khoản hoàn tiền nào đối với các thẻ hết hạn không?
  Không, không có khoản hoàn tiền đối với bất kỳ thẻ hết hạn nào.

 9. Tôi có thể chuyển tiếp bất cứ số điểm nào chưa dùng đến trong một thẻ sang một thẻ mới được không?
  Số điểm trong một thẻ không thể kết hợp được vào một thẻ mới. Hành khách sẽ cần phải tận dụng hoàn toàn số điểm trong một thẻ bằng cách quy đổi nó thành các tuyến bay thích hợp.

 10. Tôi có thể có được chỗ ngồi trên bất kỳ chuyến bay nào mà tôi muốn đổi điểm không?
  Việc đổi điểm thành chuyến bay có giới hạn và phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của chỗ ngồi, có thể không khả dụng trên mọi chuyến bay hoặc vào mọi ngày, có nghĩa là vào cuối tuần, kỳ nghỉ lễ chính thức và kỳ nghỉ của học sinh.

 11. Thời hạn hợp lệ của AirAsia Asean Pass & AirAsia Asean + Pass là bao lâu?
  Thẻ của bạn hợp lệ trong 1 năm kể từ ngày mua.

 12. Thời hạn hợp lệ để đi lại của AirAsia Asean Pass sau khi đổi điểm thành chuyến bay đầu tiên là bao lâu?
  Nếu bạn đã mua AirAsia Asean Pass, bạn phải hoàn tất việc đi lại trong vòng 30 ngày kể từ chuyến bay đầu tiên của mình. Nếu bạn đã mua AirAsia Asean Pass + bạn phải hoàn tất việc đi lại trong vòng 60 ngày kể từ chuyến bay đầu tiên của mình.

 13. Tôi có thể đổi điểm thành chuyến bay khởi hành ngày mai không?
  Không, mỗi chuyến bay phải được đổi điểm trước ngày khởi hanh ít nhất 14 ngày.

 14. Liệu tôi có thể vẫn nhận được Điểm LỚN nếu tôi đổi điểm thành chuyến bay bằng AirAsia Asean Pass & AirAsia Asean + Pass không?
  Có, bạn sẽ nhận được Điểm LỚN khi khởi hành chuyến bay.

 15. Tôi có thể bay lại các tuyến bay khi sử dụng AirAsia Asean Pass & AirAsia Asean + Pass không?

  Chỉ có thể đổi điểm cho mỗi tuyến bay một lần với một thẻ AirAsia Asean Pass.
  Ví dụ của việc sử dụng 10 điểm:
 16. BẮT ĐẦU Kuala Lumpur KẾT THÚC Kuala Lumpur THÀNH PHỐ 6 điểm 10
  Kuala Lumpur Johor Bahru (1) Ho Chi Minh City (1) Bangkok (1) Singapore (3) Jakarta (1) Kuala Lumpur(3)
  Example of repeating routes (not allowed): điểm
  BẮT ĐẦU Kuala Lumpur KẾT THÚC Kuala Lumpur THÀNH PHỐ 2 điểm 4
  Kuala Lumpur Singapore (1) Kuala Lumpur (1) Singapore (1) Kuala Lumpur (1)
 17. Có sự khác biệt gì giữa việc đổi điểm thành chuyến bay bằng AirAsia Asean Pass và việc đổi Điểm BIG AirAsia thành chuyến bay?
  Quy trình đổi điểm thành chuyến bay của AirAsia Asean Pass & AirAsia Asean Pass + được thực hiện thông qua điểm đã mua, còn quy trình đổi Điểm BIG AirAsia thành chuyến bay được thực hiện với Điểm BIG mà bạn nhận được nhờ việc đặt chỗ với AirAsia.

 18. Tôi có thể đổi một chuyến bay có ngày khởi hành sớm hơn ngày khởi hành của chuyến bay đã đổi đầu tiên của tôi không? 

  Không. Thời gian hiệu lực của thẻ thông hành là 30 ngày (Thẻ Thông Hành AirAsia Asean) và 60 ngày (Thẻ Thông Hành AirAsia Asean +) tính từ ngày khởi hành của chuyến bay được đổi đầu tiên. Không được phép đổi chuyến bay tiếp theo có thời gian khởi hành sớm hơn chuyến bay được đổi đầu tiên hoặc muộn hơn thời kỳ hiệu lực của thẻ.

  Quý khách nên lên kế hoạch cho chuyến bay trước và đổi chuyến bay theo thứ tự.