Bản hành trình bay mẫu

 

Nhận thêm giá trị từ Thẻ thông hành AirAsia Asean của quý khách với các hành trình mẫu này:

Hãy xem khuyến mãi đặc biệt này nếu quý vị bay từ một quốc gia nằm ngoài Asean.