Thuê chuyến bay

AirAsia có cung cấp dịch vụ thuê chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách công vụ với máy bay công vụ Airbus 320 và đội ngũ nhân viên xuất sắc của chúng tôi.

AirAsia Airbus 320
  • Dịch vụ  thuê chuyến bay của AirAsia chỉ áp dụng cho các đường bay mà AirAsia đang khai thác.
  • Dịch vụ thuê chuyến bay chỉ cung cấp cho các chuyến bay có giờ bay tối đa là 4 tiếng.
  • Số chỗ ngồi tối đa của Airbus 320 là 180 hành khách.
  • Quý khách phải gửi thông báo trước một (1) tháng cho Bộ phận Dịch vu thuê chuyến AirAsia đối với các chuyến bay nội địa.
  • Gửi thông báo trước hai (2) tháng cho các Dịch vụ Thuê chuyến AirAsia đối với các chuyến bay quốc tế.
  • Dịch vụ thuê chuyến bay chỉ áp dụng cho các chuyến bay từ Kuala Lumpur (KUL), phụ thuộc vào sự sẵn sàng của máy bay và nhân sự.

Các dịch vụ trên chuyến bay tùy chọn

  • Các dịch vụ trên chuyến bay có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và theo thông báo trước
  • Đồ lưu niệm như mũ lưỡi trai AirAsia, áo phông, bút v..v. có thể được bao gồm trong gói dịch vụ theo yêu cầu của quý khách.


Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi yêu cầu qua email: charter@airasia.com hoặc số fax +603-8775 1482.