Ghi nợ trực tiếp Dragonpay

Dragonpay Corporation là một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến an toàn và đáng tin cậy tại Philippin.
Bấm vào đây để xem các hướng dẫn thanh toán rất đơn giản của chúng tôi.

Các ngân hàng cung cấp dịch vụ Đăng ký ngân hàng bắt buộc Giờ cung cấp dịch vụ
BDO (BANCO De Oro Unibank, Inc.) 6h sáng -10h tối
Metrobank 6h sáng -10h tối
BPI (Bank of the Philippine Islands) 6h sáng -10h tối
RCBC (Rizal Commercial Banking Corporation) Không 24 giờ
Chinabank Không 24 giờ
Unionbank Retail Internet Banking/ Unionbank EON Không 24 giờ
UCPB (United Coconut Planters Bank) Không 24 giờ
EastWest Bank Không 24 giờ

 

Đối với việc thanh toán qua ngân hàng cần đăng ký, hãy làm theo các chỉ dẫn trong quá trình thanh toán.

Khước từ trách nhiệm: Thời gian cung cấp dịch vụ phụ thuộc vào từng ngân hàng, có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.