Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Thanh Toán thông qua Cửa Hàng Tiện Ích/ATM/Ngân Hàng Điện Tử

1. Tôi có thể thanh toán thông qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử như thế nào?

Quý vị chỉ có thể thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử trên rtang web Tiếng Nhật AirAsia.com. Chọn "Phương Thức Thanh Toán Khác" khi chọn phương thức thanh toán.

2. Tôi có thể sử dụng thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử cho những chuyến bay nào?

Chỉ có thể sử dụng khi thanh toán bằng đồng yên Nhật cho các chuyến bay nội địa AirAsia Japan (JW) và các chuyến bay quốc tế một chiều/khứ hồi từ Nhật.

3. Tôi có thể thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử trên các trang điện thoại di động hoặc bằng các ứng dụng điện thoại di động được không?

Không thể thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử trên các trang điện thoại di động và bằng các ứng dụng điện thoại di động. Vui lòng lưu ý điều này.

4. "Các Phương Thức Thanh Toán Khác" nghĩa là gì?

Quý vị có thể thực hiện thanh toán tại các cửa hàng tiện ích, cũng như thanh toán qua ATM ngân hàng và ngân hàng điện tử thông qua "Các Phương Thức Thanh Toán Khác."

5. Những ngân hàng nào hỗ trợ thanh toán ATM/ngân hàng điện tử?

Vui lòng kiểm tra tại đây để biết những ngân hàng có thể sử dụng thanh toán ATM/ngân hàng điện tử.(các tổ chức tài chính có liên kết)

6. Tôi đã chọn và đặt chỗ thông qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử, nhưng tôi vẫn không thể thanh toán được. Tôi có thể đặt chỗ mới cho cùng chuyến bay không?

Nếu vẫn chưa hoàn tất việc thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử, thì không thể đặt chỗ cho cùng chuyến bay dưới cùng tên gọi trong vòng 30 giờ kể từ khi hoàn tất đặt chỗ.

7. Nếu tôi quên số xác nhận cần thiết để thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử, thì làm thế nào tôi có thể xác nhận con số này?

Vui lòng kiểm tra e-mail của quý vị vì số xác nhận cần thiết để thanh toán có lẽ đã được gửi đến địa chỉ e-mail mà quý vị đăng ký khi tiến hành đặt chỗ.

8. Sau khi đặt chỗ, tôi cần thanh toán sớm bao lâu?

Vui lòng hoàn tất thanh toán trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt chỗ. Thời hạn thanh toán sẽ xuất hiện trên trang Chọn Phương Thức Thanh Toán Khác. Vui lòng lưu ý rằng việc đặt chỗ của quý vị sẽ bị hủy bỏ khi hết thời hạn thanh toán.

9. Tôi có thể thanh toán tại các cửa hàng tiện ích nào?

Có thể thanh toán tại Lawson, Family Mart, Sunkus, Circle K, Daily Yamazaki, Yamazaki Daily Store, Three F, và Ministop.

10. Có thể thanh toán thành nhiều đợt qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử không?

Không thể sử dụng cửa hàng tiện ích, ATM, và ngân hàng điện tử để thực hiện thanh toán thành nhiều đợt. Vui lòng thanh toán toàn bộ số tiền khi đặt chỗ.

11. Có thể lên máy bay bằng giấy xác nhận (biên lai) thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng tiện ích thay vì dùng thẻ lên máy bay không?

Không thể sử dụng xác nhận hoặc biên lai thanh toán như là thẻ lên máy bay. Sau khi quý vị đã thanh toán xong, một bản hành trình sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail mà quý vị đã cung cấp khi đặt chỗ. Vui lòng check in bằng số đặt chỗ này (Số Đặt Chỗ) có trong bản hành trình.

12. Tôi không thể thanh toán thông qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử. Tại sao vậy? Tôi có thể thanh toán thông qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử như thế nào?

Không thể sử dụng cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử nếu quý vị đặt chỗ chuyến bay dưới 7 ngày (168 giờ) trước giờ khởi hành theo kế hoạch. Nếu quý vị muốn thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử, vui lòng sử dụng chúng trên 7 ngày (168 giờ) trước giờ khởi hành theo kế hoạch.

13. Tôi đã đặt chỗ chuyến bay của tôi thông qua việc thanh toán bằng cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử, nhưng tôi có thể thêm hành lý ký gửi hoặc đặt chỗ ngồi hoặc đặt trước món ăn trên chuyến bay được không? Làm thế nào tôi có thể bổ sung thêm?

Quý vị có thể sử dụng "Giao Dịch Đặt Vé Của Tôi" để thực hiện các thay đổi về hành lý ký gửi hoặc đặt chỗ ngồi, hoặc đặt trước món ăn trên chuyến bay sau khi quý vị đã thanh toán xong qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử. Quý vị sẽ cần sử dụng thẻ tín dụng.

14. Tôi muốn đặt chuyến bay 7 ngày sau khi đặt chỗ, nhưng thẻ "Phương Thức Thanh Toán Khác" không hiển thị.

Không thể sử dụng cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử nếu quý vị đặt chỗ chuyến bay dưới 7 ngày (168 giờ) trước giờ khởi hành theo kế hoạch. Quý vị chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán.

15. Tôi không thể xác nhận giao dịch đặt chỗ của tôi, thay đổi hành lý ký gửi hoặc đặt chỗ ngồi, hoặc đặt trước món ăn trên chuyến bay thông qua "Giao Dịch Đặt Vé Của Tôi."

Nếu quý vị đã chọn thanh toán qua cửa hàng tiện ích/ATM/ngân hàng điện tử, thì quý vị không thể xác nhận đặt chỗ của mình thông qua "Giao Dịch Đặt Vé Của Tôi" trước khi thanh toán xong. Hãy đăng nhập lại vào "Giao Dịch Đặt Vé Của Tôi" sau khi đã thanh toán các chi phí, sau đó quý vị có thể xác nhận đặt chỗ, thay đổi hành lý ký gửi hoặc đặt chỗ ngồi, hoặc đặt trước món ăn trên chuyến bay của mình. Vui lòng lưu ý rằng quý vị sẽ cần phải có thẻ tín dụng để thanh toán nếu quý vị sử dụng Giao Dịch Đặt Vé Của Tôi để thực hiện những thay đổi khác về hành lý ký gửi, đặt chỗ ngồi, hoặc đặt trước món ăn trên chuyến bay.