Phí tiện ích

Hiện nay phí tiện ích được áp dụng cho tất cả các khoản thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ mua hàng. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết về khoản phí này.

Phí xử lý là gì?

Phí xử lý không hoàn trả được tính khi thanh toán đầu tiên bằng ghi nợ trực tiếp, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ lệ phí. Phí xử lý sẽ được tính như sau:

  • Ghi nợ trực tiếp - theo một lần đặt vé.
  • Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ lệ phí - theo mỗi khách hàng bằng mỗi cách thức.

Vì sao áp dụng lệ phí này?

Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi sẽ có được một môi trường đặt vé thuận tiện và an toàn. AirAsia đã đầu tư đáng kể để mở rộng, thực hiện và duy trì các hệ thống thanh toán trực tuyến và đặc biệt là để nâng cấp, nâng cao và cải thiện các tính năng an toàn cho hình thức thanh toán trực tuyến ghi nợ trực tiếp, thẻ tín dụng, ghi nợ và thẻ lệ phí.

Có các phương thức thanh toán nào khác mà không phải trả phí tiện ích?

Đúng, phí xử lý không áp dụng đối với các thanh toán bằng hình thức thẻ BIG Visa.
* Không tính phí xử lý với các chuyến bay đến / từ Hoa Kỳ.