Xác nhận bằng thẻ Visa

Cùng một thẻ nhưng tự tin hơn khi mua hàng trực tuyến

Xác nhận bằng thẻ Visa là một dịch vụ từ Visa cho bạn tự tin hơn khi mua hàng trực tuyến.


Đăng ký thẻ Visa bạn đang có chỉ một lần với bên phát hành thẻ, tạo mật khẩu riêng cho bạn và sử dụng mật khẩu này mỗi lần bạn mua hàng tại các cửa hàng trực tuyến  – bằng cách này bạn được đảm bảo chỉ có bạn mới có thể sử dụng thẻ Visa của mình khi mua hàng trực tuyến.

Dịch vụ xác nhận bằng Visa giúp việc xác nhận trực tuyến thông tin nhân thân của bạn dễ dàng hơn. Dịch vụ này không đảm bảo cho sự hài lòng của khách hàng hay sự chấp thuận các hàng hóa hoặc dịch vụ mua bán trực tuyến. Để biết thông tin về hàng hóa và dịch vụ, chuyển phát, chính sách trao đổi và hoàn trả, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng trực tuyến. Để hỏi về lệ phí với thẻ của bạn, hãy hỏi bên phát hành thẻ.

Để đăng ký thẻ của bạn với Dịch vụ xác nhận qua thẻ Visa, hoặc để biết thêm thông tin, hãy liên hệ bên phát hành thẻ hoặc truy cập
www.visa-asia.com/verified
.

Các câu hỏi thường gặp
Các ngân hàng tham gia dịch vụ VBV