Hàng miễn thuế & Đồ lưu niệm

Trải nghiệm đẳng cấp mua sắm mới trên máy bay bằng cách lên danh sách các  món quà và đồ lưu niệm 'chỉ-có-trên-máy-bay bạn sẽ mua với danh mục sản phẩm của chúng tôi!


dutyfree-hero


Danh mục sản phẩm AirAsia

Lưu lại kỷ niệm về chuyến bay của bạn cùng chúng tôi bằng cách mua những món quà sưu tập trên mỗi chuyến bay, chỉ có ít phiên bản và khác nhau ở mỗi quốc gia!


dutyfree-merchandise-ak

Các chuyến bay AK

Các chuyến bay QZ

Các chuyến bay FD

dutyfree-merchandise-pq

Các chuyến bay Z2

dutyfree-merchandise-xt

Các chuyến bay I5

Các chuyến bay D7

 

Danh mục hàng miễn thuế

Hãy xem bản danh mục mới nhất về các mặt hàng miễn thuế trên máy bay của chúng tôi (SkyShop), bạn có thể tiết kiệm rất nhiều khi mua nước hoa, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, trang sức, bánh kẹo và nhiều hàng hóa khác nữa!


dutyfree-big-ak

Các chuyến bay AK

dutyfree-big-qz

Các chuyến bay QZ

dutyfree-big-fd

Các chuyến bay FD

dutyfree-big-z2

Các chuyến bay Z2

Các chuyến bay D7

   

Đặt trước Hàng Miễn thuế

Hãy bắt đầu mua sắm những mặt hàng miễn thuế trực tuyến và yêu cầu chuyển tới quý khách trên máy bay hoặc gửi về nhà (chỉ trên các chuyến bay D7).  Bấm vào một trong các nút bên dưới và bắt đầu mua sắm ngay bây giờ!

Các chuyến bay AK
Các chuyến bay D7
dutyfree-prebook-icon-ak

Quản Lý Đặt Chỗ
Của Tôi

dutyfree-prebook-icon-big

Miễn Thuế Lớn

dutyfree-prebook-icon-big

Miễn Thuế
AirAsia X

dutyfree-prebook-icon-home

Gửi Hàng Về Nhà