Lựa chọn Nâng Cấp Du Lịch (UTo)

Nâng cấp lên hạng ghế AirAsia X Hạng giường nằm với chi phí thấp!

Optiontown Upgrade Travel option (UTo) Giới thiệu lựa chọn Nâng Cấp Du Lịch (UTo), một lựa chọn mới giúp quý khách nâng cấp ghế hạng Phổ Thông thành Ghế AirAsia X Hạng giường nằm và quý khách sẽ được tận hưởng dịch vụ tuyệt vời.

Khi quý khách nâng cấp thành AirAsia X Hạng giường nằm (1) quý khách sẽ được tận gưởng cảm giác thoải mái của giường phẵng, một bữa ăn nóng hổi ngon tuyệt, ưu tiên check-in và lên tàu cũng như lấy hành lý sớm khi đến nơi(2).

Mỗi chuyến bay chỉ có một số lựa chọn giới hạn tùy theó số lượng ghế AirAsia X Hạng giường nằm và các yếu tố khác, vì vậy việc đăng nhập UTo không đảm bảo có chỗ để nâng hạng. Tiếp tục tham gia UTo để tăng cơ hội được nâng cấp chỗ của quý khách!

Hãy nhấp vào đây để Nâng Cấp

Đặt vé
Hạng Phổ Thông
của quý khách

Truy cập trang web
Optiontown

Chọn Tùy chọn
UTo/ESo

Truy cập
Đặt Vé của
Quý Khách

Đăng Ký Thanh
Toán & Phí
Nâng Hạng Không Đáng Kể (3)


Nhận Email
về tình trạng UTo/ESo
. Hoàn trả nếu Không
Thành Công

Hoặc: Gọi đến Đường Dây Dịch Vụ Khách Hàng AirAsia X Premium ở số

(1) Quý khách sẽ nhận được thông báo trước 1-3 ngày nhưng không trễ hơn 4 giờ trước khi chuyến bay theo lịch trình khởi hành.
(2) Dịch vụ có thể thay đổi tùy theo sân bay khởi hành và thời gian bay.
(3) Nâng Cấp & Phí Nâng Cấp có thể thay đổi tùy theo có chỗ và được cập nhật thường xuyên. Phí đăng ký không hoàn trả được.