Optiontown

AirAsia X hợp tác với Optiontown để đem đến cho quý khách nhiều lựa chọn du lịch tiện lợi hơn bao giờ hết. Chỉ có Optiontown mới đem đến cho quý khách tất cả lựa chọn dưới đây với mức phí thấp để tận hưởng những tiện nghi tốt hơn:

  • Tủy Chọn Nâng Hạng Du Lịch (UTo)
  • Tùy Chọn Chỗ Ngồi Trống (ESo)

Chỉ cần nhấp vào các tab bên trái để đọc thêm về từng lựa chọn.

* AirAsia phối hợp với Optiontown cung cấp các dịch vụ tùy chọn Nâng Cấp Du Lịch (UTo), tùy chọn Chỗ Trống (ESo). Optiontown là nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nâng cao chất lượng các chuyến du lịch của quý khách với AirAsia và không phải là một phần của tập đoàn các công ty AirAsia.