Thông tin hoạt động

Thay đổi sân bay

Kể từ thứ Sáu, 9/5/2014, tất cả các chuyến bay của AirAsia và AirAsia X sẽ hoạt động ở klia2. Tuy nhiên, một vài chuyến bay vào thứ Năm 8/5/2014 sẽ đến thẳng klia2 thay vì LCCT.

Sau đây là danh sách các chuyến bay bị ảnh hưởng:

Các chuyến bay Nội địa AirAsia đến klia2 vào 8/5/2014

STT Khởi hành từ Số hiệu chuyến bay Giờ khởi hành Giờ đến klia2
1 Terengganu AK 6227 1615hrs 1710hrs
2 AK 6221 2120hrs 2215hrs
3 Kota Bharu AK 6439 1710hrs 1810hrs
4 AK 6443 2155hrs 2255hrs
5 AK 6447 2315hrs 0015hrs (Ngày 9/5)
6 Tawau AK 5741 1855hrs 2140hrs
7 Bintulu AK 5243 1945hrs 2145hrs
8 Alor Setar AK 6015 2145hrs 2250hrs
9 Johor Bahru AK 6049 2205hrs 2255hrs
10 Sibu AK 5875 2100hrs 2255hrs
11 Miri AK 5649 2105hrs 2320hrs
12 Langkawi AK 6323 2240hrs 2345hrs
13 AK 6311 1520hrs 1630hrs
14 AK 6315 2020hrs 2130hrs
15 AK 6317 2110hrs 2220hrs
16 Kota Kinabalu AK 5131 2130hrs 0000hrs (Ngày 9/5)
17 AK 5117 1855hrs 2125hrs
18 AK 5119 1925hrs 2155hrs
19 Kuching AK 5219 2220hrs 0005hrs (Ngày 9/5)
20 Penang AK 6121 2305hrs 0005hrs (Ngày 9/5)
21 AK 6129 2055hrs 2155hrs

 

Các chuyến bay Quốc tế đến klia2 vào ngày 8/5/2014

STT Khởi hành từ Số hiệu chuyến bay Giờ khởi hành Giờ đến klia2
1 Macau AK 189 1640hrs 2030hrs
2 AK 187 1830hrs 2220hrs
3 Nanning AK 169 1730hrs 2110hrs
4 Kunming AK 100 1740hrs 2150hrs
5 Lombok AK 307 1915hrs 2225hrs
6 Ho Chi Minh City AK 525 2110hrs 0000hrs (Ngày 9/5)
7 AK 529 1240hrs 1530hrs
8 Phuket AK 823 2140hrs 0005hrs (Ngày 9/5)
9 Bali AK 371 2120hrs 0020hrs (Ngày 9/5)
10 Shenzhen AK 123 2050hrs 0045hrs (Ngày 9/5)
11 Hong Kong AK 131 2105hrs 0055hrs (Ngày 9/5)
12 Yangon AK 503 1930hrs 2345hrs
13 Guangzhou AK 119 0115hrs (9th May) 0525hrs (Ngày 9/5)
14 AK 117 2050hrs 0055hrs (Ngày 9/5)
15 Medan AK 394 2125hrs 2325hrs
16 Trichy AK 28 2355hrs 0625hrs (Ngày 9/5)
17 AK 24 0925hrs 1555hrs
18 AK 26 1705hrs 2335hrs
19 Kochi AK 38 2330hrs 0620hrs (Ngày 9/5)
20 Kolkata AK 62 0040hrs (9th May) 0720hrs (Ngày 9/5)
21 Chennai AK 12 1750hrs 0020hrs (Ngày 9/5)

 

Các chuyến bay Quốc tế của AirAsia X khởi hành từ LCCT vào ngày 9/5/2014

STT Khởi hành từ Số hiệu chuyến bay Giờ khởi hành
1 Perth D7 236 0005hrs
2 Osaka D7 532 0100hrs
3 Busan D7 518 0115hrs
4 Jeddah D7 170 0235hrs


QUAN TRỌNG: Kể từ 00:01 ngày 9/5/2014, tất cả các chuyến bay (AirAsia & AirAsia X) KHÔNG được đề cập ở trên sẽ hoạt động ở klia2.

Các thay đổi về hoạt động

Các quầy của AirAsia và AirAisa X

Kể từ 9/5/2014 trở đi, tất cả những quầy của AirAsia và AirAsia X ở klia2 sẽ mở cửa trước giờ khởi hành 3 giờ đồng hồ và đóng trước giờ khởi hành 1 giờ đồng hồ. Vì vậy, rất mong các hành khách đến check-in sớm để có đủ thời gian di chuyển từ quầy check-in đến cổng khởi hành.

We would like to advise all our guests to arrive ahead of the recommended check-in time to ensure ample time to move from check-in counters to your designated departure gates.

Red Carpet service

Red Carpet sẽ tạm ngưng phục vụ từ 9/5/2014 trở đi trong vòng từ 4-6 tuần để hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động của klia2.

Đối với các hành khách đã mua Red Carpet cho những chuyến du lịch outbound từ Kuala Lumpur, chi phí đã thanh toán của quý vị sẽ được chuyển vào tài khoản khoản tài khoản tín dụng. (không áp dụng đối với hành khách mua Red Carpet Kuala Lumpur)

Chúng tôi sẽ thông tin đến tất cả các hành khách một khi dịch vụ hoạt động trở lại.

Chuyến bay Fly-thru

Tất cả hành khách trên chuyến bay Fly-thru sẽ nối chuyến qua Khu vực chuyển tiếp ( cổng L) nằm giữa cổng Nội địa và Cổng Quốc tế. Nếu bạn cần bất cứ sự hỗ trợ nào, xin vui lòng liên hệ với nhân viên của AirAsia tại sân bay.

Khách sạn Tune

Khách sạn Tune klia2 sẽ bắt đầu hoạt động vào 9/5/2014. Tất cả các vé đã đặt từ 8/5/2014 trở về trước sẽ vẫn ở khách sạn Tune LCCT. Phương tiện di chuyển từ Khách sạn Tune LCCT đến klia2 sẽ phục vụ cho hành khách check out vào 9/5/2014.