MyCorporate

AirAsia MyCorporate

ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN? ĐĂNG NHẬP Ở ĐÂY

Chào mừng đến với MyCorporate, sản phẩm đặc biệt của AirAsia dành cho các du khách doanh nhân với mức ngân sách của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về giới thiệu sản phẩm các câu hỏi thường gặp.

DOANH NGHIỆP LỚN

Nếu bạn là doanh nghiệp lớn và dự kiến khoản chi tiêu lớn từ nhiều quốc gia, xin hãy gửi email cho Quản lý Bán hàng Doanh nghiệp của chúng tôi để thảo luận về lợi ích cho doanh nghiệp của bạn khi ký kết thỏa thuận doanh nghiệp với AirAsia.
Gửi email tới MyCorporate Sales Manager

DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA

Để tiếp cận bộ sản phẩm đặc biệt phục vụ hoạt động đi lại cho doanh nghiệp của AirAsia, xin hãy đăng ký công ty của bạn với MyCorporate ở đây:
Bấm để Đăng ký

AirAsia MyCorporate