MyCorporate

AirAsia MyCorporate

ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN? ĐĂNG NHẬP Ở ĐÂY

Chào mừng đến với MyCorporate, sản phẩm đặc biệt của AirAsia dành cho các du khách doanh nhân với mức ngân sách của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về giới thiệu sản phẩm các câu hỏi thường gặp.

DOANH NGHIỆP LỚN

Với những doanh nghiệp lớn có chi phí đi lại đáng kể trong khu vực châu Á và dự kiến sẽ hợp nhất chi phí của nhiều văn phòng, đội Quản lý Bán hàng Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ thảo luận cụ thể về cách tối đa hóa giá trị, tính linh hoạt và tiết kiệm nhiều nhất cho Công ty bạn.
Hãy liên hệ với đội Bán hàng Doanh nghiệp ngay.

DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA

Tiết kiệm lớn với chương trình đặc biệt của AirAsia phục vụ hoạt động đi lại cho doanh nghiệp. Để nhanh chóng và dễ dàng truy cập vào tài khoản tự quản MyCorporate, hãy điền Mẫu Đăng ký
MyCorporate SME của AirAsia Ở ĐÂY

AirAsia MyCorporate