Các Điều kiện Chuyển tiếp giữa Đảo và Thành phố

Điều kiện Chuyển tiếp tới Đảo

1.  Chuyên chở từ Sân bay đến Đảo và từ Đảo đến Sân bay: chuyên chở sẽ bao gồm cả chuyên chở trên đất liền và chuyên chở trên biển như sau:
1.1 Chuyên chở trên đất liền: được hỗ trợ bằng phương tiện của nhà cung cấp, loại phương tiện sẽ phụ thuộc vào số hành khách.
1.2 Chuyên chở trên biển: được hỗ trợ bằng thuyền cao tốc hoặc phà, phụ thuộc vào số hành khách và/hoặc phương tiện.

Cả dịch vụ ô tô và tàu thuyền sẽ thuộc quyền quyết định của các công ty hỗ trợ, đơn vị sẽ xác định loại ô tô và/hoặc tàu thuyền cần thiết. Dịch vụ của Thai AirAsia Co. Ltd. (AirAsia) và AirAsia Berhad (Malaysia) không bao gồm cung cấp tàu/phà hay dịch vụ vận chuyển bằng tàu/phà.

 

2. Dịch vụ của Các Nhà vận hành Khác: Trong trường hợp cung cấp dịch vụ khác ngoài chuyên chở hàng không, AirAsia sẽ chỉ là bên phát hành vé dịch vụ ô tô và/hoặc tàu thuyền cho riêng hành khách của công ty. Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác của AirAsia cũng sẽ được áp dụng đối với dịch vụ này, việc thông báo các điều khoản và điều kiện đó thuộc toàn quyền quyết định của AirAsia.

 

3. Chính sách Làm thủ tục Đăng ký: Hành khách phải Làm thủ tục đăng ký lên phương tiện chuyên chở trên đất liền và/hoặc trên biển tại quầy của nhà cung cấp dịch vụ chuyên chở tại sân bay và/hoặc trên đảo ít nhất 10 phút trước giờ khởi hành.

 

4. Hủy bỏ và Thay đổi: Hành khách không được thay đổi và/hoặc yêu cầu hoàn tiền cho chuyến bay, dịch vụ ô tô và/hoặc tàu thuyền của mình.  Hủy bỏ và/hoặc thay đổi lịch trình chuyến đi cũng như quản lý hành khách sẽ trong khuôn khổ các điều kiện và quy định do AirAsia đặt ra.  Hành khách được coi là đã biết về mọi điều kiện và quy định khi thực hiện đặt vé của AirAsia.

 

5. Phí đi Tàu đuôi dài: Một số địa điểm có thể chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và có thể đòi hỏi sử dụng tàu đuôi dài hoặc tàu nhỏ hơn. Phí đi tàu đuôi dài hoặc tàu nhỏ hơn không bao gồm trong giá vé công bố trên trang web này và hành khách sẽ phải trả tiền vé trực tiếp cho nhà vận hành.

 

6. Tuyến đường Quốc tế: Hành khách đi trên tuyến quốc tế phải có hộ chiếu hợp lệ không dưới 6 (sáu) tháng kể từ ngày đi và đã nhận được tất cả thị thực nhập cảnh và xuất cảnh cần thiết. 

 

7. Thiệt hại: AirAsia bảo lưu quyền từ chối bất kỳ trách nhiệm nào đối với tử vong và/hoặc tổn hại về thân thể cũng như thiệt hại, tổn thất và/hoặc chậm trễ đối với việc thu hồi hành lý và tài sản gây ra do dịch vụ của nhà cung cấp ô tô và/hoặc tàu thuyền hoặc do phương tiện.

 

8. Hành khách có thể thay đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên chuyến bay không dưới 4 giờ trước giờ khởi hành.

 

Điều kiện Chuyển tiếp tới Thành phố

1.  Chuyên chở từ Sân bay đến Thành phố Lân cận và từ Thành phố Lân cận đến Sân bay: Trong mọi trường hợp đi lại trong đó phương tiện do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp với kích thước phụ thuộc vào số lượng hành khách, Thai AirAsia (AirAsia) sẽ không chịu trách nhiệm cung cấp phương tiện đó hay quản lý đi lại trên đất liền.

 

2. Dịch vụ của Các Nhà vận hành Khác: Trong trường hợp chuyên chở hành khách trên đất liền như đã nói ở trên, AirAsia chỉ là bên phát hành vé của các Nhà vận hành Khác.  AirAsia bảo lưu quyền áp đặt các điều kiện dịch vụ, nếu có; việc thông báo các điều kiện đó thuộc toàn quyền quyết định của AirAsia.

 

3. Chính sách Làm thủ tục Đăng ký: Hành khách phải Làm thủ tục đăng ký lên phương tiện chuyên chở trên đất liền quầy của nhà cung cấp dịch vụ chuyên chở tại sân bay và/hoặc địa điểm trong thành phố ít nhất 10 phút trước giờ khởi hành.

 

4. Hủy bỏ và Thay đổi: Hành khách không được thay đổi và/hoặc yêu cầu hoàn tiền vé cho chuyến bay và/hoặc phí chuyên chở trên đất liền khác.  Hủy bỏ và/hoặc thay đổi lịch trình chuyến đi cũng như quản lý hành khách sẽ trong khuôn khổ các điều kiện và quy định do AirAsia đặt ra.  Hành khách được coi là đã biết về mọi điều kiện và quy định khi thực hiện đặt vé của AirAsia. 

 

5. Tuyến đường Quốc tế: Hành khách đi trên tuyến quốc tế phải có hộ chiếu hợp lệ không dưới 6 (sáu) tháng kể từ ngày đi và đã nhận được tất cả thị thực nhập cảnh và xuất cảnh cần thiết.

 

6. Thiệt hại: AirAsia bảo lưu quyền từ chối bất kỳ trách nhiệm nào đối với tử vong và/hoặc tổn hại về thân thể cũng như thiệt hại, tổn thất và/hoặc chậm trễ đối với việc thu hồi hành lý và tài sản gây ra do dịch vụ của các công ty ngoài chính AirAsia. 

 

7. Hành khách có thể thay đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên chuyến bay không dưới 4 giờ trước giờ khởi hành.