นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของแอร์เอเชีย

แอร์เอเชียตระหนักถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น แอร์เอเชียจึงดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ แม้ว่านโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สัญญา และไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายใดๆ แต่เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของแอร์เอเชียในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่า แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับเปลี่ยนนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการปรับปรุงนโยบายไว้ ณ ที่นี้ และโดยการกำกับข้อความ "ปรับปรุงใหม่" ที่ลิงค์ "นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล" บนเว็บไซต์ที่นโยบายนี้มีผลใช้เป็นระยะเวลา 30 วัน

การแจ้งนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีจุดประสงค์เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาและประเภทของข้อมูลที่แอร์เอเชียรวบรวม การนำข้อมูลไปใช้ การแบ่งปันให้กับผู้อื่น และการรักษาความลับและความปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังแจ้งวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คุณให้ และทางเลือกเพื่อจำกัดการแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากแอร์เอเชีย

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์แอร์เอเชียที่ www.airasia.com โดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์และไม่จำกัดเพียงการจองตั๋วเดินทาง การขายภาคองค์กร การวิจัยตลาด และลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า

การรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้แน่ใจว่าเราทำการสำรองที่นั่งของคุณได้สำเร็จ และเพื่อบริหารธุรกิจของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เราจะรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากหลายแหล่ง เพื่อทราบความต้องการปัจจุบันและความต้องการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ เพื่อให้และปรับปรุงบริการของเราให้เหมาะสม แหล่งข้อมูลที่เรารวบรวม นอกเหนือจากแหล่งอื่นๆ มีดังนี้ 

 • จากคุณ เมื่อคุณสมัครใจให้ข้อมูลแก่เราหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เรามอบหมาย
 • จากเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเบราว์เซอร์มีการติดต่อสื่อสารกับเรา
 • จากแหล่งอื่นๆ และลิงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อมโยงเพื่อให้ข้อมูลการเดินทางและ/หรือความต้องการที่พักและบริการกับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล หมายเลขแฟกซ์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน
 • หมายเลขบัตรเครดิต / ชาร์จการ์ด รวมถึงที่อยู่จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและวันหมดอายุ
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือบริการอื่นๆ เช่น ชื่อผู้ร่วมเดินทาง บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การเลือกที่นั่งถูกใจ และบริการอาหารพิเศษหรือบริการทางการแพทย์
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ และประเทศที่พำนัก
 • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบิน และการเช็คอินออนไลน์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ผ่านการสำรวจความคิดเห็น การประกวด การแข่งขัน หรือการวิจัยทางการตลาดอื่นๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
  เพื่อวิจัยและแก้ไขปัญหาหรือตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการพักอาศัย
 • สัญญาองค์กร นายจ้าง และ/หรือสังกัดองค์กรอื่นๆ (เช่น ชื่อนายจ้าง ตำแหน่งงาน ที่อยู่ และข้อมูลที่ติดต่อ)

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณสมัครงานหรือส่งใบสมัครงานผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราที่ www.airasia.com.

ในบล็อกองค์กรของเราที่เพิ่งสร้างขึ้นล่าสุด เราจะรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณเลือกสมัครเพื่อสร้างประวัติส่วนตัวภายใต้การควบคุมของคุณ ส่งความคิดเห็น หรือใช้ Blogsphere ยกเว้นการดู / การอ่านบล็อก ข้อมูลที่เรารวบรวมนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลที่ติดต่อ และที่อยู่อีเมล

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อบริหารจัดการ เช่น การดำเนินการ การยืนยัน การตอบสนอง และการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และคำขอใช้บริการของเรา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง / แก้ไขตารางเที่ยวบิน เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณจองตั๋วเดินทางผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราที่ www.airasia.com, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Centre) และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของเรา เพื่อติดต่อและแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการทำบัญชี (การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบบัญชี) การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุมทางศุลกากร ความปลอดภัย ความมั่นคง การวิเคราะห์ทางสถิติและการตลาด การจัดการระบบข้อมูล การทดสอบระบบ การบำรุงรักษาและการพัฒนา การดำเนินงาน การสนับสนุน การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ และเพื่อปรับปรุงและช่วยให้เราติดต่อกับคุณในอนาคต เช่น การระบุความต้องการและความชอบของคุณ

ในกรณีการจ้างงาน เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจเพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนด / เกณฑ์ของงานที่เรามองหา / ต้องการจ้าง

เมื่อใช้กฎหมายบังคับ เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือบุคคลที่สามตามหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต เพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของแอร์เอเชีย ลูกค้าของเรา เว็บไซต์ของเรา หรือผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณต่อบริษัทที่เรามีสัญญาหรือให้อนุญาต เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูล

จากส่วนหนึ่งในความพยายามของเราเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เรามีการปรับปรุงและขยายบริการของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนี้ เราจะแต่งตั้ง ให้อนุญาต หรือทำสัญญากับพันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธ์เป็นครั้งคราว เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่พันธมิตรธุรกิจเหล่านี้ บุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ หรือผู้โฆษณาซึ่งมีสัญญาหรือได้รับอนุญาต เพื่อนำเสนอโปรโมชัน ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งไม่ใช่ของเรา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ได้รับการติดต่อที่ไม่ต้องการ เราจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรโมชัน ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณเลือกหรือทำเครื่องหมายว่าสนใจผ่านประวัติส่วนตัวสมาชิกของเรากับพันธมิตรธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ในกรณีที่อ้างถึงนโยบายนี้ เมื่อแอร์เอเชียส่งผ่านข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เราจะทำให้แน่ใจว่ามาตรการความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของคุณนั้นมีความเข้มงวดกว่าหรือไม่น้อยกว่ามาตรการของแอร์เอเชีย แต่จะไม่รวมในกรณีที่ใช้กฎหมายบังคับให้เราส่งผ่านข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สาม

ในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ เช่น การขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการ ข้อมูลของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านนี้และจะถูกโอนย้ายไป

การแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคุณต่อ

 • ธนาคาร เพื่ออนุมัติธุรกรรมหรือเพื่อชำระเงิน
 • บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแทนจำหน่ายและโรงแรม
 • หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

แอร์เอเชียจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด แอร์เอเชียอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและ/หรือที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้ใช้ทั้งหมดให้กับบุคคลที่สาม

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

แอร์เอเชียจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตรง หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี กรุณาอย่าแจ้งชื่อและที่อยู่ของคุณ หรือข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ หรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

ข้อมูลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะมีการรวบรวมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองที่นั่งออนไลน์หรือการจองห้องพักเท่านั้น โดยปกติ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีควรเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ แอร์เอเชียจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลบางอย่างของเด็ก เช่น ชื่อ อายุ วันเกิด เอกสารการเดินทางเท่านั้น

หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ให้ข้อมูลไว้กับเราโดยไม่ได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากคุณ คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลนี้โดยติดต่อเราได้ที่แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นออนไลน์.

การแก้ไข/การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

คำแนะนำนี้จะมีการระบุอย่างชัดเจนในเอกสารส่งเสริมการขายทุกฉบับที่ออกโดยแอร์เอเชีย

ลิงค์ในเว็บไซต์แอร์เอเชียมีลิงค์ไปยังไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละไซต์ที่รวบรวมข้อมูลจากคุณ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของแอร์เอเชียจะใช้กับข้อมูลที่แอร์เอเชียรวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

จดหมายข่าว

การสมัครสมาชิกบริการรับข่าวสารทางอีเมลของแอร์เอเชีย แสดงว่าคุณตกลงให้เราติดต่อคุณผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการล่าสุด หากคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิก คุณสามารถลบข้อมูลของคุณออกจากรายชื่อสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของเราได้

การประกวดและการสำรวจความคิดเห็น

แอร์เอเชียอาจเสนอโอกาสให้คุณเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นหรือการประกวดบนไซต์ของเราเป็นครั้งคราว หากคุณเข้าร่วม เราจะขอข้อมูลที่ระบุตัวตนจากคุณ การเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นหรือการประกวดเหล่านี้ถือว่าเป็นการสมัครใจทั้งหมด และคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้หรือไม่ก็ได้ โดยทั่วไป ข้อมูลที่ร้องขอคือข้อมูลที่ติดต่อ (เช่น ชื่อและที่อยู่)
 
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มชื่อผู้เข้าร่วมการประกวด แจ้งผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัล ตลอดจนปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานไซต์สำหรับลูกค้าของเรา โดยที่ข้อมูลจะถูกรวบรวมไว้ในการสำรวจโดยไม่ระบุชื่อ

บ่อยครั้งที่เราใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นหรือการประกวดเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ใช้ของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวตนที่คุณให้ไว้ผ่านการประกวดหรือการสำรวจความคิดเห็นกับบุคคลที่สามอื่นๆ เว้นแต่เรามีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือให้ทางเลือกกับคุณ

ความปลอดภัย

ระบบการสำรองที่นั่งออนไลน์ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลการซื้อของคุณโดยใช้ Secure Socket Layer เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้สูญหาย ใช้ในทางที่ผิด และดัดแปลงแก้ไข มีเพียงพนักงานที่ได้รับอนุญาตและตัวแทนจำหน่ายที่มีข้อผูกมัดในการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา คุณควรเก็บรักษารหัสเหล่านี้เป็นอย่างดี

คุกกี้

คุกกี้คือ ส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บบนฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้คุกกี้ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวตนในขณะที่อยู่บนไซต์

ซึ่งทำให้ระบบของเรารู้จักเบราว์เซอร์ของคุณ และจดจำชื่อผู้โดยสารและข้อมูลจัดส่งเอกสารของคุณ คุณจะได้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำอีก เว็บเซิร์ฟเวอร์ของแอร์เอเชียจะบันทึกที่อยู่และข้อมูลผู้โดยสารไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ซึ่งข้อมูลนี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของแอร์เอเชียเท่านั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและบริษัทอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ คุกกี้รหัสเซสชันจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้ที่อยู่ถาวรจะยังคงอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณสามารถลบคุกกี้ที่อยู่ถาวรได้โดยทำตามวิธีที่ให้ไว้ในไฟล์ "วิธีใช้" ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

เพื่อความปลอดภัย จะไม่มีการบันทึกหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ คุณต้องพิมพ์หมายเลขบัตรเครดิตทุกครั้งที่ทำรายการซื้อ

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์ ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะไม่นำไปแบ่งปันกับบุคคลอื่นใดภายนอกแอร์เอเชีย แอร์เอเชียจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการซื้อโฆษณาออนไลน์เท่านั้น ซึ่งทำให้แอร์เอเชียสามารถรักษาต้นทุนต่ำและค่าโดยสารถูกแก่ลูกค้าของเรา

การติดตามไซต์

เราใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเพื่อตรวจสอบรูปแบบการใช้งานของลูกค้าและการใช้งานไซต์ เพื่อช่วยให้เราพัฒนาการออกแบบและรูปแบบของไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชม AirAsia.com ได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้ไม่ทำให้เราตรวจจับข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

การใช้พิกเซล

เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่ลูกค้าปฏิบัติกับอีเมลและเนื้อหาที่เราส่ง เราใช้พิกเซลในอีเมลเพื่อให้ทราบว่าใครได้เปิดข้อความแล้ว นอกจากนี้ เรายังใช้พิกเซลเพื่อเรียนรู้ว่าคุณได้รับอีเมลในรูปแบบ text หรือ html ซึ่งทำให้เราสามารถจัดส่งเนื้อหาในรูปแบบที่น่าสนใจที่สุด

ไฟล์บันทึก

เราใช้ที่อยู่ไอพีเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์กว้างๆ เพื่อใช้งานโดยรวม ที่อยู่ไอพีไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลที่ระบุตัวตน

การยินยอมของคุณ

การใช้เว็บไซต์ของแอร์เอเชียแสดงว่า คุณยินยอมให้ AirAsia Berhad รวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะที่อธิบายไว้ข้างต้น (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว) เว้นแต่และจนกว่าคุณแจ้งให้เราทราบถึงข้อยัดแย้งโดยการทำตามคำแนะนำที่อยู่ในเว็บไซต์

ข้อมูลที่ติดต่อ

หากคุณยังคงมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์ของเรา เราจะขอชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และความคิดเห็นของคุณ เพื่อให้เราสามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ / ข้อสงวนสิทธิ์สำหรับเว็บไซต์

เมื่ออ้างถึงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราที่ www.airasia.comโปรดอ่านนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง

การสำรองที่นั่งและการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งและระเบียบอัตราค่าโดยสาร.