Hộ chiếu & thị thực

Nếu bạn muốn đến bất kỳ nơi nào ở nước ngoài, bạn cần một hộ chiếu để được bay chuyến quốc tế và nhập cảnh vào nước ngoài đó. Thông thường, hộ chiếu của bạn phải còn giá trị ít nhất sáu tháng sau ngày mà bạn nhập cảnh vào nước ngoài.

Xin hãy đảm bảo bạn đã đáp ứng mọi yêu cầu về hộ chiếu, visa và sức khỏe của quốc gia nơi bạn đến. Bạn có thể ngạc nhiên với các yêu cầu của mỗi quốc gia, vì thế cần luôn kiểm tra kỹ trước khi bay. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ cơ quan chức trách địa phương nào trục xuất và/hoặc từ chối cho bạn nhập cảnh ở điểm đến.

Nếu bạn sắp bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, đây là một số điều quan trọng bạn cần biết trước khi đi.