airasia Dine-In T&Cs and Policies

อัปเดตล่าสุดเมื่อ สิงหาคม ค.ศ. 2023

คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกและคืนเงิน

1. การยกเลิกโดยลูกค้า

1.1
คำขอยกเลิก

ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ยกเลิกและมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเฉพาะกรณีเมื่อคำขอยกเลิกถูกยื่นอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาการจองไปแล้ว

การยกเลิกและคำขอคืนเงินใดๆ ที่ถูกทำขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงของเวลาการจองจะไม่ได้รับการยอมรับหรือคืนเงินเว้นแต่เหตุผลดังต่อไปนี้:

 1. ร้านอาหารปิดการให้บริการอย่างถาวร
 2. ร้านอาหารปฏิเสธการใช้บัตรกำนัลหรือการจอง
 3. ไม่สามารถค้นหาร้านอาหารได้ตามที่อยู่ที่ระบุบนแพลตฟอร์ม

และขึ้นอยู่กับหลักฐานตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. ลูกค้าจะต้องให้หลักฐานที่ถูกต้องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการยืนยันโดยผู้ประกอบการ
 3. คำขอการยกเลิกหรือคืนเงินที่ทำขึ้นผ่านบริการช่วยเหลือลูกค้า
1.2
การเปลี่ยนแปลงวัน,เวลาหรือการสั่งซื้อผิด

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนวัน,เวลาของการจองหรือการสั่งซื้อผิด ลูกค้าควรยื่นคำขอยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาการจองผ่านบริการช่วยเหลือลูกค้าและสร้างคำสั่งซื้อใหม่

1.3
การมาถึงช้าของลูกค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการมาถึงช้าของลูกค้า ร้านอาหารสามารถสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอเวลามาถึงใหม่ของลูกค้าได้ ไม่ว่าร้านอาหารจะตกลงให้ยืดเวลาการจองเวลาเดิมหรือไม่ก็ตาม การจองของลูกค้าจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมงหลังจากเวลาการจองและลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ในกรณีอื่น ๆ ลูกค้ายังสามารถใช้คูปองส่วนลดสำหรับการรับประทานในที่หรือบริการ take-away ก่อนชั่วโมงการดำเนินงานของร้านอาหารในวันที่จองได้


2. การยกเลิกจาก airasia Dine-In

แอร์เอเชีย ฟู้ด มีสิทธิ์ยกเลิกการจองในเหตุการณ์ต่อไปนี้:

2.1
การปิดร้านอาหาร
 1. ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องรับผิดชอบในการให้แสดงสถานะของร้านบนระบบดูแลหลังบ้านผู้ประกอบการอาหารว่า "ปิด" เมื่อไม่มีการดำเนินงาน เช่น: วันหยุดราชการ วันหยุดของผู้ประกอบการอาหาร
 2. ผู้ประกอบการร้านอาหารควรขอคำแนะนำทันทีจากผู้ดูแลที่ทาง แอร์เอเชีย Dine-In จัดหาให้ หรือจากหน่วยงานดูแลลูกค้า ในกรณีที่ทางร้านต้องการปิดบริการบนแพลตฟอร์ม และผู้ประกอบการร้านอาหารไม่สามารถทำการปิดร้านเองบนระบบหลังบ้านได้
 3. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงิน
2.2
ผู้ประกอบการร้านอาหารไม่สามารถให้บริการได้
 1. หากผู้ประกอบการร้านอาหารไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่นการจองเต็มหรือผู้ประกอบการร้านอาหารไม่รู้ว่ามีคำสั่งซื้อ ผู้ประกอบการร้านอาหารควรติดต่อผู้ดูแลของ แอร์เอเชีย Dine-In หรือหน่วยงานดูแลลูกค้า เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อโดยเร็วที่สุด และก่อนลูกค้ามาถึง
 2. ทันทีหลังการแจ้งให้ผู้ดูแลของ แอร์เอเชีย Dine-In หรือหน่วยงานดูแลลูกค้าเกี่ยวกับการยกเลิก ผู้ประกอบการร้านอาหารควรอัปเดตสถานะในระบบดูแลหลังบ้าน
 3. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงิน
2.3
ข้อบกพร่องของระบบดูหลังบ้านของผู้ประกอบการร้านอาหาร แพลตฟอร์มหรือพอร์ทัลการจัดส่ง ("ระบบ")
 1. ในกรณีที่มีข้อบกพร่องในระบบและไม่สามารถทำการจองได้ การยกเลิกจะถูกดำเนินการโดย แอร์เอเชีย Dine-In
 2. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงินจำนวนเต็มที่จ่ายสำหรับคำสั่งซื้อ

3. การยกเลิกจากผู้ประกอบการร้านอาหาร

3.1
ผู้ประกอบการร้านอาหารมีสิทธิ์ในการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการจองภายใน 30 (สามสิบ) นาที นับจากเวลาที่การจองหรือธุรกรรมถูกสร้างขึ้น หากผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ยืนยันหรือปฏิเสธการจองภายในระยะเวลานี้ ระบบจะยอมรับการจองโดยอัตโนมัติ
3.2
ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องรับประกันว่าที่นั่งหรือโต๊ะพร้อมใช้งานในเวลาที่จองไว้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการอาหารไม่สามารถจองที่นั่งให้แก่ลูกค้าในเวลาที่กำหนดไว้ ตามคำขอของลูกค้า บริษัทจะคืนเงินคืนเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้าที่ซื้อคูปองส่วนลดข้อตกลงการบริการบัตรกำนัลบัตรกำนัลรับประทานในร้านของแอร์เอเชีย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. บทนำ

1.1
สัญญาบริการสำรองที่นั่งร้านอาหาร airasia ฉบับนี้ เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่าน ในฐานะเจ้าของร้านอาหาร หรือผู้จัดการ หรือผู้ประกอบการสถานประกอบอาหารหนึ่ง (1) หรือหลายแห่ง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) (ต่อจากนี้เรียกว่า “ผู้ประกอบการด้านอาหาร”) และ บริษัท แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (ประเทศไทย) จำกัด (นิติบุคคลเลขที่ 0105561066969) (ต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา” หรือ "ของเรา" แล้วแต่กรณี) บริษัทและผู้ประกอบการด้านอาหารเรียกรวมว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” และเรียกแต่ละฝ่ายว่า “คู่สัญญา” สัญญาฉบับนี้ควรได้รับการศึกษาพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร ข้อกำหนดการใช้งาน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล และกฎ นโยบาย แนวทาง จรรยาบรรณ กระบวนการ ข้อกำหนด และ/หรือเอกสารอื่นๆ ของเราตามที่มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มอยู่เป็นครั้งคราว หรือที่บริษัทได้ส่งมอบให้กับท่านในฐานะของร้านค้าผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยมีผลผูกพันทางกฎหมายกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (เรียกรวมว่า “สัญญา”)
1.2
บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการแพลตฟอร์มบนเว็บและแอปพลิเคชันมือถือภายใต้ชื่อ “แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ” (“แพลตฟอร์ม”) ซึ่งลูกค้าสามารถใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

ก) ค้นหาสถานที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้บนแพลตฟอร์ม
ข) สำรองที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารในสถานประกอบอาหาร (ต่อจากนี้เรียกว่า “การสำรองที่นั่ง”)
ค) สั่งซื้อคูปองส่วนลดราคาอาหาร (“คูปองเงินสด”) และ/หรือ
ง) สั่งอาหารและเครื่องดื่มลดราคาล่วงหน้าสำหรับการรับประทานในร้าน (“อาหารสั่งจองล่วงหน้า”)

1.3
การตกลงต่อสัญญาฉบับนี้และการสมัครเพื่อใช้งานเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ซึ่งผู้ประกอบการด้านอาหารสามารถใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

ก) จัดการการสำรองที่นั่งของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม
ข) ขายคูปองเงินสดให้แก่ลูกค้า และ/หรือ
ค) ขายอาหารสั่งจองล่วงหน้าให้กับลูกค้า

1.4
บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์บางอย่างที่อำนวยความสะดวกในการทำการตลาด การขายและการจัดส่งคูปองเงินสด อาหารสั่งจองล่วงหน้า และการสำรองที่นั่ง รวมถึงการชำระเงิน การตลาด การโฆษณาและบริการส่งเสริมการขาย การลงทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร การปฏิบัติการและบริการสนับสนุนอื่นๆ (อาทิ การจัดการข้อร้องเรียนและข้อซักถามของลูกค้า บริการคืนเงิน ฯลฯ) (“บริการของบริษัท”)
1.5
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามการสำรองที่นั่งโดยลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม เราจะจัดเตรียมเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ให้สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร
1.6
สัญญาฉบับนี้ควบคุมและกำหนดการมีส่วนร่วมของท่านกับเราในฐานะผู้ประกอบการด้านอาหารบนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจสัญญาฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการใช้เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารต่อ เนื่องจากภายในเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ สิทธิ และการเยียวยาทางกฎหมายของท่าน
1.7
คำที่นิยามไว้ทั้งหมดภายในสัญญาฉบับนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดใน ข้อที่ 26 (คำนิยามและการตีความหมาย) ด้านล่าง
1.8
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แปลมาจากภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่ได้รับการแปล ให้บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ

2. ความยินยอม

2.1
การลงทะเบียนและรักษาบัญชีกับเราโดยการคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา หรือ การคลิก "ลงชื่อเข้าใช้/ล็อกอิน" หรือ "สร้างบัญชี" และ/หรือ โดยการเข้าร่วม การเชื่อมต่อ การเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ถือว่า:

(ก) ท่านยอมรับว่าท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจในสัญญาฉบับนี้
(ข) ท่านรับรองว่าท่านบรรลุนิติภาวะแล้วหรือได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายของขอบเขตอำนาจศาลท้องถิ่นเพื่อจุดประสงค์ในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน
(ค) ท่านยอมรับสัญญาฉบับนี้และตกลงว่าท่านถูกผูกมัดตามกฎหมายด้วยข้อกำหนดดังกล่าวนี้

2.2
เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลง สัญญาฉบับนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เราเห็นว่าสมควร และจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างสมเหตุสมผล (อาทิ การโพสต์อัปเดตบนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือการส่งอีเมลสัญญาฉบับที่ปรับปรุงแล้วให้กับท่าน) โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์สัญญาฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดบนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ท่านยอมรับเป็นความรับผิดชอบของท่านในการทบทวนสัญญาฉบับนี้เป็นประจำเพื่อศึกษาข้อตกลงที่เป็นปัจจุบันของสัญญาฉบับนี้ให้เข้าใจและท่านได้ทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการเชื่อมต่อ การเข้าถึง และการใช้งานเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน
2.3
การไม่ยกเลิก การเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง หรือการใช้งานเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารหลังจากวันที่บังคับใช้ของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขใดๆ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับสัญญาฉบับแก้ไขนี้
2.4
หากท่านไม่เห็นด้วยกับสัญญาฉบับนี้ หรือการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และ/หรือการแก้ไขที่ตามมา ท่านสามารถแจ้งบริษัทในการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ และท่านต้องไม่เชื่อมต่อ เข้าถึง หรือใช้งานเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร

3. การรับรอง การระบุ และการอนุญาตเปิดบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหาร

3.1
ในการเข้าถึงเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ในฐานะผู้ประกอบการด้านอาหาร ท่านต้องสร้างและลงทะเบียนสําหรับบัญชี ("บัญชีผู้ประกอบการด้านอาหาร") ในเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ท่านสามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารได้เพียงบัญชีเดียวผ่านเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร
3.2
ท่านสามารถลงทะเบียนร้านค้าในฐานะผู้ประกอบการด้านอาหารได้มากกว่า หนึ่ง (1) ร้านค้าผ่านเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ทั้งนี้ ร้านค้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนในเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องมีการยื่นลงทะเบียนโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อการดำเนินการหรือไม่ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า ไม่ว่าร้านดังกล่าวจะได้รับการจัดการหรือเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการด้านอาหารโดยตรงหรือไม่
3.3
ท่านยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดการติดต่อทั้งหมดที่ส่งในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหรือหลังจากนั้น ตลอดจนถึงความต่อเนื่องของการใช้เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารนั้นถูกต้อง ทันสมัย ไม่ทําให้เข้าใจผิด และมีความสมบูรณ์ตลอดเวลา
3.4
หากบริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าข้อมูลบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือยุติบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน ยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน ระงับรายได้ทั้งหมดชั่วคราว หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามที่บริษัทอาจเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยการแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมเหตุผลในการยกเลิก ระงับหรือกระทำดังกล่าว (หากมี) เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีเมลที่บันทึกไว้ในบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหาร
3.5
ท่านตกลงที่จะให้เอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่เราเมื่อมีการร้องขอเพื่อให้เราปฏิบัติตามนโยบายภายในของเรา กฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่เราพิจารณาว่าจำเป็นหรือที่ต้องการเป็นครั้งคราว
3.6
การเข้าถึงและใช้งานเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้:

(ก) ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญานี้ รวมทั้งข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว
(ข) ท่านจะใช้เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และท่านจะใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาการใช้งานของแพลตฟอร์มเท่านั้น
(ค) ท่านจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงหรือใช้บัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน นอกเหนือจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากท่าน
(ง) ท่านจะไม่มอบหมาย โอน หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้บัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่านสามารถเข้าถึงได้จากบุคคลอื่น ยกเว้นจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัท
(จ) ท่านจะไม่ใช้บัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของบุคคลที่สาม
(ฉ) ท่านจะไม่ใช้เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อก่อให้เกิดความรำคาญหรือรบกวนผู้ใช้รายอื่น
(ช) ท่านจะส่งมอบหลักฐานแสดงตัวตนให้แก่บริษัทตามที่บริษัทอาจร้องขอหรือตามที่ต้องการตามสมควร

3.7
การใช้เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ถือว่าท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถในการใช้เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร และถือว่าท่านยอมรับในข้อผูกพันตามสัญญาฉบับนี้
3.8
ชุดหมายเลขผู้ใช้งานและรหัสผ่านจะมีเพียงหนึ่งเดียวสำหรับบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหาร และท่านควรดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่า หมายเลขผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัยตลอดเวลาจากบุคคลที่สาม ท่านควรแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หมายเลขผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่านกำลังถูกใช้หรือมีแนวโน้มว่าจะถูกใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต หากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีการละเมิดความปลอดภัย การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้บัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่านในทางที่ผิด เราอาจขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน หรือเราอาจระงับบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่านในระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบ
3.9
ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงและ/หรือการใช้บัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และตัวแทนจากความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร) ที่ประสบหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดในบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน ท่านยอมรับว่าในกรณีที่ท่านไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่านได้นั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว และจะมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่านและ/หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่เราเห็นสมควรหรือสมควรตามดุลยพินิจของเรา
3.10
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ บล็อกหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน หรือบริการ หรือคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารในกรณีดังต่อไปนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ ที่มีให้กับบริษัท:

(ก) บริษัทพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ หรือข้อตกลง กฎ นโยบาย จรรยาบรรณ ขั้นตอน และ/หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร
(ข) บริษัทพบว่าหรือท่านถูกกล่าวหาว่า ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่ออกเป็นครั้งคราวโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(ค) บริษัทพบว่าท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่อัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการจดทะเบียน ใบอนุญาต
(ง) ท่านอยู่ในระหว่างการสืบสวนที่เกี่ยวกับข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียนที่ลูกค้าได้แจ้งเกี่ยวกับท่าน
(จ) หากท่านมีหนี้ค้างชำระกับทางบริษัท
(ฉ) สัญญาฉบับนี้ถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
(ช) บริษัทเห็นสมควรตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

4. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

4.1
ยกเว้นแต่เนื้อหาของผู้ประกอบการด้านอาหาร เรา บริษัทในเครือ และ/หรือผู้อนุญาตของเรามีสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์อย่างถูกต้อง โดยไม่จำกัด และเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารและในเนื้อหา การอนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์ม ไม่ถือว่าบริษัทให้อนุญาตแก่ท่านในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและในเนื้อหาของเรา
4.2
บริษัทอนุญาต (อย่างจำกัด เฉพาะบุคคล ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และเพิกถอนได้) ให้ผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าถึงและใช้เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารมตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ และการอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิกบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารและสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง
4.3
การใช้และการเข้าถึงเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน ไม่ได้ถือว่าเป็นการให้ หรือโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร และ/หรือเนื้อหาให้กับท่าน ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

(ก) คัดลอก หรือใช้เนื้อหาใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน
(ข) ทำซ้ำ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ จำหน่าย ขายต่อ เผยแพร่ ออกอากาศ หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นบนแพลตฟอร์มหรือเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งโดยบริษัทในการดำเนินการดังกล่าว
(ค) ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่ทำให้เนื้อหาถูกวางกรอบหรือถูกฝังในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่น หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหา
(ง) ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกที่คล้ายคลึงกันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือ เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือกราฟิกใดๆ ของแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร

4.4
ท่านรับทราบและตกลงว่าการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งหมดจะต้องอยู่ในรูปแบบที่บริษัทกำหนดหรืออนุมัติ
4.5
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดชอบใดๆ

5. เนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร

5.1
ท่านยินยอมให้เราและบริษัทในเครือ ผู้รับอนุญาต และผู้ได้รับอนุญาตช่วง ใช้ คัดลอก แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ และแจกจ่ายเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารในรูปแบบใดๆ ก็ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมและที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของบริษัทให้แก่ท่าน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ท่านหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งการอนุญาตนี้เป็นการอนุญาตแบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และให้ใช้สิทธิเสมือนว่าได้ชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว สามารถอนุญาตช่วงหรือโอนได้ ให้อย่างถาวร เพิกถอนไม่ได้ ไม่เป็นการผูกขาด และบังคับใช้ทั่วโลก (รวมถึงสิทธิ์ในการอนุญาตช่วงผ่านหลายระดับ)
5.2
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องความถูกต้อง ความเหมาะสม และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารทั้งหมด บริษัทจะถือว่าเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารที่ท่านให้ไว้ผ่านเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารเป็นความจริงสำหรับการใช้ในทุกวัตถุประสงค์และไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจทาน ตรวจสอบ หรือยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร
5.3
การโพสต์ อัปโหลด หรือส่งเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารบนแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ถือว่าท่านรับรองและรับประกันกับเราว่าท่านมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ หรือได้รับใบอนุญาต หรือการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารในลักษณะดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการได้รับสิทธิในการให้สิทธิแก่เราในการใช้เนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารตามสัญญาฉบับนี้
5.4
เนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารทั้งหมดรวมถึงข้อความ การปฏิเสธความรับผิดชอบ คำเตือน ประกาศ ฉลาก หรือสิ่งบ่งชี้อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้แสดงโดยเชื่อมโยงกับข้อเสนอของบริการสำรองที่นั่ง การวางจำหน่ายสินค้า การโฆษณา หรือการจำหน่ายคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้า และต้องไม่มีเนื้อหาทางเพศ เนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเนื้อหาลามกอนาจาร หรือมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือมีเนื้อหาต้องห้าม
5.5
บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความถูกต้องตามกฎหมายของเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร เราสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ส่งมาโดยท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ เราไม่รับประกันว่าเราจะเผยแพร่เนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารทั้งหมด และเราสงวนสิทธิในการพิจารณาการใช้และการจัดวางเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยคำนึงถึงโครงสร้าง ลักษณะที่ปรากฏ การออกแบบ ฟังก์ชันการทำงาน และปัจจัยด้านอื่นๆ ทั้งหมดของแพลตฟอร์มและการให้บริการของบริษัท
5.6
ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงว่าบริษัทหรือบริษัทในเครืออาจลบเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารออกจากแพลตฟอร์มหรือเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร หากบริษัทหรือบริษัทในเครือได้รับการแจ้งหรือเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารดังกล่าวอาจละเมิด ไม่เหมาะสม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม โดยบริษัทอาจแจ้งให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

6. การรับรองและการรับประกันของผู้ประกอบการด้านอาหาร

6.1
ผู้ประกอบการด้านอาหารรับรองและรับประกันต่อบริษัทว่าการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการและไม่ทำให้เข้าใจผิดในแง่ใด ณ วันที่ยอมรับข้อตกลงนี้และจะเป็นความจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิดตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้:

(ก) ผู้ประกอบการด้านอาหารมีความสามารถ อำนาจ และสิทธิอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ส่งมอบ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้
(ข) การยอมรับและการส่งมอบสัญญาฉบับนี้ หรือการบรรลุผลหรือการปฏิบัติตามข้อผูกมัดภายใต้สัญญาฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอื่นซึ่งผู้ประกอบการด้านอาหารหนึ่งในเป็นคู่สัญญา
(ค) ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ผิดข้อตกลงผูนพันใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบต่อสภาพทางการเงินหรือความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ และไม่มีการฟ้องคดี การดำเนินการในศาล การเรียกร้อง การดำเนินคดีหรือการรออนุญาโตตุลาการดำเนินการ หรือการข่มขู่ว่าจะมีผลที่คล้ายคลึงกัน
(ง) บุคคลที่เป็นตัวแทนและผูกมัดผู้ประกอบการด้านอาหารกับสัญญาฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนและผูกมัดผู้ประกอบการด้านอาหารกับสัญญาฉบับนี้
(จ) ผู้ประกอบการด้านอาหารได้ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด และได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบอนุญาตประกอบธุรกิจและใบอนุญาตฮาลาล (กรณีที่จำเป็น)

6.2
ในกรณีที่การรับรองและการรับประกันดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีภายใน ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากการรับรองและการรับประกันดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด

7. พันธสัญญาและภาระผูกพันของผู้ประกอบการด้านอาหาร

7.1
ผู้ประกอบการด้านอาหารมีพันธสัญญาและภาระผูกพันต่อบริษัทดังต่อไปนี้:

(ก) ต้องจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทร้องขออย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงหลักฐานการสำรองที่นั่งซึ่งทางลูกค้าเข้าไปใช้งาน คูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าซึ่งถูกดำเนินการโดยผู้ประกอบการด้านอาหาร และจะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับบริษัทนั้นเป็นความจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิดทุกครั้ง
(ข) ไม่มีเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง และต้องตรวจสอบให้ว่าธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการจะต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
(ค) ปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ตลอดเวลาด้วยความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ ตามมารยาททางธุรกิจ ภายใต้มาตรฐาน หลักปฏิบัติ และหลักการของอุตสาหกรรม
(ง) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการถือใบอนุญาต ความยินยอม การอนุมัติ การอนุญาต และการลงทะเบียนที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการเสนอบริการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด และอาหารสั่งจองล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม
(จ) มีส่วนร่วมในการใช้คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ โครงการ หรือฟังก์ชันที่เป็นทางเลือกหรือรูปแบบใหม่ที่บริษัทจัดหาหรือนำมาใช้บนแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารเป็นครั้งคราว
(ฉ) ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเท่านั้น และจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายหรือหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่เหมาะสมของเครือข่ายที่ดำเนินการแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร

7.2
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและร้านค้าของผู้ประกอบการด้านอาหาร พันธสัญญาและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีต่อบริษัทจะเป็นดังต่อไปนี้:

(ก) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทอย่างน้อย หนึ่ง (1) เดือนล่วงหน้าก่อนวันที่เลิกดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือร้านค้าของผู้ประกอบการด้านอาหาร
(ข) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทอย่างน้อย สิบสี่ (14) วันปฏิทินล่วงหน้าก่อนวันที่ระงับธุรกิจของผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือร้านค้าของผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงใหม่ การระงับธุรกิจชั่วคราว หรือการดำเนินการอื่นๆ

7.3
หากมีการเปลี่ยนแปลงในแบรนด์หรือสิทธิความเป็นเจ้าของสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร พันธสัญญาและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการด้านอาหารต่อบริษัทจะเป็นดังต่อไปนี้:

(ก) แจ้งให้บริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย สิบสี่ (14) วันตามปฏิทินล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแบรนด์ของผู้ประกอบการด้านอาหาร
(ข) แจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการหลัก ของผู้ประกอบการด้านอาหารและในกรณีต่างๆ ไม่เกิน ห้า (5) วันตามปฏิทินนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8. การเข้าถึงแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการบริการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด และอาหารสั่งจองล่วงหน้า

8.1
ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องจัดการการสำรองที่นั่ง การดำเนินการตามคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าผ่านเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารที่เหมาะสม
8.2
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการด้านอาหารในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการมือถือลงในอุปกรณ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อเข้าถึงเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากผู้ประกอบการด้านอาหารไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ หรือหากผู้ประกอบการด้านอาหารไม่มีเว็บเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการมือถือรุ่นที่สามารถทำงานได้อยู่ในอุปกรณ์ของผู้ประกอบการด้านอาหาร
8.3
ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ:

(ก) การจัดซื้อและการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารด้วยตัวเอง
(ข) แผนบริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่เหมาะสม และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการด้านอาหาร อาทิ ค่าบริการโทรศัพท์ SMS และข้อมูลอินเทอร์เน็ตมือถือ

8.4
หากอุปกรณ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารสูญหาย ถูกขโมย แตกหัก และ/หรือ ไม่อยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบการด้านอาหาร และอุปกรณ์ดังกล่าวจะเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารแก่บุคคลอื่น หรือมีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของบริษัท หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามและ/หรือการเยียวยาต่างๆ ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทแจ้งไว้
8.5
เราอาจใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ("API") เมื่อมีการให้บริการของบริษัท เราไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์หรือ API ของบุคคลที่สามดังกล่าว ท่านตกลงว่าเราไม่รับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือ API ของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยเรา

9. แพลตฟอร์มของผู้ประกอบการด้านอาหาร

9.1
ผู้ประกอบการด้านอาหารอาจร้องขอให้มีการรวมแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการด้านอาหารเป็นเจ้าของ (“แพลตฟอร์มผู้ประกอบการด้านอาหาร”) กับเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร และ/หรือแอปพลิเคชัน AA Friends เพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง การขายคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองไว้ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม AAFood ได้ทันที โดยขึ้นอยู่กับการยอมรับจากบริษัท การรวมแพลตฟอร์มผู้ประกอบการด้านอาหารของท่านเข้ากับเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ถือว่าท่านมอบสิทธิ์ให้กับบริษัทระหว่างที่อยู่ในข้อกำหนดในการฝังแพลตฟอร์มผู้ประกอบการด้านอาหารไว้ในเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ในกรณีที่ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามสำหรับการรวมระบบดังกล่าว (อาทิ ผู้ให้บริการโฮสต์ของท่าน เว็บมาสเตอร์ ฯลฯ) ท่านจะต้องได้รับอนุญาตดังกล่าวก่อนดำเนินการรวม ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรวมแพลตฟอร์มผู้ประกอบการด้านอาหารกับเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่บริษัทได้รับอันเป็นผลมาจากการรวมระบบ และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทจากการเรียกร้องจากบุคคลที่สามอันเนื่องจากหรือเกิดจากการรวมระบบดังกล่าว
9.2
ผู้ประกอบการด้านอาหารรับทราบว่าความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทนั้นเป็นขอบบุคคลอิสระหรือนิติบุคคลอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้าง ตัวแทน กิจการร่วมค้า หรือหุ้นส่วนของบริษัท บริษัทไม่ได้ชี้นำหรือควบคุมบริการของท่านและท่านเข้าใจว่าท่านมีดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ว่าจะเสนอบริการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด อาหารสั่งจองล่วงหน้าหรือไม่ เมื่อไร และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรในการเสนอดังกล่าว โดยความสัมพันธ์ตามสัญญาสำหรับบริการสำรองที่นั่ง การดำเนินการตามคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้านั้น อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ประกอบการด้านอาหาร ไม่ใช่บริษัท
9.3
ผู้ประกอบการด้านอาหารรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะรับกรรมสิทธิ์ใดๆ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการด้านอาหารทุกเวลา

10. รายการข้อมูล

10.1
เพื่อการเสนอบริการสำรองที่นั่งและการลงรายการคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าสำหรับการซื้อบนแพลตฟอร์มนั้น ทางผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องรับผิดชอบในการอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นผ่านทางเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ว่างสำหรับสถานที่ในการสำรองที่นั่งโดยลูกค้า ที่นั่งคงเหลือของร้านอาหาร/สถานประกอบอาหาร ช่วงเวลาทำการ ข้อมูลร้านค้าผู้ประกอบการด้านอาหาร เมนู กฎใดๆ ข้อกำหนดหรือข้อจำกัด ที่บังคับใช้กับลูกค้าสำหรับบริการสำรองที่นั่ง ความพร้อมสำหรับการสั่งซื้อของคูปองเงินสดแบะอาหารสั่งจองล่วงหน้า (“รายการข้อมูล”)
10.2
บริษัทจะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวของผู้ประกอบการด้านอาหารในกรณีให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือปรับปรุงรายการข้อมูลผ่านทางเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร
10.3
เมื่อมีการปรับปรุงรายการข้อมูลบนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร รายการข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติและแสดงบนแพลตฟอร์ม ในกรณีที่บริษัทล้มเหลวในการปรับปรุงรายการข้อมูลโดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องกระทำการดังต่อไปนี้:

(ก) ไม่เรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทต่อความล่าช้าในการปรับปรุงรายการข้อมูล
(ข) ปฏิบัติตามการสำรองที่นั่ง การซื้อคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าโดยลูกค้าตามข้อมูลบนรายการข้อมูลที่แสดงบนแพลตฟอร์ม

10.4
ในกรณีที่ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ได้อัพเดตข้อมูลบนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรายการข้อมูล และได้มีการสำรองที่นั่ง การซื้อคูปองเงินสดหรืออาหารสั่งจองล่วงหน้าโดยลูกค้าตามรายการข้อมูลที่แสดงบนแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงที่จะปฏิบัติตามการสำรองที่นั่ง การซื้อคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้า ตามข้อมูลบนรายการข้อมูลที่แสดงบนแพลตฟอร์ม ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ต้องรับผิดชอบหากความล้มเหลวในการแสดงรายการข้อมูลที่ถูกปรับปรุงแก้ไขแล้วเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคบนแพลตฟอร์ม
10.5
ถ้าท่านเสนอสินค้า และ/หรือ บริการ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาฉบับนี้บนแพลตฟอร์ม หรือมี (หรืออาจมี) ส่วนผสมของสารอันตรายหรือสารต้องห้ามตามกฎหมายใดๆ บริษัทอาจลบรายการข้อมูลของท่านทันที ยกเลิกบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน ระงับการชำระเงินกับท่าน หรือดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม
10.6
ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องอัปเดตรายการข้อมูลของตนในเว็บพอร์ทัลของผู้ประกอบการด้านอาหารทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับธุรกิจ และใบอนุญาตของผู้ประกอบการด้านอาหาร

11. บริการของบริษัท

11.1
บริการสำรองที่นั่ง
11.1.1
ผู้ประกอบการด้านอาหารมีพันธสัญญาและภาระผูกพันต่อบริษัทดังต่อไปนี้:

(ก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการข้อมูล (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลา
(ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งคงเหลือนั้นเพียงพอสำหรับบริการสำรองที่นั่งผ่านทางแพลตฟอร์มตลอดเวลา หากไม่มีที่นั่งคงเหลือ ให้นำที่นั่งคงเหลือที่เกี่ยวข้องบนรายการออกทันทีเมื่อทราบ
(ค) ตอบกลับการสำรองที่นั่งที่ได้รับผ่านเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารโดยทันที โดยการตอบรับหรือปฏิเสธการสำรองที่นั่ง
(ง) ดำเนินการตามการสำรองที่นั่งทั้งหมดที่ได้รับการตอบรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในรายการของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ของท่านจะต้อง (ก) สอดคล้องกับสัญญาฉบับนี้และกับข้อมูลที่ให้ไว้ในรายการของท่าน และ (ข) ต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนนคำอธิบายรายการของท่าน โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้
(จ) รายงานให้บริษัททราบผ่านทางเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามการสำรองที่นั่งผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “การไม่ปรากฏตัว” ความแตกต่างของจำนวนผู้เข้ามารับประทานอาหาร ฯลฯ โดยผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องรายงานความขัดแย้งกันนี้ผ่านทางเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารหรือแอปพลิเคชัน AA Friends ภายใน สี่สิบแปด (48) ชั่วโมง หลังจากวันที่มีการสำรองที่นั่ง มิฉะนั้นจะถือว่ามีการดำเนินการตามการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์
(ช) ประสานงานกับลูกค้าซึ่งอาจทำการติดต่อผู้ประกอบการด้านอาหารโดยตรงเพื่อเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่มีการสำรองที่นั่งในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงนั้นน้อยกว่า ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนวันที่มีการสำรองที่นั่ง บริษัทจะถือว่าจะถือว่ามีการดำเนินการตามการสำรองที่นั่งอย่างสมบูรณ์

11.1.2
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการด้านอาหารในการตรวจสอบการสำรองที่นั่งที่ได้กดยอมรับผ่านแพลตฟอร์มผู้ประกอบการด้านอาหารอย่างใกล้ชิด และเพื่อปฏิบัติตามการสำรองที่นั่งนั้น
11.1.3
ในกรณีที่ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ปฎิบัติตามข้อ 11.1.1 บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการลบรายการของท่านออก ระงับหรือยุติบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน หรือดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นและสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับการจ่ายเงินจากบริษัท
11.1.4
บริษัทอาจระงับการดำเนินการของธุรกรรมที่เชื่ออย่างมีเหตุผลว่าธุรกรรมดังกล่าวอาจเป็นการฉ้อโกง กระทำผิดกฎหมาย หรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำอาชญากรรม หรือเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าผู้ประกอบการด้านอาหารได้ละเมิดสัญญาฉบับนี้หรือข้อตกลง กฎ นโยบาย จรรยาบรรณ ขั้นตอน และ/หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่นๆ ของบริษัท ในกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องไม่เรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทต่อการระงับ การดำเนินการล่าช้า หรือยกเลิกการชำระเงินใดๆ แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร

11.2
คูปองเงินสด
11.2.1
เพื่อการบริการสำรองที่นั่ง บริษัทอาจกระทำการแทนผู้ประกอบการด้านอาหารในการเสนอคูปองเงินสดเพื่อให้ลูกค้าซื้อบนแพลตฟอร์ม ซึ่งลูกค้าสามารถใช้คูปองเงินสดที่ซื้อบนแพลตฟอร์มในการหักล้างกับมูลค่าบิลทั้งหมด รวมถึง VAT และค่าบริการต่างๆ ที่บังคับใช้ โดยลูกค้าต้องแสดงคูปองเงินสดให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร
11.2.2
ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงและให้คำมั่นสัญญากับบริษัทว่าตนจะปฏิบัติตามคูปองเงินสดซึ่งถูกต้องสมบูรณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งหมดที่ลูกค้าแสดงเมื่อลูกค้าดำเนินการตามการสำรองที่นั่ง

11.3
อาหารสั่งจองล่วงหน้า
11.3.1
เพื่อการบริการสำรองที่นั่ง ผู้ประกอบการด้านอาหารอาจเสนอการขายอาหารสั่งจองล่วงหน้าแก่ลูกค้า โดยลูกค้าต้องสามารถแลกอาหารสั่งจองล่วงหน้านี้ระหว่างการดำเนินการตามการสำรองที่นั่งได้
11.3.2
ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงและให้คำมั่นสัญญาต่อบริษัทดังต่อไปนี้:

(ก) ยึดถือและจัดส่งอาหารสั่งจองล่วงหน้าทั้งหมดที่ลูกค้าได้ซื้อโดยเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการได้มีการดำเนินการตามการสำรองที่นั่งด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบว่าอาหารสั่งจองล่วงหน้า ได้รับการจัดเตรียม จัดการอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้
(ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารสั่งจองล่วงหน้าทั้งหมดนั้น มีคุณภาพสูง และถูกจัดเตรียมตามหลักสุขอนามัย ดำเนินการตามจุดประสงค์ และปฏิบัติตามคําอธิบายและข้อกําหนดของอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่ให้โดยผู้ประกอบการด้านอาหารและที่แสดงบนแพลตฟอร์ม
(ค) จะต้องมีอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่พร้อมสำหรับการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มในช่วงเวลาทำการปกติและต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดและความพร้อมสำหรับการสั่งซื้อนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากอาหารสั่งจองล่วงหน้าไม่สามารถสั่งซื้อได้ ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องขอความช่วยเหลือจากบริษัทเพื่อนำอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ออกจากรายการข้อมูลทันทีเมื่อทราบ
(ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับอนุมัติหรือใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการขายอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
(จ) ตกลงว่าจะไม่ลงรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อขายให้กับลูกค้า
(ฉ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลังเพียงพอสำหรับอาหารสั่งจองล่วงหน้าทั้งหมดที่แสดงบนแพลตฟอร์มตลอดเวลา และ
(ช) รักษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันที่สุดสำหรับบันทึกของอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่สั่งซื้อโดยลูกค้า

กิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณา

12.1
บริษัทและบริษัทในเครืออาจแสดงความพร้อมสำหรับการสั่งซื้อของบริการสำรองที่นั่งของผู้ประกอบการด้านอาหาร คูปองเงินสด และอาหารสั่งจองล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (อาทิ กิจกรรมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ โฆษณา หรือบล็อก)
12.2
บริษัทหรือผู้ที่ได้รับการกำหนดโดยบริษัท อาจมีการถ่ายทำวิดีโอและภาพนิ่งสำหรับการดำเนินการทางการตลาดและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม (“ภาพถ่ายของบริษัท”) ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงว่าภาพถ่ายของบริษัท (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในที่นี้) เป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัทหรือบริษัทในเครือเท่านั้น
12.3
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทร้องขอ ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องจัดเตรียมวิดีโอ ภาพนิ่ง หรือเนื้อหาอื่นๆ ให้กับบริษัทหรือบริษัทในเครือเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับการแสดงบริการสำรองที่นั่งของผู้ประกอบการด้านอาหารบนแพลตฟอร์ม หรือการดำเนินการทางการตลาดและการส่งเสริมการขายของแบรนด์ของบริษัทหรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท และบริการสำรองที่นั่งของผู้ประกอบการด้านอาหาร คูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่พร้อมสำหรับการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
12.4
ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอเป็นครั้งคราวในการดำเนินการดังต่อไปนี้:

(ก) เข้าร่วมโปรโมชั่น ส่วนลด หรือข้อเสนอพิเศษทั่วทั้งแพลตฟอร์มตามที่บริษัทประกาศหรือแสดงข้อมูลบนแพลตฟอร์ม ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทและจะชำระเงินคืนให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร (ถ้ามี)
(ข) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณาออนไลน์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้าปัจจุบัน หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า หรือประชาชนทั่วไปให้ใช้แพลตฟอร์ม
(ค) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณาออนไลน์ร่วมกับบริษัทเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้าปัจจุบัน หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า หรือประชาชนทั่วไปให้ใช้แพลตฟอร์ม
(ง) เผยแพร่สื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย การตลาด และโฆษณาที่บริษัทจัดหาให้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ คูปอง และบัตรกำนัล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับบริษัท
(จ) แสดงสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย การตลาด และการโฆษณาที่บริษัทจัดหาให้เป็นครั้งคราว ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับบริษัท

12.5
ผู้ประกอบการด้านอาหารอาจดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองในการส่งเสริมการขาย ส่วนลด หรือข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับบริการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดก่อนหน้านี้
12.6
แม้จะมีสิ่งที่ขัดต่อสัญญาฉบับนี้ ผู้ประกอบการด้านอาหารรับทราบและตกลงว่าผู้ประกอบการด้านอาหารจะไม่สามารถยุติข้อตกลงได้ในขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการขายกำลังดำเนินอยู่
12.7
ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาด หรือการโฆษณาใดๆ ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องไม่ออกข่าวประชาสัมพันธ์ หรือประกาศ หรืออ้างถึงบริษัทในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้หรืออื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

13. ความรับผิดชอบและภาระผูกพันของบริษัท

13.1
ภายใต้การปฏิบัติตามหน้าที่ พันธสัญญา ข้อกำหนด และภาระผูกพันของผู้ประกอบการด้านอาหารภายใต้สัญญาฉบับนี้ในส่วนที่จะต้องดำเนินการและปฏิบัติตาม บริษัทจะจัดเตรียมเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบกิจการด้านอาหารให้พร้อมสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้:

(ก) การสั่งจองการสำรองที่นั่งจากผู้ประกอบการด้านอาหาร
(ข) การขายคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามการสำรองที่นั่ง

13.2
บริษัทจะคงไว้ซึ่งการควบคุมบนแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร (และองค์ประกอบทั้งหมดของประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ และส่วนต่อประสานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม) แต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาด รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับ: (ก) การปรับแต่งแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าให้เป็นส่วนบุคคล (ข) การจัดลำดับความสำคัญและการแสดงตัวเลือกของผู้ประกอบกิจการด้านอาหารที่มีให้กับลูกค้าสำหรับบริการการสำรองที่นั่ง; (ค) ฟังก์ชันการค้นหาและผลลัพธ์ที่แสดงให้กับลูกค้า; (ง) ค่าบริการการสั่งจองเก็บจากลูกค้าสำหรับบริการสำรองที่นั่ง และ (จ) การเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานใดๆ ที่มีบนแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม

14. ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ

14.1
คูปองเงินสด

(ก) มูลค่าของคูปองเงินสดที่เสนอบนแพลตฟอร์มจะถูกกำหนดและจำกัดโดยผู้ประกอบการด้านอาหารบนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร (“มูลค่าคูปองเงินสด”)
(ข) ผู้ประกอบการด้านอาหารอนุญาตให้บริษัทเรียกเก็บการชำระเงินทั้งหมดจากลูกค้าสำหรับการซื้อคูปองเงินสดและภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายคูปองเงินสดได้
(ค) การเรียกร้องเพื่อการขายคูปองเงินสดใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของมูลค่าคูปองเงินสด ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องร้องขอต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า เจ็ด (7) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคูปองเงินสด บริษัทสามารถเลือกที่จะแจ้งผู้ประกอบการด้านอาหารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการไม่เห็นด้วยดังกล่าว และคู่สัญญาต้องทำงานร่วมกันในการแก้ไขการไม่เห็นด้วยดังกล่าวร่วมกัน
(ง) ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องปฏิบัติตามคูปองเงินสดซึ่งลูกค้าได้สั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม โดยหักมูลค่าคูปองเงินสดกับมูลค่าบิลตามจริงของลูกค้าซึ่งออกโดยผู้ประกอบการด้านอาหาร ณ เวลาที่มีการดำเนินการตามการสำรองที่นั่งโดยผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

14.2
อาหารสั่งจองล่วงหน้า

(ก) ผู้ประกอบการด้านอาหารและบริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคาสำหรับอาหารสั่งจองล่วงหน้าแต่ละรายการในเมนูของผู้ประกอบการด้านอาหารที่ถูกอัปโหลดไปยังเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบกิจการด้านอาหารร่วมกัน (“ราคาขายปลีก”)
(ข) ผู้ประกอบการด้านอาหารอนุญาตให้บริษัทเรียกเก็บเงินตามราคาขายปลีกและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่จำหน่ายโดยผู้ประกอบการด้านอาหารบนแพลตฟอร์มได้
(ค) ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องจำหน่ายอาหารสั่งจองล่วงหน้าตามราคาขายปลีกที่นำเสนอให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม ณ เวลาที่ลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อ
(ง) ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงว่าจะไม่ตั้งราคาอาหารสั่งจองล่วงหน้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มให้มีราคาสูงกว่าจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการด้านอาหารเรียกเก็บสำหรับอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่คล้ายกันที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
(จ) ภายใต้ข้อเงื่อนไขของข้อย่อย (ค) ข้างต้น ผู้ประกอบการด้านอาหารมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับราคาขายปลีกได้เป็นครั้งคราว โดยผู้ประกอบการด้านอาหารต้องขอบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า เจ็ด (7) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

14.3
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

(ก) บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการด้านอาหารตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร สำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมดที่สำเร็จผ่านวิธีการชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม (“ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม”) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการด้านอาหาร และจะคำนวณตามอัตราที่บริษัทจะแจ้งให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทราบ และตามที่แสดงในเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมให้กับบริษัทสำหรับการทำธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์โดยร้านค้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนในเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร
(ข) บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เจ็ด (7) วันก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้ประกอบการด้านอาหารไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ผู้ประกอบการด้านอาหารสามารถเลือกที่จะลบคูปองเงินสด และ/หรือ อาหารสั่งจองล่วงหน้าออกจากเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารและต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการไม่เห็นด้วยดังกล่าว

14.4
การโอนเงินให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร

(ก) ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงว่ามีและต้องรักษาบัญชีสกุลเงินท้องถิ่นด้วยบัญชีกับธนาคารท้องถิ่น และจะต้องส่งข้อมูลบัญชีธนาคารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันให้แก่บริษัท บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร จะต้องผ่านการยืนยันและการตรวจสอบเพื่อการอนุมัติจากเราเป็นครั้งคราวเพื่อความปลอดภัย
(ข) หลังจากการบัตรกำนัลได้นำไปถูกใช้งานที่ร้านอาหาร เราจะโอนรายได้ทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารไปยังบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการด้านอาหารที่ระบุในบันทึก เป็นรายวัน โดยบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับจำนวนเงินภาษีที่ผู้ประกอบการด้านอาหารชำระในกรณีที่ได้รับการร้องขอเท่านั้น
(ค) รายได้ทั้งหมดที่ค้างชำระกับผู้ประกอบการด้านอาหารอย่างถูกต้องจะได้รับการโอนภายใน หนึ่ง (1) วันทำการ
(ง) ในกรณีที่บริษัทพบว่ามีความไม่สอดคล้องกันในการส่งรายได้ทั้งหมด บริษัทจะทำการแก้ไขตามที่จำเป็นในการโอนเงินให้ผู้ประกอบการด้านอาหารในครั้งต่อไป โดยไม่คำนึงถึงลักษณะทั่วไปที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีที่ไม่มีรายได้ทั้งหมดคงเหลือที่จะต้องชำระให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร บริษัทจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารสำหรับการชำระเงินคืนดังกล่าว และผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องชำระเงินให้กับบริษัทภายใน สามสิบ (30) วันนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ดังกล่าว

15. ภาษี

15.1
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการอาหารจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะออกและจัดส่งให้กับผู้ประกอบการอาหาร ซึ่งเป็นใบแจ้งหนี้ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง
15.2
ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงว่าจะรับผิดชอบภาษีต่างๆ จากรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมดำเนินการของผู้ประกอบการด้านอาหารบนแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารแต่เพียงผู้เดียว ผู้ประกอบการด้านอาหารรับประกันว่าจะปฏิบัติตามภาระผูกพันที่จำเป็นตามที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานรายได้ของผู้ประกอบการด้านอาหารและการชำระเงินภาษีจากรายได้นั้น
15.3
ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้านอาหารให้กับหน่วยงานด้านจัดเก็บภาษีของรัฐตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้
15.4
ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงที่จะช่วยเหลือบริษัททุกทางในการขอส่วนลดภาษี การหักภาษี หรือการขอคืนเงินภาษีตามที่บริษัทร้องขอต่อผู้ประกอบการด้านอาหาร

16.การจัดการข้อร้องเรียน

16.1
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของบริษัทต่อผู้ประกอบการด้านอาหาร บริษัทและบริษัทในเครืออาจตอบกลับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับบริการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้าที่จำหน่ายในนามของผู้ประกอบการด้านอาหารผ่านแพลตฟอร์ม
16.2
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อร้องเรียนทั้งหมดของลูกค้าเกี่ยวกับผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือโดยผู้ประกอบการด้านอาหารในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้า ตามขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงินของบริษัท
16.3
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการระงับการเข้าถึงบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารหรือคุณลักษณะและบริการใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหารตามระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด (“ระยะเวลาระงับ”)
16.4
ในกรณีนี้ ทีมงานของบริษัทจะแจ้งให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ประกอบการด้านอาหาร และจะติดต่อผู้ประกอบการด้านอาหารภายใน หนึ่ง (1) วันทำการหรือโดยเร็วที่สุดหลังจากการระงับเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในของบริษัท
16.5
ในช่วงระยะเวลาระงับนี้ ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อร้องเรียนใดๆ ไม่ว่าจะดำเนินการโดยลูกค้า หรือผู้ประกอบการด้านอาหาร และจะให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่บริษัทร้องขอเพื่อช่วยเหลือบริษัทในการสืบสวน
16.6
ผู้ประกอบการด้านอาหารรับทราบและตกลงว่าการตัดสินของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีข้อผูกพันต่อผู้ประกอบการด้านอาหาร ในกรณีที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ประกอบการด้านอาหารเป็นฝ่ายกระทำผิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยลูกค้าในนามของผู้ประกอบการด้านอาหาร (และเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการด้านอาหาร) โดยเสนอคูปองเงินสดหรืออาหารสั่งจองทดแทน การคืนเงิน บัตรกํานัล ส่วนลดหรือการชดเชยอื่นๆ ตามที่บริษัทอาจเห็นว่าเหมาะสมและจําเป็น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับการชดใช้โดยบริษัทในรูปแบบของหนี้ที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการด้านอาหาร และบริษัทมีสิทธิที่จะหักเงินจํานวนดังกล่าวจากรายได้ทั้งหมดที่ต้องชำระให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือโดยวิธีการอื่นๆ ตามที่บริษัทอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
16.7
ในกรณีที่การร้องเรียนจากลูกค้าหรือคนขับมีลักษณะร้ายแรงซึ่งส่งผลให้ชื่อเสียงของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทันทีโดยแจ้งให้ผู้ประกอบการด้านอาหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

17. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหารและลูกค้า

17.1
บริษัทให้บริการของบริษัทผ่านทางแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ประกอบการด้านอาหารหรือลูกค้า เพื่อความชัดเจน ผู้ประกอบการด้านอาหารและลูกค้าเป็นผู้มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญาสำหรับบริการสำรองที่นั่ง การปฎิบัติตามคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้า
17.2
ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องไม่ติดต่อลูกค้าและ/หรือดำเนินการนัดหมายโดยตรงกับลูกค้าสำหรับการดำเนินการตามบริการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด หรืออาหารสั่งจองล่วงหน้า เว้นแต่จะได้รับการยินยอมโดยบริษัท
17.3
กรณีที่ผู้ประกอบการด้านอาหารมีข้อพิพาทกับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด หรืออาหารสั่งจองล่วงหน้า ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงที่จะไม่ดำเนินการและสละสิทธิ์ต่อบริษัท (และตัวแทน บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของเรา) ในการเรียกร้อง ความต้องการ การฟ้องคดี การดำเนินการในศาล ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และความเสียหาย (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจริง เป็นพิเศษ เป็นอุบัติเหตุ หรือเป็นผลตามมา) ที่เกิดจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทหรือธุรกรรมดังกล่าว บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการให้บริการลูกค้าในการจัดการข้อพิพาท
17.4
ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ งานธุรการ หรือความผิดพลาดอื่นๆ หรือการละเลยในใบแจ้งราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ออกโดยเราบนแพลตฟอร์ม ข้อผิดพลาดหรือความละเลยดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยปราศจากความรับผิดชอบในส่วนของเรา
17.5
บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม เสนอ หรือจัดการการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสดหรืออาหารสั่งจองล่วงหน้าใดๆ บริษัทไม่ใช่คู่สัญญาในธุรกรรมใดๆ ที่ผู้ประกอบการด้านอาหารและลูกค้าทำกันโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทไม่ใช่ตัวแทนที่มีอำนาจใดๆ ของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม

18. ข้อมูลที่เป็นความลับ

18.1
ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่าน (ในฐานะ “ผู้รับ”) อาจเข้าถึงหรืออาจได้รับการเปิดเผยต่อข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลอื่นและ/หรือบุคคลที่สามที่ใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มหรือเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ต่อจากนี้เรียกว่า "ฝ่ายที่เปิดเผย")
18.2
ผู้ประกอบการด้านอาหารในฐานะผู้รับข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว รับทราบและตกลงว่า: (ก) ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของฝ่ายที่เปิดเผย (ข) ผู้ประกอบการด้านอาหารจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นในส่วนเพิ่มเติมของสัญญาฉบับนี้ (ค) ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (ง) ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องส่งคืนหรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดของฝ่ายที่เปิดเผยเมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้หรือตามคำร้องขอของฝ่ายที่เปิดเผย (ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดในการเก็บบันทึกข้อมูลภายในของบริษัท)
18.3
ในกรณีที่ผู้ประกอบการด้านอาหารให้ข้อมูลที่ตนถือว่าเป็นความลับ ผู้ประกอบการด้านอาหารมีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับความลับของข้อมูลดังกล่าว (“ข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ประกอบการด้านอาหาร”) เมื่อบริษัทตกลงและยอมรับการแจ้งนั้นแล้ว บริษัทจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ประกอบการด้านอาหารคล้องกับการคุ้มครองแบบเดียวกันตามที่ระบุในข้อ 18.1 และข้อ 18.2

19. ความเป็นส่วนบุคคล

19.1
ท่านรับทราบว่าบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับท่านในระหว่างการจำหน่ายคูปองเงินสด และ/หรือ อาหารสั่งจองล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม ท่านรับรอง รับประกัน และตกลงว่าท่านจะใช้ เปิดเผย จัดเก็บ รักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยให้กับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้เท่านั้น ท่านต้องรักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทมอบให้กับท่านและอยู่ในความครอบครอง การดูแล หรือการควบคุมของท่าน
19.2
ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

20. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ประกอบการด้านอาหารตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และรับผิดชอบต่อบริษัท และผู้อนุญาต เจ้าหน้าที่ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้สืบทอดและผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ ความบกพร่อง การเรียกร้อง การฟ้องคดี การตัดสิน การชำระเงิน ดอกเบี้ย ผลตอบแทน บทลงโทษ ค่าปรับ ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม รวมถึงค่าทนายความ และค่าขึ้นศาลตามสมควร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหารและลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆ ที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ผู้ประกอบการด้านอาหารละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ความประมาทเลินเล่อ การประพฤติมิชอบของผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือพนักงาน หรือตัวแทนของผู้ประกอบการด้านอาหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้โดยผู้ประกอบการด้านอาหาร

21. การปฏิเสธการรับประกัน

21.1
ท่านรับทราบว่าแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารให้บริการท่านตามสภาพที่เป็นอยู่และไม่มีการรับประกันในทุกรูปแบบต่อข้อบกพร่องและความผิดพลาดต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจสูงสุดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทในนามของบริษัทและบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในลักษณะดังต่อไปนี้:

(ก) เงื่อนไขและการรับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและผู้ประกอบการด้านอาหาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถในการซื้อขาย คุณภาพ ความเหมาะสม วัตถุประสงค์ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร และการรับประกันว่าแพลตฟอร์มจะกำหนดจำนวนขั้นต่ำสำหรับการสำรองที่นั่ง การซื้อคูปองเงินสดหรืออาหารสั่งจองล่วงหน้า หรือรายได้ทั้งหมดขั้นต่ำสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร และข้อกำหนดและการรับประกันโดยนัยใดๆ ของแพลตฟอร์ม
(ข) การรับรองโดยวิธีการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความตรงเวลา ความพร้อม การเข้าถึงได้ การเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการ ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร
(ค) การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากผลของการดำเนินการหรือประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้

21.2
ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารของท่าน ท่านรับทราบว่าแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือลูกค้าใช้มีข้อบกพร่อง ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกระยะ ถูกปิด หรือไม่ทำงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว
21.3
เราไม่รับประกันหรือดำเนินการใดๆ และเราจะไม่รับรองว่าแพลตฟอร์มและเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารจะตอบสนองความต้องการของท่าน บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ สามารถใช้งานหรือทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบ หรือบริการอื่นๆ ได้ สามารถทำงานได้โดยไม่หยุดชะงัก เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องนั้นสามารถแก้ไขได้

22. ขอบเขตความรับผิดชอบ

22.1
บริษัท บริษัทในเครือ และผู้ที่ได้รับอนุญาต ผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ หุ้นส่วนเจ้าหน้าที่ พนักงาน ทนายความ ตัวแทน หรือผู้รับเหมาจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางอ้อม กรณีพิเศษ เป็นการลงโทษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายหรือความรับผิดที่คล้ายคลึงกัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายสำหรับการสูญเสียข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล รายได้ ชื่อเสียง โอกาส กำไร หรือ ธุรกิจหรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม หรือสัญญาฉบับนี้ (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่นๆ) รวมถึงผลการดำเนินการหรือผลที่ไม่ใช่การดำเนินการของแพลตฟอร์ม
22.2
บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบการสะกดผิดในงานเอกสาร หรือข้อผิดพลาด หรือการละเว้นอื่นๆ ที่อยู่ในการตอบรับ ในใบแจ้งหนี้ รายการข้อมูล เนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือเอกสารอื่นๆ ในส่วนของบริษัท และจะสามารถแก้ไขได้โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
22.3
การเข้าถึง และการใช้แพลตฟอร์มเป็นไปตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเองทั้งหมด ท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านจะใช้แพลตฟอร์มด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านเองทั้งหมดสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน (รวมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่นำมาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม) หรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์ม
22.4
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับลูกค้า
22.5
หากลูกค้าติดต่อเราเกี่ยวกับการร้องเรียน การเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ ข้อพิพาท การดำเนินคดี หรือการฟ้องร้องใดๆ ต่อท่าน เราจะส่งต่อการร้องเรียน การเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ ข้อพิพาท การดำเนินคดีหรือการฟ้องร้องถึงท่าน
22.6
ด้วยขอบเขตสูงสุดตามที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีที่การจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ และผู้อนุญาต ผู้ถือหุ้น สมาชิก กรรมการ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทนายความ ตัวแทน หรือผู้รับเหมาสำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและ/หรือสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายหรืออื่นๆ ความรับผิดชอบดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะรายได้ทั้งหมดที่บริษัทมีสิทธิ์ได้รับจากผู้ประกอบการด้านอาหารสำหรับเดือนก่อนหน้าของวันที่มีกรณีความรับผิดชอบเกิดขึ้น หรือมูลค่าเงิน 10,000 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนไหนจะต่ำกว่า โดยเราไม่ยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทของเรา การฉ้อฉล หรือการสื่อให้เข้าใจผิดโดยฉ้อฉล หรือความรับผิดชอบอื่นๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย
22.7
ข้อเรียกร้องใดๆ ที่ผู้ประกอบการด้านอาหารมีต่อบริษัทภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือสัญญาฉบับนี้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายในเวลา 1 (หนึ่ง) ปีหลังจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องดังกล่าว กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (ตามขอบเขตสูงสุดการอนุญาตของกฎหมายที่บังคับใช้) จะถือว่าผู้ประกอบการด้านอาหารสละสิทธิ์และการเยียวยาใดๆ จากการเรียกร้องดังกล่าวของผู้ประกอบการด้านอาหาร

23. ระยะเวลาของสัญญาและการบอกเลิกสัญญา

23.1
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ (ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร) และจะยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงการสิ้นสุดสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
23.2
โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสัญญาฉบับนี้ บริษัทอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้โดยดังต่อไปนี้

(ก) บอกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยแจ้งให้ผู้ประกอบการด้านอาหารรับทราบล่วงหน้าเป็นเวลา สิบสี่ (14) วันปฏิทิน
(ข) บอกเลิกสัญญาโดยทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากผู้ประกอบการด้านอาหารได้รับคำวิจารณ์ในทางที่ไม่ดีจากลูกค้าซ้ำๆ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด หรืออาหารสั่งจองล่วงหน้า โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการได้รับการเยียวยาอื่นๆ ของบริษัท
(ค) บอกเลิกสัญญาโดยทันทีไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากผู้ประกอบการด้านอาหารละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์และการได้รับการเยียวยาอื่นๆ ของบริษัท
(ง) บอกเลิกสัญญาโดยทันทีไม่ว่าจะมีการแจ้งให้รับทราบหรือไม่ก็ตาม หากผู้ประกอบการด้านอาหารฝ่าฝืนข้อตกลงอื่นๆ กับบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนกฎ นโยบาย จรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบริษัทบนแพลตฟอร์มหรือที่บริษัทจัดเตรียมให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่นๆ ของบริษัท

23.3
การที่บริษัทระงับการให้บริการใดๆ ของบริษัทแก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร จะไม่ถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ และข้อกำหนดทั้งหมดในสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
23.4
ผู้ประกอบการด้านอาหารอาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หากบริษัทละเมิดสัญญาฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ และหากการละเมิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายใน สามสิบ (30) วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการด้านอาหารอาจบอกเลิกข้อสัญญาฉบับนี้ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า หกสิบ (60) วัน
23.5
ในการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้:

(ก) ลบและนำเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหา ออกจากอุปกรณ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารโดยทันที
(ข) หยุดใช้เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารโดยทันที
(ค) ส่งคืนทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทโดยทันที
(ง) ชำระเงินที่คงค้างกับบริษัท (หากมี) ซึ่งจะครบกำหนดชำระทันที และต้องชำระเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาหรือสัญญาหมดอายุ โดยทันที (และไม่ว่าในกรณีใดๆ ภายใน สาม (3) วัน)

23.6
คู่สัญญาจะไม่มีภาระหน้าที่หรือสิทธิเพิ่มเติมภายใต้สัญญาฉบับนี้หลังจากการบอกเลิกสัญญาหรือการหมดอายุของสัญญา โดยไม่กระทบต่อภาระหน้าที่หรือสิทธิใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ณ เวลาที่มีการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่เงื่อนไขอื่นใดที่แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยลักษณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำรงอยู่ ก็จะยังคงมีผลหลังจากสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้

24. เหตุสุดวิสัย

24.1
ท่านรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มหรือเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารได้อย่างต่อเนื่องหรือโดยไม่หยุดชะงัก และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อท่านหรือฝ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าของการปฏิบัติงานที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
24.2
ในกรณีที่การเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารถูกขัดจังหวะหรือไม่สามารถให้บริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มหรือเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่า สามสิบ (30) วันด้วยเหตุผลของเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้
24.3
ในกรณีที่ผู้ประกอบการด้านอาหารประสบกับเหตุสุดวิสัย ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน เจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากการเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าว พร้อมกับเหตุผลอธิบายเหตุสุดวิสัยและอธิบายว่าเหตุสุดวิสัยนั้นทำให้ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาและระยะเวลาโดยประมาณที่จำเป็นสำหรับเหตุการณ์สุดวิสัยนั้น

25. บททั่วไป

25.1
สัญญาทั้งหมด: สัญญาฉบับนี้ และภาคผนวกที่แนบมานี้ (และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่รวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้โดยชัดแจ้ง) ประกอบไปด้วยความเข้าใจทั้งหมดของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มีอยู่ในสัญญาฉบับนี้ และมีผลแทนที่ข้อตกลง การจัดการ และความเข้าใจก่อนหน้าและที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดหาให้ในที่นี้
25.2
การเปลี่ยนแปลงสัญญา: บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดจะได้รับการโพสต์ทางออนไลน์หรือมีการแจ้งเตือนโดยบริษัท การใช้งานเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารต่อเพื่อนำเสนอบริการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด หรืออาหารสั่งจองล่วงหน้าจะถือว่าผู้ประกอบการด้านอาหารยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนที่แก้ไขใหม่
25.3
การสละสิทธิ์: หากคู่สัญญาต้องการสละสิทธิ์ภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร การไม่ดำเนินการและความล่าช้าในการดำเนินการของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในสิทธิหรืออำนาจใดๆ ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการสละสิทธิ์ที่มีอยู่ หรือเป็นการเยียวยา หรือการไม่ดำเนินการสิทธิหรืออำนาจใดๆ ในที่นี้จะไม่ถือว่าเป็นงดการดำเนินการสิทธิ เยียวยา หรืออำนาจอื่นๆ เพิ่มเติม การสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดอื่นต่อข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นใดในสัญญาฉบับนี้ การเยียวยาใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมและไม่ได้ยกเว้นการเยียวยาอื่นๆ ของคู่สัญญาตามกฎหมาย
25.4
ความเป็นโมฆะและความเป็นโมฆะบางส่วน: หากข้อกำหนดใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ได้รับการพิจารณาจากศาลหรือหน่วยงานทางปกครองใดๆ ที่มีเขตอำนาจว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีผลตามมาดังต่อไปนี้:

(ก) ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้เพียงแค่ขอบเขตของความไม่เป็นไปตามกฎหมาย ความเป็นโมฆะ ความไม่ถูกต้อง การห้าม หรือการไม่มีผลบังคับใช้เท่านั้น
(ข) ข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ตามเดิมทุกประการ
(ค) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเจรจาและตกลงที่จะใช้ข้อกำหนดทดแทนที่ถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และด้านพาณิชย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ เพื่อทดแทนข้อกำหนด เงื่อนไข บทบัญญัติ สนธิสัญญา หรือความรับผิดชอบที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง ถูกห้าม หรือบังคับใช้ไม่ได้นั้น

25.5
การโอนสิทธิ์: บริษัทอาจมอบหมาย ปรับปรุง หรือโอนสิทธิ์สัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยแจ้งให้ท่านทราบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของบริษัทและการใช้สิทธิ์ของบริษัทภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริษัทอาจให้บริษัทในเครือต่างๆ และตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ดังกล่าวและใช้สิทธิ์ดังกล่าวในนามของบริษัทได้ ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ของสัญญาฉบับนี้ หรือสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ ในที่นี้ โดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือดำเนินการอย่างอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับรับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และการควบรวมหรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในคู่สัญญานี้จะถือว่าเป็นการโอนสิทธิ์ การดำเนินการโอนสิทธิ์ใดๆ ที่เป็นการละเมิดตามที่กล่าวมาข้างต้นจะถือว่าเป็นโมฆะ โดยสัญญาฉบับนี้จะผูกมัดและมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้สืบทอดและการโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ์โดยผู้ประกอบการด้านอาหาร (ภายใต้ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท) ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้รับเหมาช่วง และการละเมิดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ของผู้รับเหมาช่วง
25.6
ความสัมพันธ์: สัญญาฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสร้างตัวแทน ห้างหุ้นส่วน การร่วมลงทุน หรือการสร้างกลุ่มสมาคมรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะสำหรับจุดประสงค์เกี่ยวกับภาษีหรืออื่นๆ ระหว่างคู่สัญญา และคู่สัญญาจะยังคงเป็นคู่สัญญาอิสระต่อไป ยกเว้นตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและยกเว้นการเสนอบริการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด หรืออาหารสั่งจองล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม ตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีสิทธิ์หรืออํานาจใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่จะรับหรือสร้างภาระผูกพันใดๆ หรือการรับรองหรือรับประกันใดๆ ในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหรือเพื่อผูกมัดกับคู่สัญญาอีกฝ่าย
25.7
การมีผลต่อเนื่อง: ข้อกำหนดในข้อ 4 (สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา) ข้อ 5 (เนื้อหาของผู้ประกอบการด้านอาหาร) ข้อ 6 (การรับรองและการรับประกันของผู้ประกอบการด้านอาหาร) ข้อ 7 (พันธสัญญาและภาระผูกพันของผู้ประกอบการด้านอาหาร) ข้อ 18 (ข้อมูลที่เป็นความลับ) ข้อ 19 (ความเป็นส่วนบุคคล) ข้อ 20 (การชดใช้ค่าเสียหาย) ข้อ 21 (การปฏิเสธการรับประกัน) ข้อ 22 (ข้อจํากัดความรับผิดชอบ) ข้อ 23 (เงื่อนไขและการบอกเลิกสัญญา); ข้อ 25 (ทั่วไป) นี้จะถือว่ามีผลต่อเนื่องเมื่อมีการบอกเลิกหรือมีการสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้
25.8
การประกาศ/การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์: เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา ท่านยินยอมดังต่อไปนี้:

(ก) การรับการสื่อสารจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลล่าสุดที่ท่านมอบให้กับเราผ่านเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร
(ข) ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลง นโยบาย ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นๆ ที่เราส่งให้กับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าตอบสนองข้อกำหนดทางกฎหมายเดียวกันกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่การสื่อสารดังกล่าวในรูปแบบลายลักษณ์อักษรตอบสนอง

การประกาศจะถือว่าได้รับ ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจาก:
(ก) อีเมลถูกส่งไปยังอีเมลตามที่ท่านมอบให้กับเรา
(ข) ประกาศดังกล่าวถูกโพสต์บนเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหารหรือแพลตฟอร์ม

ประกาศทั้งหมดต่อบริษัทจะต้องเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรผ่านแพลตฟอร์ม

25.9
เงื่อนเวลาสาระสําคัญ: เงื่อนเวลาจะมีสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
25.10
กฎหมายที่บังคับใช้และการแก้ไขข้อพิพาท: สัญญาฉบับนี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของข้อกฎหมาย คู่สัญญายอมรับโดยเพิกถอนไม่ได้ต่อขอบเขตอำนาจศาลเฉพาะที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และยอมรับโดยเพิกถอนไม่ได้ว่าการฟ้องคดีหรือการดำเนินการในศาลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้จะได้รับการฟ้องร้องในศาลดังกล่าว และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละสิทธิ์ในการคัดค้านที่อาจเป็นไปตามความไม่เหมาะสมของสถานที่พิจารณาคดีหรือหลักความไม่สะดวกในการพิจารณาคดีในการฟ้องคดีหรือดำเนินการในศาลดังกล่าว
25.11
ขอบเขตอำนาจศาล: หากข้อกำหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ได้รับตัดสินโดยศาลที่มีขอบเขตอำนาจว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือในสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวนั้นให้ถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้หากเป็นไปได้ตามขอบเขตอำนาจศาลดังกล่าว และเป็นไปตามเจตนารมย์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การชดเชยใดๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่รวมการชดเชยอื่นๆ ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามกฎหมายหรือตามความยุติธรรม
25.12
ค่าใช้จ่าย: คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของแต่ละฝ่ายเองในการจัดเตรียมสัญญาฉบับนี้ ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับอากรสแตมป์ภายใต้สัญญาฉบับนี้
25.13
สิทธิในการตรวจสอบ: บริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบ สมุดบัญชี บันทึก จดหมายโต้ตอบ ขั้นตอนและคำสั่งเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้เพื่อยืนยันความถูกต้องของการสำรองที่นั่ง อย่างน้อย สอง (2) ครั้งต่อปีปฏิทิน บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีนี้ ยกเว้นแต่ในกรณีที่การตรวจสอบพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ประกอบการด้านอาหารไม่สามารถจัดทำรายงานที่ถูกต้องและแม่นยำได้ ในกรณีนั้น ผู้ประกอบการด้านอาหารจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบของบริษัทและจำนวนเงินใดๆ ที่ไม่ได้รายงานและออกใบแจ้งหนี้ทันที26. คำนิยามและการตีความ

26.1
ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอื่น:

Term Definition
แอปพลิเคชัน AA Friends แอปพลิเคชันมือถือที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการด้านอาหารอัปโหลดรายการข้อมูลและจัดการการสำรองที่นั่ง คูปองเงินสด หรืออาหารสั่งจองล่วงหน้าที่ได้รับหรือขายได้บนแพลตฟอร์ม
สัญญา หมายถึง สัญญาการดำเนินการผู้ประกอบการด้านอาหารฉบับนี้และส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนแก้ไขและภาคผนวกต่างๆ ที่แนบมา
แอลกอฮอล์ หมายถึง แอลกอฮอล์ และ/หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ภายใต้นิยามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ พ.ศ. 2551 (2008) (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วันทำการ วันที่บริษัทเปิดทำการ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย
คูปองเงินสด มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2(ค)
มูลค่าคูปองเงินสด มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.1(ก)
ภาพถ่ายของบริษัท มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.2
บริการของบริษัท มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4
ข้อมูลที่เป็นความลับ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นความลับ กรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยโดยฝ่ายที่เปิดเผยหรือในนามของฝ่ายที่เปิดเผยต่อผู้รับ ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยการตรวจสอบวัตถุที่จับต้องได้ และรวมถึงธุรกรรม การดําเนินงาน ประสิทธิภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสำรองที่นั่งผ่านแพลตฟอร์ม และข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ที่ฝ่ายเปิดเผยกําหนดให้เป็นกรรมสิทธิ์ หรือเป็นความลับ หรือข้อมูลที่ผู้รับควรรับทราบอย่างสมเหตุสมผลว่าควรเป็นความลับ โดย “ฝ่ายที่เปิดเผย” และ “ผู้รับ" กําหนดไว้ในข้อ 18.1
เนื้อหา หมายถึง ข้อความ รูปภาพ โลโก้ ไอคอน ภาพถ่าย เอกสาร เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ เค้าโครงหน้า รหัสที่ฝังไว้ การรวบรวมข้อมูล วัตถุ และรูปแบบอื่นๆ ของข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้ในคอมพิวเตอร์ที่บรรจุไว้หรือเผยแพร่ไว้บนแพลตฟอร์ม และ/หรือ เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร
ลูกค้า หมายถึง ผู้บริโภค ผู้ใช้งานปลายทาง ผู้ซื้อ ผู้จัดซื้อ และลูกค้าที่ทำการสำรองที่นั่ง สั่งซื้อคูปองเงินสด หรืออาหารสั่งจองล่วงหน้าบนแพลตฟอร์ม
บัญชีผู้ประกอบการด้านอาหาร มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1
อุปกรณ์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร หมายถึง อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือวิธีการรับคำสั่งซื้อแบบอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ไว้ใช้จัดการการสำรองที่นั่ง รวมถึงการขายคูปองเงินสดและอาหารสั่งจองล่วงหน้า
แพลตฟอร์มผู้ประกอบการด้านอาหาร จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 9.1
เนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร หมายถึง รายการข้อมูล ข้อความ ข้อมูล วัตถุ รูปภาพ (รวมถึงภาพถ่าย) วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านส่ง กรอก โหลด หรือโพสต์ไปยังเว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือแพลตฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับบริการสำรองที่นั่ง และผลลัพธ์ทั้งหมดจากการประมวลผลข้อความ ข้อมูล วัตถุ รูปภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการด้านอาหารหรือบุคคลที่สาม
เว็บพอร์ทัลผู้ประกอบการด้านอาหาร หมายถึง ส่วนต่อประสานของเว็บไซต์สําหรับผู้ประกอบการด้านอาหารในการอัปโหลดรายการข้อมูล รวมถึงจัดการการสำรองที่นั่งและคูปองเงินสดหรืออาหารสั่งจองล่วงหน้า ซึ่งได้รับหรือขายได้บนแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจเข้าถึงผ่านเว็บบราวเซอร์หรือแพลตฟอร์มอื่นใดๆ ตามที่กำหนดโดยบริษัท รวมถึงแอปพลิเคชัน AA Friends
เหตุสุดวิสัย หมายถึง การทำสงคราม ความเป็นปรปักษ์ การก่อวินาศกรรม ภัยธรรมชาติ การขัดข้องหรือขาดหายของไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต หรือระบบโทรคมนาคม การรบกวนหรือการล้มเหลวของระบบโทรคมนาคม หรือลิงก์เชื่อมต่อทางดิจิทัล การโจมตีเครือข่ายที่เป็นปรปักษ์ ความแออัดของเครือข่าย การจำกัดหรือการแทรกแซงโดยรัฐบาลแห่งชาติ รัฐ หรือหน่วยงานปกครองท้องถิ่น การเกิดโรครระบาด โรคติดต่อ หรือกรณีอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน โลโก้ ลักษณะภายนอกของสินค้า สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ สิทธิการออกแบบที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล กระบวนการที่เป็นความลับ ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก (รวมถึงองค์ความรู้) รวมถึงการลงทะเบียนของสิทธิและการใช้งาน และสิทธิในการยื่นลงทะเบียนดังกล่าว
องค์ความรู้ หมายถึง ข้อมูลและเทคนิคทางอุตสาหกรรมและด้านพาณิชย์ที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แผนผัง สูตร การทดสอบ ผลลัพธ์ ขั้นตอน รายงานของโครงการ ขั้นตอนการทดสอบ คำแนะนำ คู่มือการฝึก และการคาดการณ์ทางการตลาด
ใบอนุญาต หมายถึง ใบอนุญาต ความยินยอม การอนุมัติ การอนุญาต การมอบอำนาจ และการลงทะเบียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง/ที่บังคับใช้ ซึ่งผู้ประกอบการด้านอาหารต้องสังเกตุการณ์ ได้รับและรักษาไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้
รายการข้อมูล จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
แพลตฟอร์ม จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
อาหารสั่งจองล่วงหน้า จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2(ง)
สถานที่ หมายถึง ร้านอาหาร หรือสถานประกอบอาหาร
การสำรองที่นั่ง จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2(ข)
ราคาปลีก จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.2(ก)
ภาษี หมายถึง ภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีการจำหน่ายและบริการ ภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรม จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 14.3(ก)
รายได้ทั้งหมด หมายถึง ราคาขายปลีกและมูลค่าคูปองเงินสดทั้งหมด รวมถึงภาษีที่จัดเก็บในนามของผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยหัก
(ก) ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
(ข) จำนวนเงินที่ผู้ประกอบการด้านอาหารเป็นหนี้ต่อบริษัท (หากมี รวมถึงการคืนเงินหรือรูปแบบการชดเชยต่างๆ
ที่มอบให้กับลูกค้าอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำของผู้ประกอบการด้านอาหารหรือการละเลยอันเป็นผลจากการกระทำโดยประมาท ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) และ
(ค) จำนวนเงินภาษี (สำหรับคูปองเงินสด) (ถ้ามี)

26.2
ในกรณีที่คำหรือข้อความใด ๆ ได้มีการนิยามไว้ในสัญญาบริการสำรองที่นั่งร้านอาหาร airasia นี้ คำนิยามดังกล่าวให้หมายรวมถึงไปถึงการผันรูปทางไวยากรณ์และคำที่มีฐานรากเดียวกันของคำหรือข้อความที่ได้นิยามไว้นั้น หัวเรื่องของข้อต่าง ๆ ได้ถูกระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการตีความหรือโครงสร้างในการนั้น คำต่าง ๆ ที่แสดงในรูปเอกพจน์ให้มีความหมายรวมถึงคำในรูปพหูพจน์ด้วย และให้มีผลในทางกลับกันในกรณีที่บริบทสามารถแปลความนั้นได้
26.3
การอ้างอิงถึงกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา คำสั่ง ระเบียบ หรือกฎอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันจะต้องตีความโดยรวมถึงกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา คำสั่ง ระเบียบ หรือกฎอื่นซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ขยาย บัญญัติใหม่อีกครั้ง หรือรวบรวมเข้าด้วยกันในเวลาใด ๆ
26.4
เอกสาร ข้อมูล ข้อความ การแจ้งและการสื่อสารใด ๆ ที่จะต้องยื่น นำส่ง จัดหาให้ หรือจัดทำโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้สัญญาเปิดร้านค้านี้จะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
26.5
เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ในกรณีที่วันที่ครบกำหนดสำหรับการดำเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่ของสัญญาภายใต้สัญญาเปิดร้านค้านี้เป็นวันที่ไม่ใช่วันทำการ การดำเนินการหรือการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องกระทำให้สำเร็จภายในวันทำการถัดไป เว้นแต่บริบทจำเป็นต้องตีความเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงถึงคำว่า “วัน” ให้ตีความตามวันตามปฏิทินของยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง และ “เดือน” และ “ปี” จะถูกคำนวณโดยเป็นไปตามปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณระยะเวลาใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ หรือในกรณีที่การกระทำใด ๆ ต้องดำเนินการให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากหรือนับจากวันที่กำหนด ระยะเวลานั้นจะรวมเข้าไว้ซึ่งและเวลาจะเริ่มต้นนับจากวันที่ได้ระบุไว้นั้น