อัตราค่าโดยสาร

แอร์เอเชียให้บริการบินด้วยค่าโดยสารหลากหลายประเภทที่มีให้ท่านเลือกตามความต้องการ ตั้งแต่บัตรโดยสารราคาประหยัดจนถึงที่นั่งพรีเมี่ยมแฟลตเบด

อัตราโปรโมชั่น (ค่าโดยสารต่ำสุด) / ปกติ แพ็กสุดคุ้ม Premium Flex พรีเมี่ยมแฟลตเบด
สัมภาระพกพา ฟรี
ฟรี ฟรี ฟรี
สัมภาระเช็คอิน มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี
20 กก.
ฟรี
20 กก.
ฟรี
40 กก.
เลือกที่นั่งถูกใจ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี
ที่นั่งมาตรฐานเท่านั้น
ฟรี ฟรี
อาหารร้อน มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี1 ฟรี ฟรี
ประกันภัยการเดินทาง Tune Protect2 มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี ฟรี ฟรี
บริการห้องรับรอง3 มีแต่ต้องเสียค่าบริการ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี ฟรี
ชุด Xcite Inflight Entertainment4 มีแต่ต้องเสียค่าบริการ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี
สัมภาระด่วน ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ฟรี ฟรี
บริการขึ้นเครื่องแบบพิเศษ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ฟรี ฟรี
เช็คอินเคาน์เตอร์ช่องพิเศษ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ฟรี ฟรี
Xpress Track5 ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ฟรี ฟรี
หมอนและผ้าห่ม ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ฟรี
เปลี่ยนวัน/เวลาเดินทาง มีแต่ต้องเสียค่าบริการ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรี
ฟรี 2 ครั้ง6
ฟรี
ไม่จำกัด6
เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
เปลี่ยนปลายทาง ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
ยกเลิกเที่ยวบิน/คืนเงิน ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
คะแนน BIG Points รับ BIG Points
สูงสุด 10 คะแนน
สำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM1
รับ BIG Points
สูงสุด 10 คะแนน
สำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM1
รับ BIG Points
สูงสุด 12 คะแนน
สำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM1
รับ BIG Points
สูงสุด 12 คะแนน
สำหรับการใช้จ่ายทุกๆ RM1
มีแต่ต้องเสียค่าบริการ มีแต่ต้องเสียค่าบริการ ฟรีฟรี ไม่มีให้บริการไม่มีให้บริการ
  1. สั่งอาหารเมนูปกติหรือเมนูมังสวิรัติล่วงหน้า
  2. ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองความล่าช้าของสัมภาระและการล่าช้าของเที่ยวบินตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไปโดย Tune Protect (ยกเว้นเที่ยวบินรหัส DJ)
  3. ใช้บริการได้สูงสุด 3 ชม. เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์เท่านั้น ไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางสู่บังกลาเทศ
  4. ไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางสู่/จาก นิวซีแลนด์ ซาอุดิอาระเบีย บาหลี และมัลดีฟส์
  5. ช่องทางพิเศษ สำหรับการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน klia2 ท่าอากาศยานนานาชาติโคตาคินาบาลู และท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง
  6. สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ โดยต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ สงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนต่างของค่าโดยสารตามอัตราที่สายการบินฯ กำหนด