Hộ chiếu & thị thực

Passport

Hộ chiếu

Nếu bạn muốn đến bất kỳ nơi nào ở nước ngoài, bạn cần một hộ chiếu để được bay chuyến quốc tế và nhập cảnh vào nước ngoài đó. Thông thường, hộ chiếu của bạn phải còn giá trị ít nhất sáu tháng sau ngày mà bạn nhập cảnh vào nước ngoài.

Thị thực

Mỗi nước đều có các quy định riêng liên quan đến việc nhập cảnh của du khách mang quốc tịch nước ngoài. Một số nước yêu cầu hộ chiếu của các hành khách này phải còn hiệu lực trong một thời gian tối thiểu nhất định trước khi họ phát hành thị thực. Một số nước cấp thị thực cho hành khách khi hành khách đến nước đó. Trước khi  bay, bạn hãy chắc chắn rằng mình đã kiểm tra thông tin mới nhất về vấn đề thị thực hoặc các yêu cầu nhập cảnh của nước mà bạn sẽ đến.

Hãy chắc chắn bạn hiểucác yêu cầu về hộ chiếu, visa và sức khỏe tại nơi đến để tránh gặp trở ngại.

Nếu bạn sắp bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, đây là một số điều quan trọng bạn cần biết trước khi đi.