Hộ chiếu & thị thực

Passport

Hộ chiếu

Nếu bạn muốn đến bất kỳ nơi nào ở nước ngoài, bạn cần một hộ chiếu để được bay chuyến quốc tế và nhập cảnh vào nước ngoài đó. Thông thường, hộ chiếu của bạn phải còn giá trị ít nhất sáu tháng sau ngày mà bạn nhập cảnh vào nước ngoài.

Thị thực

Mỗi nước đều có các quy định riêng liên quan đến việc nhập cảnh của du khách mang quốc tịch nước ngoài. Một số nước yêu cầu hộ chiếu của các hành khách này phải còn hiệu lực trong một thời gian tối thiểu nhất định trước khi họ phát hành thị thực. Một số nước cấp thị thực cho hành khách khi hành khách đến nước đó. Trước khi  bay, bạn hãy chắc chắn rằng mình đã kiểm tra thông tin mới nhất về vấn đề thị thực hoặc các yêu cầu nhập cảnh của nước mà bạn sẽ đến.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập
Trung tâm lữ hành IATA - Hộ chiếu, Thị thực & các yêu cầu về giấy tờ thông hành, giấy chứng nhận sức khỏe

Nếu bạn sắp bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ, đây là một số điều quan trọng mà bạn cần biết.