Terma Dan Syarat Umum Penerbangan

[Versi Disember 2023]

Pengenalan

 1. Perkhidmatan laman web airasia.com dan aplikasi mudah alih AirAsia MOVE (secara kolektifnya dikenali sebagai “Platform”), yang dimiliki oleh AIRASIA COM TRAVEL SDN BHD menawarkan anda proses yang mudah dan lancar untuk mencari, menemui, menempah dan membayar penerbangan ("Tempahan Penerbangan"). Tempahan Penerbangan di airasia.com/flights/search. akan ditadbir oleh terma dan syarat Platform ("Terma dan Syarat").
 2. Terma dan Syarat ini adalah dokumen yang mengikat secara sah antara pelanggan ("anda", "penumpang", "pelanggan") dan AirAsia Com Travel Sdn Bhd (“AirAsia, kami, kami punya”).
 3. Platform ini membolehkan anda mencari, menemui, menempah dan membayar tiket penerbangan dari pelbagai syarikat penerbangan untuk perjalanan langsung, hentian atau berbilang bandar dalam satu jadual perjalanan ("Penerbangan") yang akan dikeluarkan sebagai dua atau lebih tempahan berasingan oleh syarikat penerbangan masing-masing ("Syarikat Penerbangan"). Pemulihan perkhidmatan disebabkan oleh sebarang pengubahsuaian (sukarela atau tidak) termasuk perubahan penerbangan, gangguan, kelewatan dan pembatalan hendaklah bergantung kepada terma dan syarat syarikat penerbangan masing-masing.
 4. Anda mengakui dan menerima bahawa kami hanya menyediakan perkhidmatan untuk Tempahan Penerbangan di mana Penerbangan tersebut dikendalikan dan dipenuhi oleh Syarikat Penerbangan masing-masing. Selanjutnya, anda bersetuju dan memahami bahawa Penerbangan yang dipaparkan pada Platform diperolehi terus daripada Syarikat Penerbangan dan/atau daripada pihak ketiga yang sah (“Pembekal Perjalanan”).
 5. Dengan mengklik butang "Beli", anda dianggap telah membaca, memahami, menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini, serta Terma Penggunaan dan Pernyataan Privasi Platform ini, yang mungkin dipinda dan disemak dari semasa ke semasa. Kami menggalakkan anda untuk menyemak Terma dan Syarat ini secara berkala untuk mengetahui pengubahsuaian yang dilakukan oleh kerana versi terbaharu Terma dan Syarat ini akan mengikat anda dari segi perundangan pada waktu di mana timbulnya sebarang pertikaian yang mungkin berlaku di hari kemudian. Sila ambil perhatian bahawa Terma dan Syarat yang dipaparkan pada Platform akan disertakan dengan cop masa yang menunjukkan bulan dan tahun untuk menandakan versinya.
 6. Selain itu, anda akan tertakluk kepada terma pengangkutan Syarikat Penerbangan dan mana-mana peraturan dan syarat tambang yang terpakai bagi Tempahan Penerbangan yang dibeli oleh anda, yang dengan ini digabungkan dengan rujukan. Anda boleh mendapatkan terma pengangkutan melalui laman web Syarikat Penerbangan yang berkenaan atau melalui sokongan pelanggan kami.

Proses Tempahan dan Pembelian

 1. Perkhidmatan Tempahan Penerbangan ini tersedia untuk orang awam, dan semua transaksi di Platform akan diselesaikan, dikendalikan, diproses dan dikumpulkan oleh kami di Malaysia.
 2. Sila ambil perhatian bahawa semua harga untuk Penerbangan di Platform ini adalah untuk Tempahan Penerbangan anda sahaja serta untuk Penerbangan yang telah diminta dan untuk sebilangan orang yang telah dinyatakan, melainkan dinyatakan sebaliknya. Harga yang dipaparkan adalah bagi setiap seorang. Anda bersetuju dan mengakui bahawa tambang yang dikenakan oleh Syarikat Penerbangan dan harga untuk Penerbangan yang ditawarkan oleh kami di Platform ini adalah berbeza-beza. Harga akhir untuk Penerbangan adalah seperti yang dipaparkan dalam halaman pembayaran kami pada Platform ini dan sekiranya anda meneruskan untuk membuat pembayaran bagi Tempahan Penerbangan, anda bersetuju dan menerima bahawa jumlah tersebut adalah jumlah yang perlu dibayar oleh anda.
 3. Setelah pembayaran disahkan, anda menawarkan untuk menempah Penerbangan tertakluk kepada Terma dan Syarat ini ("Permintaan Tempahan"). Anda mengakui bahawa e-mel "Pembayaran Penerbangan Berjaya" yang diterima selepas penyerahan Permintaan Tempahan anda tidak menunjukkan tempahan yang sah dan hanya menunjukkan bahawa Permintaan Tempahan anda telah diterima oleh kami untuk diproses yang mungkin mengambil masa 3 sehingga 24 jam untuk pengesahan tempahan. Sekiranya tempahan tidak berjaya, bayaran balik akan diberikan seperti yang berikut:- 1) Kad Kredit - sehingga 24 jam 2) Perbankan Dalam talian - biasanya antara 7 hingga 14 hari. Walau bagaimanapun, masa pemprosesan bayaran balik mungkin boleh berbeza-beza di antara satu bank dengan bank yang lain.
 4. Bagi pembayaran kad kredit yang memerlukan pengesahan, AirAsia dan wakilnya berhak untuk meminta yang berikut:
  1. Jika penumpang adalah pemegang kad, kad kredit fizikal yang berkaitan dan gambar pengenalan rasmi adalah diperlukan di kaunter daftar masuk lapangan terbang sebelum berlepas;
  2. Jika penumpang bukan pemegang kad, pemegang kad dikehendaki mengemukakan kad kredit fizikal yang berkaitan dan gambar pengenalan rasmi di kaunter daftar masuk lapangan terbang sebelum berlepas.

  Penumpang akan dimaklumkan mengenai keperluan ini sebelum berlepas. Sekiranya pengesahan pembayaran kad kredit tidak berjaya, penumpang diberi pilihan untuk membayar tiket tersebut menggunakan kad kredit lain, kad debit atau tunai. Jika tidak, tiket penerbangan tersebut dianggap dibatalkan oleh penumpang.

  Ia akan kekal menjadi tanggungjawab penumpang untuk memastikan masa yang mencukupi untuk proses pengesahan dan penyediaan kaedah pembayaran alternatif jika pengesahan tidak berjaya. AirAsia dan wakilnya tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul daripada prosedur pengesahan pembayaran kad kredit.

 5. Anda bersetuju untuk menyemak butiran pembelian anda dalam e-mel dan memaklumkan kepada kami dengan segera jika ada sebarang butiran yang tidak betul terkandung di dalamnya.
 6. Kami akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk mengeluarkan Tiket anda dalam jangka masa yang kami tetapkan dalam e-mel “Pembayaran Penerbangan Berjaya”. Jika tiket penerbangan tidak dikeluarkan dalam jangka masa ini, sila hubungi khidmat pelanggankami.
 7. Apabila Tempahan Penerbangan anda telah disahkan, anda akan menerima e-mel "Tempahan Penerbangan Disahkan" daripada kami atau Pembekal Perjalanan kami yang turut akan menyertakan jadual perjalanan anda.
 8. Pembelian barangan dan perkhidmatan sampingan akan tertakluk kepada terma pengangkutan bagi setiap Syarikat Penerbangan masing-masing.
 9. Sila rujuk Syarikat Penerbangan yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat penting berkaitan penerbangan di laman web rasmi Syarikat Penerbangan tersebut yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
  • waktu daftar masuk dan menaiki pesawat;
  • pilihan tempat duduk;
  • peruntukan bagasi dan sekatan; serta
  • kemungkinan untuk membuat tempahan tiket bagi bayi/kanak-kanak secara dalam talian
 10. Untuk mengelakkan keraguan, setelah tempahan disahkan, anda akan dikenakan bayaran atau penalti untuk sebarang perubahan seperti nama atau tarikh. Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh undang-undang negara masing-masing, tiket penerbangan tertentu dikelaskan sebagai tidak boleh dikembalikan/tidak boleh dipindah milik.
 11. Sila pastikan bahawa butiran perhubungan dalam tempahan yang telah disahkan ini adalah betul dan yang terkini untuk tujuan komunikasi. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan anda untuk memberikan butiran hubungan yang betul dalam tempahan yang telah disahkan tersebut. Memandangkan kami hanya menyediakan perkhidmatan tempahan, kami tidak akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan yang anda lakukan pada suatu tempahan yang telah disahkan dengan syarikat penerbangan secara terus.
 12. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan semua syarat perjalanan dan kemasukan telah dipenuhi untuk negara yang menjadi destinasi dan/atau transit (jika berkenaan). Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kegagalan anda yang berkaitan dengan syarat perjalanan dan kemasukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pasport atau visa yang tidak sah yang mengakibatkan pengusiran, pengaturan penerbangan gantian dan sebarang kos yang berkaitan dengan kegagalan tersebut bagi pihak anda. Sila klik di sini untuk menyemak syarat perjalanan dan kemasukan anda.
 13. Sebaik sahaja anda mendaftar masuk, anda akan tertakluk kepada terma pengangkutan syarikat penerbangan. Sila layari laman web rasmi syarikat penerbangan tersebut untuk mendapatkan salinan terma pengangkutan.
 14. Kami hanya menyediakan platform untuk membolehkan anda menempah penerbangan, namun penerbangan tersebut dikendali dan dilaksanakan oleh Syarikat Penerbangan masing-masing. Oleh itu, kami tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan invois bagi pihak Syarikat Penerbangan tersebut untuk tujuan pemulihan cukai.
 15. Anda bersetuju dan mengakui bahawa anda juga mungkin akan dimaklumkan secara langsung oleh Pembekal Perjalanan kami untuk pemberitahuan gangguan penerbangan.

Penukaran (termasuk menaik taraf), Pembatalan atau Bayaran balik Tempahan Penerbangan

 1. Anda dinasihatkan untuk menyemak peraturan tambang dan syarat yang dikenakan dengan syarikat penerbangan masing-masing untuk Tempahan Penerbangan. Hal ini demikian kerana, peraturan dan syarat mungkin berbeza mengikut kelas tambang dan tempat penjualan. Juga, syarat untuk mengubah atau membatalkan Tempahan Penerbangan anda bergantung pada jika perubahan/pembatalan diminta oleh anda atau oleh Syarikat Penerbangan. Oleh kerana kami merupakan titik pertama bagi sokongan pelanggan untuk Tempahan Penerbangan anda, sila hubungi kami secara terus dan kami akan membantu dengan menyediakan maklumat yang berkaitan atau menghubungkan anda dengan Syarikat Penerbangan yang berkenaan.
 2. Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan mana-mana tempahan penerbangan, termasuklah 'tidak tampil' atas kerelaan anda sendiri, polisi pembatalan dan bayaran balik untuk setiap Penerbangan adalah tertakluk kepada peraturan serta syarat tambang yang terpakai oleh Syarikat Penerbangan dan/atau mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang peraturan dan syarat tambang setiap Syarikat Penerbangan serta undang-undang tempatan, sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami.
 3. Meskipun perkara di atas, sekiranya anda layak untuk mendapat bayaran balik di bawah peraturan dan syarat tambang Syarikat Penerbangan (termasuk undang-undang negara masing-masing), anda bersetuju dan menerima bahawa bayaran balik adalah tertakluk kepada bayaran dan ini adalah tambahan kepada mana-mana caj yang dikenakan oleh Syarikat Penerbangan, kami dan Pembekal Perjalanan. Walaupun caj ini adalah tambahan, ia adalah sebahagian daripada pampasan untuk perkhidmatan kami untuk Tempahan Penerbangan. Polisi tiket dan bayaran perkhidmatan akan dipaparkan kepada anda di Platform sebelum anda mengesahkan pembayaran untuk Tempahan Penerbangan anda.
 4. Bayaran pembatalan akan dikenakan oleh Syarikat Penerbangan, kami dan Pembekal Perjalanan dan ditolak daripada jumlah yang dibayar untuk Tempahan Penerbangan anda. Untuk tujuan ilustrasi, bayaran balik yang anda terima adalah jumlah yang berbaki setelah bayaran pembatalan ditolak daripada jumlah yang dibayar untuk Tempahan Penerbangan. Untuk mengelakkan keraguan, anda seterusnya membebaskan dan melepaskan kami daripada sebarang liabiliti atas pendedahan tukaran mata wang asing akibat menukar mata wang yang berkenaan yang diterima apabila anda membuat pembayaran dalam mata wang asing lain untuk bayaran pembatalan yang dicaj oleh Pembekal Perjalanan.
 5. Sekiranya Tempahan Penerbangan anda dibatalkan oleh Syarikat Penerbangan, anda boleh memilih untuk menukar Tempahan Penerbangan anda ke tarikh lain, tertakluk pada keupayaan Syarikat Penerbangan untuk melakukan perubahan tersebut. Anda boleh menghubungi pasukan sokongan pelanggan kami di sini. Bagi mengelakkan keraguan, sekiranya anda memilih untuk tidak menukar Tempahan Penerbangan anda ke tarikh lain, anda bersetuju dan menerima bahawa polisi bayaran balik adalah seperti Klausa 19 di atas.
 6. Disimpan untuk perkara di atas, anda bersetuju dan menerima bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, tuntutan atau pampasan selanjutnya sekiranya berlaku pembatalan penerbangan atau pertukaran penerbangan oleh Syarikat Penerbangan atau oleh anda sendiri.
 7. Kami adalah titik pertemuan pertama bagi sokongan pelanggan berhubung dengan Tempahan Penerbangan anda, terutamanya mengenai bayaran balik, oleh itu sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami melalui khidmat pelanggan kami.

Pemindahan Sendiri

 1. Kami tidak bertanggungjawab atas kelewatan, perubahan, pengubahan haluan atau pembatalan penerbangan di tempahan pemindahan sendiri.
 2. Kami tidak menawarkan sebarang jaminan atau perlindungan untuk tempahan pemindahan sendiri.
 3. Untuk tempahan pemindahan sendiri, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memenuhi semua syarat kemasukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada dokumen visa, kesihatan dan perjalanan untuk transit (jika berkenaan) semasa perjalanan.
 4. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memindahkan dan mendaftar masuk bagasi dari satu penerbangan ke penerbangan lain, pemindahan antara terminal (sama ada melalui kereta api, teksi, bas atau mana-mana mod pengangkutan lain) dan hadir untuk diterima masuk di pintu masuk tepat pada masanya untuk penerbangan bersambung seterusnya.
 5. Anda mesti menanggung kos dan tanggungjawab sendiri untuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penginapan, makanan, pengangkutan, penyimpanan bagasi, insurans perjalanan, bantuan darat, rawatan perubatan, perubahan harga, keselamatan dan perlindungan jika dalam keadaan kecemasan (sebagai contoh, penutupan lapangan terbang, mogok, gangguan teknikal, bencana alam, pengubahan laluan penerbangan) dan perubahan jadual semasa transit di antara penerbangan pemindahan sendiri.
 6. Oleh kerana jenis dan tahap perkhidmatan yang diberikan oleh Syarikat Penerbangan masing-masing dalam tempahan pemindahan sendiri mungkin berbeza antara satu sama lain, anda mesti memastikan bahawa anda mengetahui syarat-syarat ini semasa membuat tempahan pemindahan sendiri.

Pelbagai

 1. Kami berhak untuk menggunakan mana-mana data peribadi yang dikumpulkan selaras dengan pernyataan privasi kami yang boleh dirujuk dengan mengklik pautan: https://www.airasia.com/aa/about-us/en/gb/privacy-statement.html. Dengan menggunakan Platform, anda dianggap telah bersetuju dengan penggunaan sedemikan tanpa sebarang bayaran dalam bentuk wang tunai.
 2. Anda boleh dihubungi berkaitan dengan apa-apa perkara di bawah Platform, pada bila-bila masa yang dianggap sesuai oleh kami, melalui e-mel atau mana-mana kaedah komunikasi lain yang dianggap sesuai oleh kami.
 3. Anda bersetuju bahawa sebaik sahaja Tempahan Penerbangan telah dibuat, anda tidak dibenarkan membuat sebarang perubahan pada butiran peribadi anda.
 4. Syarikat Penerbangan yang berkenaan bertanggungjawab ke atas pembatalan atau penggantungan Tempahan Penerbangan tersebut. Untuk mengelakkan keraguan, pembatalan atau penggantungan oleh Syarikat Penerbangan masing-masing tidak melayakkan anda untuk membuat sebarang tuntutan terhadap atau menerima pampasan daripada Airasia Com Travel Sdn Bhd untuk apa-apa dan/atau semua kerugian atau kerosakan yang berlaku atau ditanggung sebagai akibat langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh pembatalan atau penggantungan tersebut.
 5. Kami mempunyai hak mutlak untuk mengubah, memadam, mengemas kini atau menambah mana-mana terma dan syarat ini (secara keseluruhan atau sebahagian) dari semasa ke semasa tanpa apa-apa notis awal. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk menyemak kemas kini dan notis terbaru di laman web kami dari semasa ke semasa. Keputusan kami berkaitan dengan semua aspek Platform dan/atau Tempahan Penerbangan adalah muktamad, mengikat dan konklusif di bawah semua keadaan dan sebarang surat-menyurat, aduan atau rayuan tidak akan dilayan.
 6. Kami, anak syarikat, sekutu dan syarikat bersekutu kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian (termasuk, namun tidak terhad kepada, kerugian atau kehilangan keuntungan tidak langsung, khas atau berbangkit), perbelanjaan, kerosakan, kecederaan peribadi atau kematian yang dialami (sama ada timbul daripada kecuaian mana-mana orang atau tidak) yang berkaitan dengan Tempahan Penerbangan.
 7. Kami tidak bertanggungjawab untuk memenuhi Penerbangan tersebut. Oleh itu, sebarang kerugian (termasuk, namun tidak terhad kepada, kerugian atau kehilangan keuntungan tidak langsung, khas atau berbangkit), perbelanjaan, kerosakan, kecederaan peribadi atau kematian yang dialami (sama ada timbul daripada kecuaian mana-mana orang atau tidak) yang berkaitan dengan operasi atau memenuhi Penerbangan tersebut, anda hendaklah menghubungi Syarikat Penerbangan masing-masing secara terus.
 8. Airasia Com Travel Sdn Bhd tidak bertanggungjawab untuk memenuhi Penerbangan. Oleh itu, sekiranya berlaku kerugian (termasuk, tanpa batasan, kerugian tidak langsung, khas atau turutan atau kehilangan keuntungan), perbelanjaan, kerosakan, kecederaan diri atau kematian yang dialami atau ditanggung (sama ada yang timbul daripada mana-mana kecuaian orang atau tidak) yang berkaitan dengan operasi atau pemenuhan Penerbangan, anda hendaklah menghubungi Syarikat Penerbangan yang berkenaan secara terus.
 9. Anda bersetuju untuk membela dan menanggung kerugian kami dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja dan ejen kami daripada dan terhadap sebarang tuntutan, punca tindakan, permintaan, pemulihan, kerugian, ganti rugi, denda, penalti atau kos atau perbelanjaan lain dalam apa jua bentuk atau jenis, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran perundangan dan perakaunan yang munasabah yang dibawa oleh pihak ketiga akibat daripada pelanggaran anda terhadap Terma dan Syarat ini, pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga, atau pelanggaran terhadap penggunaan maklumat kami oleh anda.
 10. Selain terma dan syarat yang terkandung di sini, anda juga mengakui dan menerima bahawa setelah mendaftar masuk, anda mungkin seterusnya tertakluk pada terma pengangkutan Syarikat Penerbangan yang berkenaan yang boleh didapati di dalam laman web Syarikat Penerbangan tersebut.
 11. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara terma dan syarat ini dengan terma dan syarat Syarikat Penerbangan, terma dan syarat ini akan diguna pakai tetapi hanya sekadar melibatkan ketidakselarasan tersebut.
 12. Terma dan Syarat ini pada asalnya ditulis dalam Bahasa Inggeris. Setakat mana sebarang versi terjemahan Terma dan Syarat ini bercanggah dengan versi Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai dan mempunyai kesan sepenuhnya.