ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเที่ยวบิน

[ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2566]

บทนำ

 1. แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอบริการสำรวจ ค้นหา จอง และชำระเงินสำหรับเที่ยวบินที่เป็นไปอย่างราบรื่น (ต่อจากนี้เรียกว่า “การจองเที่ยวบิน”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") จะมีผลบังคับใช้ในการจองเที่ยวบินผ่านลิงก์ airasia.com/flights/search ซึ่งปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ airasia.com และแอปพลิเคชันมือถือ airasia Superapp (ต่อจากนี้เรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม”) ที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการ
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านและ AirAsia Com Travel Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า “AirAsia" "เรา" หรือ "ของเรา”)2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านและ AirAsia Com Travel Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า “AirAsia" "เรา" หรือ "ของเรา”)
 3. แพลตฟอร์มนี้ให้บริการท่านในการสำรวจ ค้นหา จอง และชำระเงินสำหรับเที่ยวบินจากสายการบินต่างๆ สำหรับการเดินทางเที่ยวบินตรง เที่ยวบินต่อเครื่อง หรือการเดินทางแบบหลายเมืองภายในกำหนดการเดินทางเดียวกัน (ต่อจากนี้เรียกว่า "เที่ยวบิน") ซึ่งโดยปกติผู้โดยสารต้องดำเนินการสำรองที่นั่งแยกกันตั้งแต่ 2 รายการจองขึ้นไปตามแต่ละสายการบิน (ต่อจากนี้เรียกว่า "สายการบิน")
 4. ท่านรับทราบและยอมรับว่าเราให้บริการการจองเที่ยวบิน ซึ่งเที่ยวบินต่างๆ ให้บริการและดำเนินการโดยสายการบินต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยอมรับและเข้าใจว่าเที่ยวบินที่แสดงบนแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลที่มาจากสายการบินต่างๆ และ/หรือจากบุคคลที่สามโดยตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ("ผู้ให้บริการการเดินทาง")
 5. การคลิกปุ่ม "ซื้อ" (Purchase) ถือว่าท่านได้ศึกษา ทำความเข้าใจ ยอมรับและตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ข้อกำหนดการใช้งาน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ของแพลตฟอร์มซึ่งอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุด ซึ่งจะมีผลผูกพันกับท่าน ณ เวลาที่เกิดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงบนแพลตฟอร์มจะระบุเดือนและปีเพื่อระบุฉบับของข้อกำหนด
 6. นอกจากนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของสายการบินและกฎระเบียบและเงื่อนไขค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องกับการจองเที่ยวบินที่ท่านซื้อซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิง ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางได้จากสายการบินที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา5. นอกจากนี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของสายการบินและกฎระเบียบและเงื่อนไขค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องกับการจองเที่ยวบินที่ท่านซื้อซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิง ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางได้จากสายการบินที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา

ขั้นตอนการจองและการซื้อ

 1. การจองเที่ยวบินเปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไปและการดำเนินธุรกรรมทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มนั้นจะได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้น การจัดการ การดำเนินกระบวนการ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยเราซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย
 2. โปรดทราบว่าราคาเที่ยวบินทั้งหมดที่แสดงบนแพลตฟอร์มเป็นราคาสำหรับการจองเที่ยวบินอย่างเดียวเท่านั้น และเป็นราคาสำหรับเที่ยวบินที่ต้องการ และตามจำนวนบุคคลที่กำหนดไว้ เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอื่น ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อท่าน ท่านตกลงและรับทราบว่าค่าโดยสารที่กำหนดโดยสายการบินและราคาเที่ยวบินที่นำเสนอโดยเราบนแพลตฟอร์มอาจมีความแตกต่างกัน ราคาสุดท้ายของเที่ยวบินที่แสดงในหน้าชำระเงินบนแพลตฟอร์มและดำเนินการชำระเงินสำหรับการจองเที่ยวบิน ถือว่าท่านตกลงและยอมรับว่าจะต้องชำระเงินราคาดังกล่าว
 3. เมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยัน ท่านจะดำเนินการยื่นข้อเสนอการจองเที่ยวบินโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (ต่อจากนี้เรียกว่า "ข้อเสนอการจอง") ท่านรับทราบว่าอีเมล "การชำระเงินเที่ยวบินเสร็จสมบูรณ์" ที่ได้รับหลังจากการยื่นข้อเสนอการจองไปแล้วไม่ได้ถือเป็นการระบุว่าการจองได้รับการยืนยัน และเป็นเพียงการระบุว่าเราได้รับการยื่นข้อเสนอการจองของท่านเพื่อดำเนินการต่อเท่านั้น
 4. ท่านตกลงที่จะตรวจสอบข้อมูลการซื้อบัตรโดยสารที่ระบุในอีเมลและแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีข้อมูลผิดพลาด
 5. เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการออกบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ภายในกรอบเวลาที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ ระหว่างที่ท่านสำรองที่นั่ง และตามที่ระบุในอีเมล "การชำระเงินสำหรับเที่ยวบินสำเร็จ" หากการออกบัตรโดยสารของท่านไม่เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่ระบุ กรุณาติดต่อเราผ่านฝ่ายบริการลูกค้า.
 6. เมื่อการจองเที่ยวบินได้รับการยืนยันแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล "ยืนยันการจองเที่ยวบิน" จากเรา หรือผู้ให้บริการการเดินทาง ซึ่งจะรวมไปถึงกำหนดการเดินทางของท่าน
 7. การซื้อสินค้าและบริการเสริมจะเป็นไปตามเงื่อนไขการเดินทางของแต่ละสายการบินที่เกี่ยวข้อง10. การซื้อสินค้าและบริการเสริมจะเป็นไปตามเงื่อนไขการเดินทางของแต่ละสายการบินที่เกี่ยวข้อง
 8. กรุณาตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินที่สำคัญของสายการบินที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสายการบินดังต่อไปนี้:
  • เวลาเช็คอินและเวลาขึ้นเครื่อง
  • การเลือกที่นั่ง
  • น้ำหนักสัมภาระและข้อจำกัดต่างๆ
  • การสำรองที่นั่งสำหรับทารก/เด็กทางออนไลน์
 9. ทั้งนี้ ข้อมูลเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย แอร์เอเชีย เบอร์ฮัด (มาเลเซีย), บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, พีที อินโดนีเซียแอร์เอเชีย, บริษัท ฟิลิปปินส์แอร์เอเชีย จำกัด, แอร์เอเชียเอ็กซ์ เบอร์ฮัด (มาเลเซีย) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด สามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่นี่ .

  เมื่อมีการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว ท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ หรือ วันที่ บัตรโดยสารเที่ยวบินในบางเที่ยวบินอาจได้รับการกำหนดข้อจำกัด เช่น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้วจะเป็นไปตามดุลยพินิจของสายการบินแต่เพียงผู้เดียว12. เมื่อมีการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว ท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ หรือ วันที่ บัตรโดยสารเที่ยวบินในบางเที่ยวบินอาจได้รับการกำหนดข้อจำกัด เช่น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำหรับการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้วจะเป็นไปตามดุลยพินิจของสายการบินแต่เพียงผู้เดียว
 10. กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลติดต่อในข้อมูลการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้วนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้องในการสื่อสาร เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดของท่านในการระบุข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องให้กับการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการสำรองที่นั่งเท่านั้น เราจึงไม่ได้รับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ท่านดำเนินการโดยตรงกับสายการบินต่อการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว18. กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลติดต่อในข้อมูลการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้วนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อความถูกต้องในการสื่อสาร เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดของท่านในการระบุข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องให้กับการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการสำรองที่นั่งเท่านั้น เราจึงไม่ได้รับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ท่านดำเนินการโดยตรงกับสายการบินต่อการสำรองที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้ว
 11. ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเดินทางและข้อกำหนดการเข้าเมืองของประเทศปลายทาง และ/หรือ ประเทศที่ต่อเครื่องบิน (ถ้ามี) เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการเดินทางและข้อกำหนดการเข้าเมือง รวมไปถึงหนังสือเดินทางหรือวีซ่าที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลให้เกิดการเนรเทศ การจัดเตรียมเที่ยวบินอื่น และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดดังกล่าวในส่วนของท่าน กรุณาคลิกและข้อกำหนดการเข้าเมือง
 12. เมื่อท่านเช็คอินแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการบินของสายการบินนั้นๆ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสายการบินสำหรับข้อมูลของข้อกำหนดการบิน15. เมื่อท่านเช็คอินแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการบินของสายการบินนั้นๆ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสายการบินสำหรับข้อมูลของข้อกำหนดการบิน
 13. เราให้บริการเฉพาะแพลตฟอร์มสำหรับการสำรองที่นั่งของเที่ยวบินที่ให้บริการและดำเนินการโดยสายการบินอื่นๆ เท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่สามารถดำเนินการออกใบแจ้งราคาแทนสายการบินอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการขอคืนภาษีได้
 14. ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านอาจได้รับการติดต่อโดยตรงจากผู้ให้บริการการเดินทางเพื่อแจ้งให้ทราบถึงกรณีเที่ยวบินหยุดชะงัก

การเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการอัปเกรด) การยกเลิก หรือการคืนเงินสำหรับการจองเที่ยวบิน

 1. เราขอแนะนำให้ท่านศึกษากฎและเงื่อนไขของค่าโดยสารที่บังคับใช้กับการจองเที่ยวบิน เนื่องจากมีความแตกต่างกันของระดับค่าโดยสารและจุดจำหน่ายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่าน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกการจองเที่ยวบินของท่าน ตามที่ท่านจะร้องขอหรือตามที่พิจารณาโดยสายการบิน เนื่องจากเราเป็นจุดแรกของการให้บริการลูกค้าเพื่อการจองเที่ยวบิน กรุณาติดต่อเราโดยตรง และเราจะให้ความช่วยเหลือกับท่านในการให้ข้อมูลที่สำคัญหรือดำเนินการติดต่อสายการบินให้กับท่าน16. เราขอแนะนำให้ท่านศึกษากฎและเงื่อนไขของค่าโดยสารที่บังคับใช้กับการจองเที่ยวบิน เนื่องจากมีความแตกต่างกันของระดับค่าโดยสารและจุดจำหน่ายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่าน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกการจองเที่ยวบินของท่าน ตามที่ท่านจะร้องขอหรือตามที่พิจารณาโดยสายการบิน เนื่องจากเราเป็นจุดแรกของการให้บริการลูกค้าเพื่อการจองเที่ยวบิน กรุณาติดต่อเราโดยตรง และเราจะให้ความช่วยเหลือกับท่านในการให้ข้อมูลที่สำคัญหรือดำเนินการติดต่อสายการบินให้กับท่าน
 2. ในกรณีที่ท่านตัดสินใจที่จะยกเลิกการจองเที่ยวบินใดๆ ซึ่งรวมถึง "การไม่มาแสดงตัว" (No Show) ด้วยเจตนาของท่านเอง นโยบายการยกเลิกและการคืนเงินสำหรับทุกเที่ยวบินจะเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขค่าโดยสารของแต่ละสายการบิน และ/หรือข้อกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีผลบังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎและเงื่อนไขค่าโดยสารของแต่ละสายการบินรวมไปถึงข้อกฎหมายภายในประเทศทีมีผลบังคับ กรุณาติดต่อสอบถามผ่านฝ่ายบริการลูกค้า.
 3. โดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดข้างต้น ท่านจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้กฎและเงื่อนไขค่าโดยสารของสายการบิน ซึ่งท่านตกลงและยอมรับว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก EUR10 สำหรับการปรับปรุงแต่ละเครั้ง และจะเป็นการจัดเก็บนอกเหนือจากค่าบริการอื่นๆ ที่จัดเก็บโดยผู้ให้บริการการเดินทาง ค่าบริการเหล่านี้เป็นค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการชดเชยสำหรับบริการของเราสำหรับการจองเที่ยวบิน
 4. ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะได้รับการเรียกเก็บจากเราและจะได้รับการหักจากจำนวนเงินที่ท่านชำระสำหรับการจองเที่ยวบิน ดังนั้น จำนวนเงินคืนที่ท่านได้รับจะเทียบเท่ากับจำนวนเงินทั้งหมดที่ท่านชำระเพื่อการจองเที่ยวบินและหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก ทั้งนี้ ถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะยกเลิกและปลดความรับผิดชอบของเราสำหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการแปลงสกุลเงินที่ได้รับเมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกเป็นสกุลเงินยูโร (EUR)
 5. ในกรณีที่มีการจองเที่ยวบินได้รับการยกเลิกโดยสายการบิน ท่านสามารถเลือกที่จะเลื่อนเที่ยวบินที่ทำการจองเป็นวันอื่นได้โดยเป็นไปตามความพร้อมในการให้บริการของสายการบินที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ คลิกที่นี่ที่ทำการจองเป็นวันอื่น ถือว่าท่านตกลงและยอมรับนโยบายการคืนเงินตามที่ระบุในข้อ 13
 6. ท่านตกลงและยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย การร้องเรียน หรือการชดเชยในกรณีของการยกเลิกเที่ยวบิน หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบินหรือโดยท่านเอง
 7. เราเป็นผู้ให้บริการลูกค้าจุดแรกที่เกี่ยวข้องกับการจองเที่ยวบิน โดยเฉพาะในส่วนของการคืนเงิน ดังนั้น หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเราผ่าน ฝ่ายบริการลูกค้า ของเรา

อื่นๆ

 1. เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเราซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ลิงก์ https://www.airasia.com/aa/about-us/th/th/privacy-statement.html การใช้แพลตฟอร์ม ถือว่าท่านยอมรับในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 2. ท่านอาจได้รับการติดต่อในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้แพลตฟอร์มได้ตามที่เราพิจารณาว่าเหมาะสมโดยผ่านทางอีเมล หรือรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ที่เราพิจารณาว่าเหมาะสม
 3. ท่านยอมรับว่าเมื่อมีการจองเที่ยวบินแล้ว ท่านไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้
 4. เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือระงับการจองเที่ยวบินโดยแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าและ/หรือระบุเหตุผลหรือไม่ระบุเหตุผลก็ได้ ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือขอค่าชดเชยใดๆ กับเราไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือการได้รับความเสียหายใดๆ หรือเรียกร้องค่าชดใช้กับเราอันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมอันสืบเนื่องมาจากการยกเลิกหรือระงับบริการ
 5. เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม เที่ยวบิน และ/หรือ การจองเที่ยวบินถือเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพัน และถือเป็นข้อสรุปในทุกกรณี และไม่สามารถเรียกร้อง ซักถาม และ/หรือตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้น
 6. เรา บริษัทย่อย พันธมิตร และบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียพิเศษ การสูญเสียที่เป็นผลตามมา หรือการสูญเสียรายได้) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความสะเพร่าส่วนบุคคล) อันเกี่ยวเนื่องกับการจองเที่ยวบิน
 7. เราไม่รับผิดชอบสำหรับการดำเนินการให้บริการเที่ยวบิน ดังนั้น การสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียทางอ้อม การสูญเสียพิเศษ การสูญเสียที่เป็นผลตามมา หรือการสูญเสียรายได้) ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความสะเพร่าส่วนบุคคล) อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการหรือดำเนินการเที่ยวบิน ท่านจะต้องติดต่อกับสายการบินที่ให้บริการโดยตรง
 8. แพลตฟอร์มไม่ได้มีส่วนร่วมและจะไม่แนะนำหรือรับรองสายการบินที่แสดงรายการ นำเสนอ หรือการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม หรือคุณภาพ ระดับการบริการ หรือการให้คะแนน และในทางกลับกันเช่นกัน เรารับผิดชอบในการนำเสนอ รับประกัน หรือรับผิดชอบในส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความสามารถในการจำหน่าย สถานะ หรือความพร้อมของเที่ยวบินที่แสดงรายการหรือที่นำเสนอโดยสายการบินต่างๆ ภายใต้แพลตฟอร์ม
 9. ท่านยินยอมที่จะปกป้องและชดใช้ความเสียหายให้กับเราและพนักงาน ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง และตัวแทนของเราจากการร้องเรียน สาเหตุของการกระทำ ความต้องการ การเยียวยา การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การลงโทษ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่รวมไปถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและทางบัญชีโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องจากผลของการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม หรือการใช้ข้อมูลของเราโดยท่าน
 10. นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าวแล้ว ท่านรับทราบและยอมรับว่าระหว่างการเช็คอิน ท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขการเดินทางของสายการบินที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสายการบิน
 11. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ณ ที่นี้จักอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือการรับรองใดๆ ในส่วนที่ไม่สอดคล้องดังกล่าว
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการร่างต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่มีการแปลข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นฉบับภาษาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญและนำมาบังคับใช้เต็มที่