คําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแอร์เอเชีย

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

หน้าเว็บไซต์นี้ระบุคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล (ต่อจากนี้เรียกว่า "คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล") สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ www.airasia.com โมบายแอปพลิเคชั่น airasia.com และหน้าเว็บไซต์ย่อยต่างๆ ภายในโดเมน airasia.com (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "เว็บไซต์") เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย AirAsia Com Travel Sdn Bhd และ/หรือบริษัทในเครือ

บทนำ

AirAsia Com Travel Sdn Bhd ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น แอร์เอเชียกับบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ตามคำนิยาม) จะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบสำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้ แม้ว่าคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สัญญาและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายใดๆ แต่เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

AirAsia Com Travel Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกว่า “แอร์เอเชีย” "เรา" หรือ "ของเรา") เป็นองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ที่กำกับดูแลโดยแอร์เอเชีย กรุ๊ป เบอร์ฮัด (ต่อจากนี้เรียกว่า "AAGB") ผ่านทาง AirAsia Digital Sdn Bhd (ต่อจากนี้เรียกว่า “AAD”) ซึ่งถือครองหุ้นทั้งหมดของเรา ทั้งนี้ AAGB, AAD และบริษัทในเครือจะเรียกรวมกันว่าเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป บริษัทในเครือ หมายถึง นิติบุคคลในปัจจุบันและอนาคตที่มีการควบคุม ได้รับการควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะโดยตรง ทางอ้อม ผ่านหน่วยงานหนึ่งองค์กร หรือมากกว่า ตามจุดประสงค์ของคำนิยามดังกล่าว "ควบคุม" (รวมไปถึง "การควบคุม" "ได้รับการควบคุมโดย" และ "ภายใต้การควบคุมโดย") หมายถึง การครอบครองโดยตรงหรือทางอ้อมของอำนาจในการควบคุมหรือก่อให้เกิดการควบคุมการบริหารและนโยบายต่างๆ ของแอร์เอเชีย ไม่ว่าจะโดยการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ในการลงคะแนน หรือโดยการทำสัญญา หรืออื่นๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ปรับปรุง เพิ่ม ลบ และแก้ไขคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยการอัพเดตคําชี้แจงบนเว็บไซตโดยการระบุข้อความว่า "ปรับปรุงล่าสุด" บริเวณลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังหน้า "คําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล" เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ปรับปรุงแล้วจะถือว่านำมาใช้แทนคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับที่ผ่านมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากเรา ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดยเรา (รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในความครอบครองของเรา) จะได้รับการประมวลผลตามข้อกําหนดของคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเวอร์ชันล่าสุดที่ปรากฎบนเว็บไซต์

คําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ระบุถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บ วิธีการใช้ข้อมูล การแบ่งปันให้กับผู้อื่น และการรักษาความลับและความปลอดภัย

คําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์นี้และผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการบุคคลที่สาม

การรวบรวมข้อมูล

เราจะรวบรวมข้อมูลและรักษาข้อมูลที่ท่านกรอกลงบนเว็บไซต์ของเราหรือที่มอบให้กับเรา (ต่อจากนี้เรียกโดยรวมว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างได้ แต่ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บนเว็บไซต์ของเราและการบริการของเราทั้งหมดได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่านจะช่วยให้เราแก้ไขและปรับปรุงให้การใช้งานออนไลน์ของท่านได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมีดังนี้:

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ รูปถ่าย ลักษณะใบหน้า เพศ วันเกิด สัญชาติ หนังสือเดินทาง/หมายเลขบัตรประชาชน วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง และประเทศที่พำนักข
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ธนาคารผู้ออกบัตร ประเทศที่ออกบัตรและวันหมดอายุ รวมไปถึงรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านเว็บไซต์
 • ข้อมูลด้านสุขภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP และรหัสอุปกรณ์ และ
 • ข้อมูลเสียง เช่น ตัวอย่างเสียงเมื่อใช้ระบบการค้นหาด้วยเสียง

เมื่อท่านใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ผลิตโดยเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของท่าน ข้อมูลต่างๆ อาจนำมาใช้เพื่อการนำเสนอบริการที่เหมาะสมตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณ เช่น การค้นหาข้อมูลและข้อมูลด้านการตลาด คุณสามารถปฏิเสธในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือปิดระบบบริการเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • บริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยได้รับอนุญาตจากเราและผู้ที่จําเป็นต้องรับทราบหรือมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อดําเนินการบริการตามที่ท่านร้องขอ (รวมถึงการดำเนินการ การบริหาร และการจัดการจอง หรือการจัดการการชําระเงิน ระบบ "การลงชื่อเพียงครั้งเดียว" และการบริการลูกค้า) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานของท่านที่มีต่อเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป เพื่อปรับปรุงและจัดหาข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ และการดำเนินการทางการตลาดรูปแบบใหม่ และเหมาะสมสำหรับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย การวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เรานําเสนอ เพื่อสํารวจความคิดริเริ่มที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย ปรับปรุงความสามารถในการคาดการณ์ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตรวจสอบธุรกรรมและ/หรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ และการละเมิดข้อมูล เพื่อการสอบสวนเป็นการภายใน (การตรวจสอบ/การปฏิบัติตามกฎระเบียบ) หรือตามที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาต
 • วัตถุประสงค์ในการบริหาร เช่น การประมวลผล การยืนยัน การปฏิบัติ และการดำเนินการธุรกรรมและคำร้องขอของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการบุคคลที่สาม เช่น เจ้าของที่พัก และ/หรือ ผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการตามที่ท่านได้ดำเนินการซื้อ ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการจะมีการติดต่อกับท่านตามความจำเป็นเป็นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน สำหรับการอำนวยความสะดวกและดำเนินการตามที่ท่านได้ทำธุรกรรมไว้
 • ผู้ให้บริการของเราที่ให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา (เช่น เว็บโฮสติ้ง) หรือผู้ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น บัตรเครดิตและการดำเนินการชําระเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ การบริการลูกค้า การตลาด หรือการเผยแพร่แบบสํารวจ เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการออนไลน์และการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน และ/หรือการป้องกันการฉ้อโกง ผู้ให้บริการของเราจะประมวลผลข้อมูลตามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามหน้าที่เท่านั้น ผู้ให้บริการของเราไม่ได้รับอนุญาตให้มีการส่งต่อหรือใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับเรา หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจมีการนำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงการบริการทางเลือกดังกล่าว เราอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรเหล่านั้นเป็นครั้งคราว
 • ในกรณีที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาต เช่น เพื่อป้องกันตนเองจากความรับผิด เพื่อตอบรับหมายศาล การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม คําร้อง หมายศาล หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เทียบเท่าซึ่งชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทําผิดอื่นๆ หรือตามที่ได้กําหนดหรือจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือต่อผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย การมอบสิทธิ์ หรือการโอนธุรกิจหรือบริษัทของเราทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของแอร์เอเชียและกลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย ผู้ใช้งานของเรา หรือผู้อื่น
 • การปรับโครงสร้างธุรกิจ เช่น การจำหน่าย การโอนสิทธิ์ หรือการโอนธุรกิจของเรา หรือการเปลี่ยนผ่านบริการไปยังผู้ให้บริการรายอื่น อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการขออนุญาตจากท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราดำเนินการป้องกันอย่างเหมาะสมสำหรับการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายบังคับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และเพื่อความปลอดภัยและการเก็บความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ หรือตามที่กฎหมายบังคับหรืออนุญาต

หากท่านได้เลือกสมัครสมาชิกแอร์เอเชีย การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกแอร์เอเชีย

ในกรณีการจ้างงาน เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจเพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของงานที่เรามองหา และความต้องการจ้างงาน

การส่งต่อข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

 • บริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป
 • ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินและผู้ให้บริการตรวจสอบบัตรเครดิต (ได่แก่ VISA, MasterCard, China Union Pay ฯลฯ) หน่วยงานรัฐ หน่วยงานด้านกฎหมายในกรณีที่มีการร้องขอ
 • องค์กรและหน่วยงานรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง
 • ผู้วิเคราะหข้อมูล หน่วยงานด้านการตลาด ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการบุคคลที่สาม พันธมิตรหรือผู้ให้บริการทางธุรกิจ คู่สัญญาที่มีการตกลงทางธุรกิจหรือสัญญากับแอร์เอเชียและบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่สามารถแสดงหลักฐานว่าท่านได้อนุญาตให้เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว (ต่อจากนี้เรียกรวมว่า "บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต")

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการส่งต่อหรือโอนให้กับผู้รับโอนสิทธิ์ หรือผู้ที่อาจได้รับโอนสิทธิ์ หรือผู้ที่เข้าครอบครองสิทธิ์ในปัจจุบันหรืออนาคต (รวมถึงบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป บริษัทในเครือ และสาขาบริษัทของเรา) หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการบริหารบริษัท รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อถ่ายโอนธุรกิจ ทรัพย์สิน และ/หรือหนี้สิน

นอกจากนี้ ท่านตกลงและยอมรับว่าสิทธิ์ที่ท่านให้แอร์เอเชียใช้ รวบรวม เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้และข้อตกลงอื่นใดระหว่างเรากับท่าน) อาจถูกโอนหรือมอบหมายให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับโอน หรือผู้ที่เข้าครอบครองสิทธิ์ของแอร์เอเชีย และ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป เพื่อวัตถุประสงค์ในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทุนหรือการระดมทุนใดๆ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป การโอนสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการใช้สิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะตรวจสอบให้ว่าจะยังคงสามารถใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา (ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้) ในกรณีของการยึดหลักทรัพย์ ข้อมูลที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังผู้รับโอน / ผู้รับโอนสิทธิ์ / ผู้ที่เข้าครอบครองกิจการ และดำเนินการโดยพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง แต่สิทธิ์ตามกฎหมายของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลจะยังคงมีอยู่ต่อไป

ด้วยความพยายามที่จะให้บริการที่ดีขึ้นแก่ท่าน เราจึงมีการปรับปรุงและขยายผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มความต้องการของท่านที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เราจะดำเนินการส่งต่อข้อส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้สามารถเข้าถึงโปรโมชั่น ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เป็นของเราหรือของผู้อื่นได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารที่ท่านไม่ต้องการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ท่านได้ดำเนินงานกับเราจนเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นจะได้รับการส่งต่อ

ในกรณีอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เราขอรับรองว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของบุคคลที่สามดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านจะมีความเข้มงวดมากกว่าหรือเท่ากับมาตรการด้านความปลอดภัยของเรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กฎหมายระบุให้เราส่งข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม

ในกรณีที่เราดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เช่น การจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา การควบรวมกิจการ การเข้าครอบครองกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการล้มละลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าวและจะได้รับการถ่ายโอนไปด้วย

เราอาจส่งต่อข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และ/หรือ ที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้ใช้ทั้งหมดให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป หรือบุคคลที่สาม

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผย หรือส่งต่อให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป และ/หรือบุคคลที่สาม ณ ที่นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลที่ระบุในหน้า "ติดต่อเรา" ด้านล่าง

คุกกี้

คุกกี้ คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่งได้รับการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลความพึงพอใจของท่าน เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจองและการซื้อของท่าน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการของเว็บไซต์ หากท่านยังต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่มีการเปลี่ยนเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านที่ควบคุมคุกกี้ ถือว่าท่านยอมรับในการรับคุกกี้เมื่อท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการ คุณอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ ส่วน “ช่วยเหลือ” ของแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีปิดการใช้งานคุกกี้

ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านในการป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่านและคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราขอแนะนำให้ท่านลงชื่อออกจากระบบสมาชิกแอร์เอเชียหลังจากใช้งานอุปกรณ์สาธารณะ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการล็อกเอาท์จากบัญชีสมาชิก

เราใช้คุกกี้ 4 ประเภทบนเว็บไซต์ของเรา:

 • ฟังก์ชั่น: คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นในการเข้าไปยังเว็บไซต์ของเราและในการใช้งานฟีเจอร์บางอย่าง การปิดใช้งานอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์ได้ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บางอย่างเช่น การลงชื่อเข้าระบบ การจอง และการชำระเงินได้ คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัย
 • การกำหนดลักษณะ: คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ประเทศที่ท่านชื่นชอบ การเลือกภาษา และเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถจดจำตัวเลือกบางอย่างที่ท่านได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ หรือไม่สามารถปรับแต่งการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้เหมาะสมด้วยการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน
 • การวิเคราะห์: คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านไปเยี่ยมชมเป็นประจำ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการใช้งานระดับสูง เช่น การติดตามการโหลดหน้า เวลาในการตอบสนองของเว็บไซต์ และข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • เนื้อหา/โฆษณา: คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราอาจมีการปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของท่าน และจัดหาเนื้อหาและการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านมากกว่าเดิม ระบบจะจดจำว่าท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้บางส่วนมาจากบุคคลที่สามที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อดำเนินการโฆษณา (ในบริการของเราและที่อื่นๆ) ตามกิจกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ (ต่อจากนี้เรียกว่า "การโฆษณาตามความสนใจ") บนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาตามความสนใจจะรวบรวมข้อมูลการท่องอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม เวลาเข้าชม) ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ และเมื่อเวลาผ่านไป และพวกเขาอาจใช้ข้อมูลที่พวกเขาเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแสดงโฆษณา (จากเราและบริษัทอื่นๆ) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การจัดเก็บข้อมูล

สำนักงานใหญ่ของแอร์เอเชียตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม เราอาจส่งต่อและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับในสัญญาที่เราทำไว้กับท่าน และ/หรือสัญญาของเราที่ทำไว้กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

เราจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศมาเลเซีย (Personal Data Protection Act 2010) รวมทั้งข้อกำหนด และมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

 • ลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดเก็บข้อมูล
 • ควบคุมและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสม
 • ดูแลบันทึกการเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • ดำเนินการให้พนักงานทุกคนของแอร์เอเชีย และบริษัทในกลุ่มบริษัท แอร์เอเชีย กรุ๊ป ให้ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ
 • จัดการอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
 • สร้างขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
 • บุคคลที่สามต้องมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล
 • ห้ามใช้อุปกรณ์พกพาและบริการ Cloud Computing ในการถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้บริหารระดับสูงของแอร์เอเชีย

การเข้าถึง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล โดยการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และคลิก "บัญชีของฉัน" ในเมนูดรอปดาวน์หรือโดยคลิกที่นี่

ท่านสามารถลบบัญชีสมาชิกแอร์เอเชีย และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ได้โดยการเข้าไปที่แอปพลิชั่นบนมือถือของท่าน และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ บัญชีของฉัน > ลบบัญชี หรือท่านอาจส่งคำขอถึงเราผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิคส์ (e-form)

ผู้เยาว์*ที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้รับทราบหรือได้รับการยินยอมจากท่าน ท่านสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดย ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคําชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่อีเมลdpo_my@airasia.com

ข้อตกลงการใช้งาน

หากต้องการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานของเรา