บริการ Red Carpet

บริการ Red Carpet

ให้เรื่องบินเป็นเรื่องง่าย พักสบาย เลือกได้ก่อนเดินทาง

บริการ Red Carpet ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ อย่าง "คนพิเศษ" ไม่ว่าจะเดินทางกับเเอร์เอเชียด้วยบัตรโดยสารรูปแบบใด คุณจะได้รับบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วตลอดการเดินทาง ตั้งแต่เริ่มเช็คอินจนถึงจุดหมายปลายทาง

คุณจะได้รับบริการสุด "พิเศษ" ครอบคลุมทั้งการเช็คอินที่ช่องทางด่วนสำหรับผู้โดยสาร Red Carpet พักผ่อนสบายพร้อมอาหารเเละเครื่องดื่มในห้องรับรองก่อนขึ้นเครื่อง บริการเรียกขึ้นเครื่องก่อนใคร เเละรับสัมภาระก่อนใครเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานปลายทาง

บริการ Red Carpet ให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากบางเส้นทางของเที่ยวบินรหัส AK, FD, QZ, XJ, XT และทุกเส้นทางบินของเที่ยวบินภายในประเทศรหัส I5

สิทธิพิเศษ

เลือกสนามบินขาออกของคุณ  


เที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ - ดอนเมือง
สิทธิ์ในการรับบริการเช็คอินก่อนใคร เส้นทางบินระหว่างประเทศ
เคาน์เตอร์ 1F สำหรับรหัสเที่ยวบิน FD เคาน์เตอร์ 4J สำหรับเที่ยวบิน AK, QZ และ Z2
เส้นทางบินภายในประเทศ
เคาน์เตอร์ 9A
สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ*
(สูงสุด 2.30 ชั่วโมง)
สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อนใคร
สิทธิ์ในการรับกระเป๋าก่อนใคร
(รับกระเป๋าก่อนใครเมื่อเดินทางถึงปลายทาง)

*อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่ The Coral Executive Lounge และ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่ The Coral Executive Lounge

* กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อรับบัตรสำหรับใช้ยื่นให้แก่พนักงาน Coral Lounge ก่อนเข้ารับบริการที่ห้องรับรองพิเศษ


ค่าบริการ

เที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพฯ - ดอนเมือง
ซื้อบริการที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
(สูงสุด 1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
THB 1,000
จองล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
(สูงสุด 4 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
THB 800
ซื้อบริการที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
(สูงสุด 1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
THB 1,200
จองล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
(สูงสุด 4 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
THB 1,000


ข้อกำหนดและเงื่อนไข - Thailand

ค่าบริการ

  1. เมื่อคุณเลือกซื้อบริการ Red Carpet คุณจะต้องเสียค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  2. คุณสามารถตรวจสอบค่าบริการ Red Carpet จากตารางข้างต้น
  3. เด็กอายุ 24 เดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าบริการเต็มจำนวน

การขอคืนเงิน

คุณไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการ Red Carpet ยกเว้นกรณีเที่ยวบินยกเลิกโดยสายการบิน คุณสามารถทำการ เลื่อนบริการไปเที่ยวบินถัด หรือ ของคืนเงินได้เต็มจำนวน

เที่ยวบิน

  1. บริการ Red Carpet ไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน และขอคืนเงินได้
  2. หากเที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบินฯ คุณสามารถขอคืนเงินค่าบริการได้เต็มจำนวน หรือเลื่อนบริการไปใช้สำหรับเที่ยวบินถัดไป

การให้บริการ

  1. บริการ Red Carpet พร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบิน AK FD QZ XJ  XT และ Z2 ที่ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ - ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และหาดใหญ่
  2. Red Carpet มีให้บริการในจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อเที่ยวบินเท่านั้น ยกเว้นเที่ยวบินที่เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ - ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และอุดรธานี
  3. สำหรับผู้โดยสารต่อเครื่อง (Fly-Thru) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ที่เดินทางจากสนามบิน ภูเก็ต และเชียงใหม่ สามารถใช้บริการ ห้องรับรองพิเศษได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเท่านั้น

การสั่งจองบริการ Red Carpet จองล่วงหน้า

คุณสามารถจองบริการ Red Carpet ที่เมนู "จัดการบุ๊คกิ้ง" ก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ในราคาการจองล่วงหน้า

วิธีการสั่งจองบริการ Red Carpet ที่เมนู "จัดการบุ๊คกิ้ง" ผ่านแอร์เอเชียโมบายแอพ

วิธีการสั่งจองบริการ Red Carpet ที่เมนู 'จัดการบุ๊คกิ้ง' ผ่านแอร์เอเชียโมบายแอพ

 

วิธีการสั่งจองบริการ Red Carpet ที่เมนู "จัดการบุ๊คกิ้ง" ผ่านเว็บไซต์

วิธีการสั่งจองบริการ  Red Carpet ที่เมนู 'จัดการบุ๊คกิ้ง' ผ่านเว็บไซต์

 

การสั่งจองบริการ Red Carpet ที่สนามบิน

คุณสามารถจองบริการ Red Carpet ได้ที่สนามบิน ณ วันเดินได้ระหว่าง 1 - 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางในราคาสั่งจอง ณ สนามบิน

บริการห้องรับรองพิเศษ

การให้บริการอาหาร และ/หรือเครื่องดื่ม ในห้องรับรองพิเศษอาจแตกต่างกันในสนามบินแต่ละแห่ง


มีคำถามหรือไม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Red Carpet ได้ที่ บริการช่วยเหลือ