ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองเฉพาะห้องพักโรงแรม

Introduction

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") บังคับใช้กับการจองเฉพาะห้องพักโรงแรมผ่านเว็บไซต์ airasia.com("เว็บไซต์") และจะเป็นเอกสารที่มีผลผูกมัดทางกฎหมายอย่างระหว่างท่านและ Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) (“AirAsia.Com หรือ เรา”) การดำเนินการจองห้องพักจนเสร็จสิ้น ถือว่าท่านได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว รวมไปถึง ข้อกำหนดการใช้งาน และ ประกาศความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่อาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 1. เราอนุญาตให้ท่านจองห้องพักโรงแรมและบริการเสริมอื่นๆ ของโรงแรมที่เกี่ยวข้อง ("แพ็กเกจโรงแรม) บนเว็บไซต์ ห้องพักโรงแรมได้รับการดำเนินการและให้บริการการจองผ่านเว็บไซต์ร่วมกับผู้ให้บริการห้องพักโรงแรมที่หลากหลายทั้งทางตรงและโดยอ้อม รวมไปถึง Travelscape LLC (“ผู้ให้บริการโรงแรม”) ท่านรับทราบว่าโดยการดำเนินการจองแพ็กเกจโรงแรมจนเสร็จสิ้น ถือว่าท่านได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการโรงแรม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากลิงก์นี้ คลิก.
 2. ท่านรับทราบและยอมรับว่า AirAsia.Com เป็นผู้จำหน่ายแพ็กเกจโรงแรมเท่านั้น แพ็กเกจโรงแรมสามารถที่เปิดให้จองผ่านเว็บไซต์ได้รับการดำเนินการและสนับสนุนโดยเจ้าของโรงแรม บริษัทบริหารโรงแรม และ/หรือ พันธมิตรทางการค้า หรือ พันธมิตรด้านการให้บริการ ("พันธมิตรโรงแรม") และยอมรับว่าพันธมิตรโรงแรมอาจกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในภายหลังเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และโดยการดำเนินการซื้อจนเสร็จสิ้น ถือว่าท่านยอมรับและมีผลผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว
 3. เนื่องจาก AirAsia.Com เป็นเพียงผู้จำหน่ายแพ็กเกจโรงแรม ถือว่าท่านยินยอมและยอมรับว่า เราสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องจากผลของการกระทำ หรือ การละเลย หรือ ความประมาทในส่วนของการดำเนินงานของพันธมิตรโรงแรม
 4. การคลิกปุ่ม "ดำเนินการจอง" (Complete Booking) ถือว่าท่านได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฎในที่นี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดโดย AirAsia.Com (ถ้ามี)
 5. การให้บริการของแพ็กเกจโรงแรมที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่ความพร้อมในการให้บริการเท่านั้น

การจอง

 1. ท่านยอมรับว่าการจองแพ็กเกจโรงแรมบนเว็บไซต์นี้เป็นการจองเฉพาะ "โรงแรมอย่างเดียว" เท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการยกเลิกหรือระงับเที่ยวบินในบางเส้นทาง การไม่สามารถดำเนินการเช็คอินตามแพ็กเกจโรงแรมที่จองไว้จะถือว่าเป็นการยกเลิกล่าช้าและจะมีผลในการยกเลิกโดยสมบูรณ์ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่นในอีเมลยืนยันการจอง
 2. เมื่อท่านได้ดำเนินการจองแพ็กเกจโรงแรมจนเสร็จสิ้นแล้ว เอกสารยืนยันการจองจะถูกส่งผ่านอีเมลตามที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในระหว่างการจอง ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการยกเลิกที่เราหรือพันธมิตรโรงแรมได้กำหนดไว้ในอีเมลยืนยันการจอง

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 1. เมื่อมีการยืนยันการจองแพ็กเกจโรงแรมแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นในระหว่างการจองและในอีเมลยืนยันการจอง
 2. ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านจะปฏิบัตตามข้อกำหนดการยกเลิกและการขอคืนเงินของแพ็กเกจโรงแรมตามที่ท่านได้จองไว้ ซึ่งอาจมีการระบุไว้ในส่วนของข้อมูลแพ็กเกจโรงแรมก่อน หรือ ระหว่างการดำเนินการจองของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการระบุไว้ในอีเมลยืนยันการจองด้วย
 3. ท่านยินยอมและยอมรับว่าเราจะรับผิดชอบด้วยการการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ชำระไว้สำหรับการจองให้กับท่าน ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้แพ็กเกจโรงแรมของท่านได้รับการยกเลิกซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยท่าน
 4. โดยปกติแล้วการคืนเงินสำหรับแพ็กเกจโรงแรมจะใช้เวลาไม่เกิน 14 วันทำการ การคืนเงินจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินที่ท่านใช้ในการชำระเงินการจอง
 5. ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ท่านยินยอม ยอมรับ และรับทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายเพิ่มเติม การร้องเรียง หรือ ค่าชดเชย ในกรณีที่เที่ยวบินยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยสายการบินฯ หรือโดยท่านเอง

การรับคะแนน airasia points

 1. การจองแพ็กเกจโรงแรม ถือว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับคะแนน airasia points ซึ่งเป็นรายการสะสมคะแนนของสมาชิกแอร์เอเชีย การรับคะแนน airasia points ท่านจะต้องเป็นสมาชิกแอร์เอเชียและล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียก่อนดำเนินการซื้อเสร็จสิ้น ท่านสามารถสมัครสมาชิกแอร์เอเชียได้ที่นี่ คลิก.
 2. airasia points เป็นรายการคะแนนสะสมของสมาชิกแอร์เอเชีย รายการดำเนินการโดย BIGLIFE Sdn Bhd (‘BIG’) ภายใต้ชื่อ "BIG Loyalty Program" และมีหมายเลขทะเบียนที่ผูกกับบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียของท่านที่เรียกว่า "หมายเลขสมาชิก BIG" ซึ่งออกโดย BIG
 3. การใช้คะแนน airasia points เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก BIG LIFE ตามที่ระบุในเว็บไซต์ของ BIG (www.airasiabig.com) โดยการสมัครสมาชิกแอร์เอเชีย ถือว่าท่านยินยอมและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BIG กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BIG ด้วยตัวท่านเอง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 4. BIG Poins จะได้รับการมอบให้กับท่านสำหรับการจองแพ็กเกจโรงแรมโดยการชำระเงินผ่านทางบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือการชำระทางออนไลน์ อัตราการรับคะแนนคือ 1 airasia points สำหรับการใช้จ่ายทุกๆ 2 ริงกิต
 5. airasia points จะไม่ถูกมอบให้กับการซื้อหรือการแลกใช้สิทธิ์ด้วยโปรโมชั่นโค้ดหรือโดยการใช้บัตรกำนัล
 6. BIG สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการจอง และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก BIG ได้ตลอดเวลา
 7. คะแนน airasia points จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิก BIG ภายใน 60 วันนับจากวันที่เช็คเอาต์ออกจากโรงแรม (หรือช่วงเวลาอื่นตามที่ BIG เห็นสมควร)
 8. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิ่งอื่นทดแทน และ/หรือ แทนที่ airasia points ให้กับสมาชิก BIG ได้ และ/หรือ เปลี่ยนอัตราการมอบ airasia points ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. BIG สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ ปฏิเสธ หรือยกเลิกการมอบคะแนน airasia points ให้กับท่าน และ/หรือ ถอน หรือ ริบสิทธิ์การมอบคะแนน airasia points จากท่าน หาก BIG เชื่อหรือมีเหตุผลที่สงสัยว่าท่าน (แต่เพียงผู้เดียวหรือร่วมกับสมาชิก BIG คนอื่นๆ) มีส่วนกับการปฏิบัติ และ/หรือ กิจกรรมฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแพ็กเกจโรงแรมนี้เพื่อรับ airasia points หรือ มีส่วนกับกิจกรรม (รวมถึงกิจกรรมฉ้อฉล) ที่คุกคามกับโรงแรม หรือ BIG
 10. การร้องขอ airasia points ย้อนหลังโดยสมาชิก BIG จะไม่ได้รับการพิจารณา การร้องขอโดยสมาชิก BIG เพื่อให้ตรวจสอบบัญชีสมาชิก BIG หรือสิทธิ์ในการรับ airasia points หลังจากการการซื้อที่เสร็จสิ้นโดยไม่ได้มีการตรวจสอบบัญชีของสมาชิก BIG นั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
 11. ไม่สามารถใช้คะแนน airasia points สำหรับการจองแพ็กเกจโรงแรม

อื่นๆ

 1. เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนที่ได้รับตามประกาศความเป็นส่วนบุคคลของแอร์เอเชียกรุ๊ปที่สามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกลิงก์:
  https://www.airasia.com/aa/about-us/th/th/privacy-statement.htmlในการจองแพ็กเกจโรงแรม ถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องชำระเงินแต่อย่างใด
 2. ท่านอาจได้รับการติดต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้แพ็กเกจโรงแรมนี้ หรือ "รายการสะสมคะแนน BIG Loyalty" ตามเวลาที่เรา หรือ BIG เห็นว่าเหมาะสม ผ่านทางอีเมล หรือ รูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ที่เรา หรือ BIG เห็นว่าเหมาะสม 26. เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก บอกเลิก หรือะงับแพ็กเกจโรงแรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ/หรือ แจ้งเหตุผลให้ทราบ เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก การบอกเลิก หรือ การระงับโดยที่ท่านไม่มีสิทธิ์ร้องเรียน หรือ เรียกร้องค่าชดเชยจากเราสำหรับการสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือ ทางอ้อมอันเป็นผลจากการยกเลิก การบอกเลิก หรือ การระงับ ซึ่งได้รับการบันทึกไว้เพื่อเป็นการเยียวยาตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ ปรับปรุง หรือ เพิ่ม ข้อกำหนดแลเงื่อนไขดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจองแพ็กเกจโรงแรมถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน และห้ามมิให้มีการเรียกร้อง ซักถาม หรือ ตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้น
 4. เราไม่รับผิดชอบสำหรับการให้บริการจริงสำหรับแพ็กเกจโรงแรม แพ็กเกจโรงแรมที่แสดงรายการในเว็บไซต์ไม่ได้ดำเนินการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแนะนำหรือการสนับสนุนโดยเรา ที่มีต่อคุณภาพ ระดับการบริการ หรือการให้คะแนนของโรงแรม หรือ แพ็กเกจโรงแรม เราสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการนำเสนอ รับประกัน หรือรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความสามารถในการจำหน่าย สถานะ หรือความพร้อมของแพ็กเกจโรงแรมที่แสดงรายการ หรือ นำเสนอโดยพันธมิตรโรงแรมภายใต้เว็บไซต์ดังกล่าว
 5. เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกร้อง ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในระหว่างที่เข้าพักที่โรงแรม
 6. ท่านยินยอมที่จะปกป้องและชดใช้ความเสียหายกับเรา และพนักงาน ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทนของเราจากการร้องเรียน สาเหตุของการกระทำ ความต้องการ การเยียวยา การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การลงโทษ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่รวมไปถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและทางบัญชีโดยบุคคลที่สาม อันเนื่องจากผลของการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ของท่าน การฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สามของ หรือการใช้ข้อมูลของเราโดยท่าน
 7. นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่าในระหว่างการเช็คอิน ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรโรงแรม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของพันธมิตรโรงแรม
 8. ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรโรงแรม ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญเฉพาะขอบเขตที่มีความไม่สอดคล้องดังกล่าว
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการร่างต้นฉบับเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบภาษาอังกฤษ หากข้อกำหนดและเงื่อนฉบับแปลมีเนื้อหาขัดแย้งกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญและมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

[ปรับปรุงเมื่อ มิถุนายน 2563]