Điều khoản và Điều kiện Đặt riêng Phòng khách sạn

Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản và Điều kiện”) sẽ điều chỉnh dịch vụ đặt riêng phòng khách sạn trên trang airasia.com (“Trang web”) và là giấy tờ có tính ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và AirAsia Com Travel Sdn Bhd (AirAsia.Com, chúng tôi, của chúng tôi). Bằng việc hoàn thành đặt phòng, bạn được cho là đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi bản Điều khoản và Điều kiện này, cũng như Điều khoản Sử dụng, Quy định Bảo mật của Trang web có thể được sửa đổi và bổ sung theo từng thời kỳ.

 1. Chúng tôi cho phép bạn đặt phòng khách sạn và các dịch vụ bổ sung liên quan đến khách sạn ("Gói Dịch vụ Khách sạn") trên Trang web. Phòng khách sạn được hỗ trợ và cung cấp để đặt trên Trang web thông qua sự hợp tác với các nhà cung cấp phòng khách sạn khác nhau, cả trực tiếp và gián tiếp, bao gồm Travelscape LLC ("Nhà cung cấp Phòng khách sạn"). Bạn xác nhận rằng khi hoàn tất đặt Gói Dịch vụ Khách sạn, bạn được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý rõ ràng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Nhà cung cấp Phòng khách sạn, bạn có thể tìm thấy văn bản này ở đây .
 2. Bạn xác nhận và chấp nhận rằng AirAsia.Com là nhà phân phối Gói Dịch vụ Khách sạn duy nhất. Gói Dịch vụ Khách sạn được cung cấp để đặt trên Trang web là do các chủ khách sạn, công ty quản lý khách sạn tương ứng và/hoặc các đối tác bán hàng hoặc đối tác dịch vụ của họ thực hiện và cung cấp ("Đối tác Khách sạn") và bạn chấp nhận rằng các Đối tác Khách sạn có thể đặt ra các điều khoản và điều kiện tương ứng của riêng họ và bằng việc hoàn tất giao dịch mua, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.
 3. AirAsia.Com chỉ là nhà phân phối của Gói Dịch vụ Khách sạn đó và vì vậy, bạn đồng ý và chấp nhận rằng chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào nếu có tổn thất hoặc thiệt hại do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót hoặc sơ suất của các Đối tác Khách sạn gây ra trong quá trình hoạt động của họ.
 4. Khi bấm “Hoàn thành Đặt phòng”, bạn được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý rõ ràng chịu sự ràng buộc của bản Điều khoản và Điều kiện này như được nêu trong tài liệu này và bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào do AirAsia.Com quy định trong từng giai đoạn (theo trường hợp áp dụng).
 5. Gói Dịch vụ Khách sạn được cung cấp qua Trang web hoàn toàn tùy thuộc vào tình trạng phòng còn trống.

Đặt phòng

 1. Bạn xác nhận rằng Gói Dịch vụ Khách sạn trên Trang web này được cung cấp trên cơ sở "đặt riêng phòng khách sạn" độc lập và sẽ không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ trường hợp hủy hay tạm ngừng chuyến bay nào tới một điểm đến nhất định. Không thể nhận phòng đã đặt theo Gói Dịch vụ Khách sạn sẽ bị coi là hủy phòng muộn và sẽ dẫn đến hủy phòng hoàn toàn, trừ khi được quy định khác trong email xác nhận đặt phòng.
 2. Khi bạn đã xác nhận đặt Gói Dịch vụ Khách sạn, bản xác nhận đặt vé sẽ được gửi qua email tới địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trong quá trình đặt phòng. Trong email xác nhận đặt phòng, bạn sẽ thấy chính sách hủy phòng do chúng tôi hoặc Đối tác Khách sạn quy định

Hủy phòng và Hoàn tiền

 1. Trừ khi được nêu cụ thể tại thời điểm đặt phòng và trong bản xác nhận đặt phòng, mọi phiếu đặt phòng trong Gói Dịch vụ Khách sạn khi đã có xác nhận đều không được hoàn tiền, không thể chuyển nhượng hay trao đổi.
 2. Ngoài ra, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn có thể bị ràng buộc bởi chính sách hủy phòng và hoàn tiền của Gói Dịch vụ Khách sạn mà bạn đã đặt, mà nếu có, sẽ được đưa vào một phần thông tin cho Gói Dịch vụ Khách sạn trước khi hoặc tại thời điểm bạn hoàn tất đặt phòng. Thông tin này cũng sẽ được đưa vào bản xác nhận đặt phòng qua email.
 3. Trong trường hợp, mặc dù không phải lỗi của bạn nhưng phiếu đặt phòng theo Gói Dịch vụ Khách sạn bị hủy, bạn đồng ý và chấp nhận rằng trách nhiệm duy nhất của chúng tôi đối với bạn sẽ là hoàn lại toàn bộ số tiền bạn đã thanh toán để đặt phòng.
 4. Trong tình huống bình thường, hoàn tiền theo Gói Dịch vụ Khách sạn sẽ mất tối đa 14 ngày để thực hiện. Khi đủ điều kiện hoàn tiền, số tiền đó sẽ được gửi lại theo phương thức thanh toán giống như phương thức bạn đã sử dụng khi thanh toán đặt phòng.
 5. Theo nội dung chính sách hoàn tiền nêu trên, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại, khiếu nại hoặc bồi thường nào trong trường hợp hãng hàng không hoặc bạn hủy chuyến bay hoặc thay đổi chuyến bay.

Thưởng Điểm BIG

 1. Khi đặt phòng theo Gói Dịch vụ Khách sạn, bạn được quyền nhận Điểm BIG, đây là ưu đãi khách hàng thân thiết khi là thành viên của AirAsia. Để nhận Điểm BIG, bạn sẽ phải là thành viên của AirAsia và đăng nhập vào tài khoản thành viên AirAsia bất cứ lúc nào trước khi hoàn thành giao dịch mua. Bạn có thể đăng ký trở thành thành viên AirAsia ở đây.
 2. Điểm BIG là ưu đãi khách hàng thân thiết và thưởng điểm của chương trình thành viên AirAsia. Chương trình này do BIGLIFE Sdn Bhd (‘BIG’) điều hành dưới tên "Chương trình Khách hàng Thân thiết BIG" và có một mã số đăng ký duy nhất liên kết với tài khoản thành viên AirAsia của bạn được gọi là "ID Thành viên BIG", do BIG cấp.
 3. Hành khách sử dụng Điểm BIG sẽ phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện Tư cách thành viên của BIGLIFE được đăng tại trang web của BIG (www.airasiabig.com). Khi đăng ký tài khoản thành viên AirAsia, bạn được xem là đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của BIG. Vui lòng cập nhật các điều khoản và điều kiện của BIG vì các điều khoản và điều kiện này có thể được cập nhật và sửa đổi trong từng giai đoạn.
 4. Bạn sẽ được thưởng Điểm BIG khi đặt phòng theo Gói Dịch vụ Khách sạn được thực hiện qua thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thanh toán qua ngân hàng trực tuyến. Tỷ lệ thưởng là cứ 2 RM chi tiêu được thưởng 1 Điểm BIG.
 5. Sẽ không tặng Điểm BIG cho các giao dịch được thực hiện có sử dụng bất kỳ mã khuyến mãi hay phiếu giảm giá nào.
 6. BIG có toàn quyền, bất cứ lúc nào, xác thực tính hợp lệ của mỗi lệnh đặt vé và/hoặc danh tính của hành khách là Thành viên BIG tại bất kỳ thời điểm nào.
 7. Số Điểm BIG thưởng sẽ được ghi nhận vào tài khoản thành viên khách hàng thân thiết của Thành viên BIG trong vòng sáu mươi (60) ngày sau ngày trả phòng khách sạn (hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà BIG xét thấy phù hợp).
 8. BIG có toàn quyền đổi và/hoặc thay thế chương trình thưởng Điểm BIG trong từng giai đoạn mà không cần thông báo trước cho Thành viên BIG và/hoặc thay đổi tỷ lệ thưởng Điểm BIG bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 9. BIG có quyền, theo sự suy xét của mình, tước tư cách, từ chối hoặc bác bỏ thưởng Điểm BIG cho bạn và/hoặc rút lại hay tước bỏ Điểm BIG đã thưởng từ bạn nếu BIG tin rằng hoặc có lý do để nghi ngờ rằng bạn đã (một mình hoặc cùng với bất kỳ Thành viên BIG nào khác) thực hiện (các) hành vi và/hoặc hoạt động gian lận trong giao dịch mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào thông qua Gói Dịch vụ Khách sạn này để nhận được Điểm BIG hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào (bao gồm nhưng không giới hạn, các hoạt động gian lận) gây hại cho Khách sạn hoặc cho BIG.
 10. Sẽ không xem xét các yêu cầu nhận thưởng Điểm BIG của bạn sau khi đã hoàn thành giao dịch. Bất kỳ yêu cầu nào của bạn về việc xác thực tài khoản Thành viên BIG hoặc để đủ điều kiện nhận Điểm BIG sau khi đã hoàn tất giao dịch mà không xác thực tài khoản Thành viên BIG tương ứng sẽ không được giải quyết.
 11. Không được phép đổi điểm BIG khi đặt Gói Dịch vụ Khách sạn.

Nội dung khác

 1. Chúng tôi có quyền sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đã thu thập tuân theo cam kết bảo mật của Tập đoàn AirAsia, có thể tham khảo chính sách này bằng cách bấm vào liên kết:
  https://www.airasia.com/aa/about-us/vi/vn/privacy-statement.html. Bằng việc đặt Gói Dịch vụ Khách sạn, bạn được cho là đã chấp thuận việc sử dụng dữ liệu đó mà không được trả tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. Chúng tôi hoặc BIG có thể liên hệ với bạn về bất kỳ vấn đề gì liên quan tới Gói Dịch vụ Khách sạn này hoặc “Chương trình Khách hàng Thân thiết BIG”, tại bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi hoặc BIG xét thấy thích hợp, qua email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào mà chúng tôi và/hoặc BIG xét thấy thích hợp. 26. Chúng tôi có toàn quyền hủy, chấm dứt hoặc tạm dừng Gói Dịch vụ Khách sạn mà có thể có hoặc không gửi thông báo trước và/hoặc trình bày lý do. Để tránh nhầm lẫn, khi chúng tôi chấm dứt hoặc tạm dừng chương trình, bạn sẽ không có quyền khiếu nại hoặc nhận bồi thường từ chúng tôi đối với bất kỳ và tất cả tổn thất xảy ra hoặc phát sinh là kết quả trực tiếp hay gián tiếp của hành động hủy bỏ, chấm dứt hoặc tạm dừng ngoại trừ biện pháp khắc phục duy nhất được cung cấp theo bản Điều khoản và Điều kiện này.
 3. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, xóa, cập nhật hoặc bổ sung bất kỳ nội dung nào trong các điều khoản và điều kiện này (toàn bộ hoặc một phần) tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Quyết định của chúng tôi liên quan tới mọi mặt của Gói Dịch vụ Khách sạn được coi là quyết định cuối cùng, có tính ràng buộc và xác định trong mọi hoàn cảnh và chúng tôi sẽ không chấp nhận mọi thư từ, phàn nàn hoặc khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào.
 4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cung cấp Gói Dịch vụ Khách sạn thực tế. Gói Dịch vụ Khách sạn được niêm yết trên Trang web không hợp thành và không được coi là một đề xuất hay chứng nhận của chúng tôi đối với chất lượng, mức dịch vụ hoặc xếp hạng của một khách sạn cụ thể hay Gói Dịch vụ Khách sạn của khách sạn đó. Theo đây, chúng tôi khước từ một cách rõ ràng bất kỳ cam đoan, đảm bảo hoặc cam kết nào liên quan tới chất lượng, mức độ phù hợp, khả năng thương mại, tính phù hợp, tình trạng và tính đầy đủ của bất kỳ Gói Dịch vụ Khách sạn nào được niêm yết hay được cung cấp bởi các Đối tác Khách sạn trên Trang web này.
 5. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất hay thương tích cá nhân nào có thể phát sinh trong khi bạn lưu trú tại khách sạn.
 6. Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho chúng tôi và bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi trước bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân tố tụng, yêu cầu, thu hồi, tổn thất, thiệt hại, các khoản tiền phạt, hình phạt hoặc các chi phí hay phí tổn khác thuộc bất kỳ loại hay tính chất gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý, từ bên thứ ba do kết quả của việc bạn vi phạm các Điều khoản này, vi phạm pháp luật hay quyền của bên thứ ba hoặc việc bạn sử dụng Thông tin của chúng tôi.
 7. Ngoài các Điều khoản và Điều kiện trong tài liệu này, bạn cũng ghi nhận và đồng ý rằng khi nhận phòng, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Đối tác Khách sạn tương ứng có thể tìm đọc trên trang web của Đối tác Khách sạn tương ứng.
 8. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các điều khoản và điều kiện này và các điều khoản và điều kiện của các Đối tác Khách sạn, các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng nhưng chỉ trong phạm vi sự khác biệt đó.
 9. Các Điều khoản và Điều kiện này được viết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp bất kỳ bản dịch các Điều khoản và Điều kiện nào có mâu thuẫn với bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được lấy làm chuẩn và có đầy đủ hiệu lực.

[Phiên bản tháng 6 năm 2020]