Cam kết Bảo mật của AirAsia

[Cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023]

Trang này đưa ra cam kết bảo mật (“Cam kết Bảo mật”) khi sử dụng trang web www.airasia.com, ứng dụng di động airasia.com và bất kỳ trang nào thuộc tên miền airasia.com (được gọi chung là “Trang web”). Trang web do Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) và/hoặc các chi nhánh của họ sở hữu và vận hành.

Giới thiệu

Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) quan tâm đến quyền được bảo mật thông tin của bạn. Vì thế, AirAsia cùng Nhóm các công ty AirAsia (được định nghĩa bên dưới) cam kết chịu trách nhiệm khi thu thập thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn theo mọi cách có thể. Mặc dù Cam kết Bảo mật này không phải một hợp đồng và không tạo ra bất kỳ quyền pháp lý nào, nhưng chính sách này đóng vai trò thể hiện cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân riêng tư.

Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) và các chi nhánh (“AirAsia, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) là các đơn vị Malaysia, thuộc sở hữu gián tiếp của AirAsia Group Berhad (“AAGB”). Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) là một chi nhánh thuộc sở hữu hoàn toàn của AirAsia Digital Sdn Bhd (“AAD”). AAGB, AAD và các đơn vị liên kết của họ sẽ được gọi chung là Nhóm các công ty AirAsia. Để tránh nhầm lẫn, đơn vị liên kết có nghĩa là một thực thể hiện tại hoặc trong tương lai trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự quản lý hoặc dưới sự quản lý chung của AirAsia thông qua một hay nhiều bên trung gian quản lý. Thuật ngữ "kiểm soát" (bao gồm các thuật ngữ "chịu sự quản lý" và "dưới sự quản lý chung") có nghĩa là sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thẩm quyền chỉ đạo hoặc yêu cầu chỉ đạo quản lý và các chính sách của một AirAsia, dù là thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, thông qua hợp đồng hoặc hình thức khác

Chúng tôi có quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, xóa và chỉnh sửa Cam kết Bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho người dùng về việc này bằng cách cập nhật bản cam kết trên trang web và gắn thêm nhãn "MỚI CẬP NHẬT" vào đường dẫn "CAM KẾT BẢO MẬT" trên Trang web trong thời gian 30 ngày. Sau 30 ngày, (các) bản cập nhật của Cam kết Bảo mật sẽ thay thế tất cả các bản trước đó của Cảm kết Bảo mật và tự động có hiệu lực mà không cần chúng tôi có hành động gì thêm. Bạn hiểu và đồng ý rằng toàn bộ Thông tin Cá nhân của bạn do chúng tôi thu thập hoặc xử lý (bao gồm tất cả thông tin mà chúng tôi đã nắm giữ) sẽ được xử lý tuân theo các điều khoản của bản Cam kết Bảo mật mới nhất có thể tìm thấy trên Trang web.

Cam kết Bảo mật này mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập, cách sử dụng các thông tin đó, khi nào thông tin được chia sẻ với người khác, và làm thế nào chúng tôi bảo vệ tính bảo mật và an ninh thông tin.

Cam kết Bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng Trang web này và những người đã cung cấp thông tin cá nhân của họ cho bất kỳ nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba nào.

Thu nhận thông tin

Chúng tôi thu thập và lưu giữ thông tin mà bạn nhập trên Trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách thức nào khác (gọi chung là "Thông tin Cá nhân"). Bạn có thể chọn không cung cấp những thông tin nhất định, nhưng bạn có thể không được hưởng mọi tính năng trên Trang web của chúng tôi và các dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ theo nhu cầu riêng và liên tục cải tiến trải nghiệm trực tuyến của bạn. Dưới đây là các loại Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập:

 • Thông tin định danh cá nhân, ví dụ, Tên, ảnh chụp, đặc điểm khuôn mặt, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu/chứng minh thư, ngày hết hạn hộ chiếu, quốc gia cấp hộ chiếu và quốc gia cư trú;
 • Thông tin liên hệ, ví dụ, Địa chỉ email và số điện thoại;
 • Thông tin thanh toán, ví dụ, thông tin thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, ngân hàng phát hành thẻ, quốc gia phát hành thẻ và ngày hết hạn; thông tin tài khoản ngân hàng;
 • Thông tin giao dịch, ví dụ: thông tin liên quan tới giao dịch mua sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã thực hiện trên Trang web;
 • Thông tin sức khỏe hoặc hồ sơ y tế; và
 • Thông tin kỹ thuật, ví dụ: địa chỉ IP và ID thiết bị.
 • Tư liệu âm thanh, ví dụ: Mẫu giọng nói khi sử dụng chức năng Tìm kiếm bằng giọng nói

Khi bạn tương tác với các ứng dụng do chúng tôi tạo ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về địa điểm và thiết bị di động của bạn. Thông tin này có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ dựa trên địa điểm như kết quả tìm kiếm và nội dung marketing. Bạn có thể từ chối chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với chúng tôi, hoặc tắt dịch vụ định vị trên thiết bị di động của bạn bất cứ lúc nào.

Sử dụng thông tin được thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân cho các mục đích sau:

 • AirAsia và Nhóm các công ty AirAsia có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân này với sự cho phép của chúng tôi và cần biết hoặc có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân này để: thực hiện dịch vụ mà bạn yêu cầu (bao gồm lập, thực hiện và quản lý đặt chỗ hoặc xử lý các khoản thanh toán, "đăng nhập một lần" và dịch vụ khách hàng); phân tích cách bạn sử dụng Trang web này và các trang web khác thuộc AirAsia hoặc Nhóm các công ty AirAsia, cải thiện và cung cấp các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ mới và được cá nhân hóa cũng như tiếp thị, cho mục đích nghiên cứu, phân tích, phát triển và cải thiện bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại và tương lai nào được cung cấp của chúng tôi, tìm hiểu thêm các sáng kiến ​​tiềm năng, tối ưu hóa nghiên cứu, cải thiện khả năng dự báo của chúng tôi và cho các mục đích kinh doanh khác của AirAsia hoặc Nhóm các công ty AirAsia; phát hiện, ngăn chặn và điều tra các giao dịch và/hoặc hoạt động gian lận, các hoạt động bất hợp pháp khác và xâm phạm dữ liệu; điều tra nội bộ (kiểm toán/tuân thủ); hoặc theo yêu cầu hoặc được luật hiện hành cho phép.
 • Các Nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba, như các cơ sở dịch vụ lưu trú và/hoặc nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ phụ trách thực hiện giao dịch của bạn. Các nhà cung cấp này có thể liên hệ với bạn nếu cần để thu thập thêm thông tin về bạn nhằm hỗ trợ và thực hiện giao dịch của bạn.
 • Các Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi (ví dụ: lưu trữ web) hoặc xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích khác như xử lý thẻ tín dụng và thanh toán, phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị hoặc phân phối các cuộc khảo sát, để tạo điều kiện việc cung cấp các dịch vụ trực tuyến và quảng cáo phù hợp với mối quan tâm của bạn và/hoặc chống gian lận. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chỉ xử lý thông tin cần thiết để thực hiện các chức năng của họ. Họ không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.
 • Các Đối tác Kinh doanh có thể cùng chúng tôi cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ, hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của họ có thể được cung cấp trên Trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn truy cập các dịch vụ tùy chọn này, đôi lúc chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đối tác đó.
 • Khi Luật pháp Yêu cầu hoặc Cho phép - chẳng hạn như để bảo vệ chính chúng tôi trước trách nhiệm pháp lý, để trả lời trát hầu tòa, quy trình xét xử, yêu cầu hợp pháp, trát đòi hoặc các lệnh tương đương của các quan chức thực thi pháp luật hoặc cơ quan chức năng, để điều tra gian lận hoặc hành vi sai trái khác hoặc theo yêu cầu hay các trường hợp cần thiết khác để tuân thủ luật hiện hành, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người mua liên quan đến bất kỳ việc bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao khác đối với toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Theo luật hiện hành, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện đối với dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của AirAsia và Nhóm các công ty AirAsia, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.
 • Tổ chức lại Doanh nghiệp - chẳng hạn như trong khuôn khổ bất kỳ hoạt động bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao khác đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc chuyển dịch vụ sang nhà cung cấp khác. Chúng tôi sẽ hỏi chấp thuận của bạn nếu có yêu cầu của luật hiện hành.

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp cho việc chia sẻ như vậy theo yêu cầu của luật hiện hành để ngăn các bên thứ ba sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho những mục đích riêng của họ và để giải quyết vấn đề bảo mật và bí mật Thông tin Cá nhân của bạn. Trừ khi được tiết lộ trong Chính sách Bảo mật này hoặc theo yêu cầu hay được cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn đã chọn đăng ký làm Thành viên của AirAsia, việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn sẽ phải tuân theo bản Điều khoản và Điều kiện Thành viên của AirAsia.

Về vấn đề tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp để so sách với các chi tiết/tiêu chuẩn công việc mà chúng tôi đang tìm kiếm/đang có ý định tuyển dụng.

Chia sẻ Thông tin Thu nhận được

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho:

 • Nhóm các công ty AirAsia;
 • các nhà điều hành mạng thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ xác minh thẻ tín dụng, (bao gồm VISA, MasterCard, China Union Pay, tùy trường hợp), các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, nếu và khi được yêu cầu;
 • Chính quyền và các cơ quan như cảng vụ, hải quan, cơ quan nhập cư, nhân viên bảo vệ an toàn và an ninh;
 • các bên phân tích dữ liệu, công ty tiếp thị, nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba, đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ, các bên có giao dịch kinh doanh hoặc hợp đồng với AirAsia và Nhóm các công ty AirAsia và bên thứ ba khác có thể chứng minh rằng bạn đã đồng ý rõ ràng để chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba đó (gọi chung là “Bên thứ ba được ủy quyền”)

Thông tin Cá nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên được uỷ nhiệm, bên nhận chuyển giao hoặc bên mua lại thực tế hoặc tiềm năng nào của chúng tôi (bao gồm Nhóm các công ty AirAsia cùng các bên liên kết và chi nhánh của chúng tôi), hoặc liên quan tới bất kỳ hoạt động tái cấu trúc hoặc hành động nào của doanh nghiệp bao gồm tái cấu trúc để chuyển giao việc kinh doanh, tài sản và/hoặc nợ của chúng tôi.

Ngoài ra, bạn đồng ý và thừa nhận rằng các quyền bạn đã trao cho AirAsia để sử dụng, thu thập, tiết lộ và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn (như được mô tả trong Cam kết Bảo mật này và bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa chúng tôi và bạn), có thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ bên được chuyển nhượng, bên nhận chuyển giao hoặc bên mua lại thực tế và tiềm năng của AirAsia và/hoặc một hoặc nhiều thành viên của Nhóm công ty AirAsia cho mục đích chứng khoán hóa, liên quan đến bất kỳ hoạt động huy động vốn nào do nhóm AirAsia thực hiện. Việc chuyển giao hoặc chuyển nhượng các quyền như vậy sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với Thông tin Cá nhân của bạn. Tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ tiếp tục có khả năng thực hiện tất cả các quyền đối với Thông tin Cá nhân của bạn (như được quy định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành). Trong trường hợp tịch biên tài sản đảm bảo, dữ liệu tạo thành một phần của tài sản đảm bảo đó có thể được chuyển cho bên nhận chuyển giao/bên được chuyển nhượng/bên mua và được họ xử lý cho các mục đích riêng của họ, tuy nhiên, các quyền theo luật định đối với Thông tin Cá nhân của bạn sẽ tiếp tục tồn tại.

Trong nỗ lực nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, chúng tôi không ngừng củng cố và mở rộng các sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn. Để thực hiện mục tiêu kinh doanh này, tùy từng thời điểm chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với Nhóm các công ty AirAsia và Bên thứ ba được ủy quyền để thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, sản phẩm hoặc dịch vụ có thể thuộc về chúng tôi hoặc không. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận được các thông tin liên lạc không mong muốn, chỉ những thông tin liên quan đến khuyến mãi, ưu đãi, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan đến giao dịch mà bạn đã thực hiện xong với chúng tôi mới được chia sẻ.

Trong các trường hợp quy định tại Cam kết Bảo mật này khi chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho một bên thứ ba, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp mà bên thứ ba đó có thể sử dụng liên quan đến việc xử lý dữ liệu ít nhất cũng chặt chẽ bằng các biện pháp mà chúng tôi sử dụng nếu không thể tốt hơn. Điều này không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi phải chuyển thông tin này cho bên thứ ba theo quy định của luật pháp.

Trong trường hợp chúng tôi tiến hành chuyển đổi về kinh doanh, như bán một phần hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, mua lại hoặc sát nhập doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp hay mất khả năng thanh toán, Thông tin Cá nhân của bạn và/hoặc các quyền đối với thông tin đó có thể sẽ là một phần của quá trình chuyển đổi và sẽ được chuyển giao.

Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin dưới dạng tổng hợp và/hoặc ẩn danh về tất cả những người dùng của chúng tôi với Nhóm các công ty AirAsia và/hoặc các bên thứ ba.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý và quản lý Thông tin Cá nhân được tiết lộ hoặc chia sẻ cho Nhóm các công ty AirAsia và bên thứ ba theo bản Cam kết Bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong mục “Liên hệ với Chúng tôi” bên dưới.

Cookie

Cookie là những tệp tin nhỏ có chứa thông tin được tải xuống thiết bị của bạn trong khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để nhận biết các thông tin tùy chọn của bạn, theo dõi các lệnh đặt vé và giao dịch của bạn cũng như trợ giúp quản lý trang web. Nếu bạn tiếp tục duyệt Trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt của trình duyệt web hoặc của thiết bị để kiểm soát cookie thì bạn đồng ý nhận cookie khi sử dụng các dịch vụ trên Trang web của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn, bạn có thể cài đặt trình duyệt để không cho trình duyệt chấp nhận cookie. Phần “help” (“trợ giúp”) trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách tắt cookie.

Điều quan trọng là bạn phải ngăn ngừa truy cập trái phép vào máy tính và mật khẩu của bạn. Bạn nên luôn luôn đăng xuất khỏi tài khoản thành viên AirAsia của mình sau khi sử dụng trên một thiết bị công cộng. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về cách đăng xuất.

Có 4 loại cookie được sử dụng trên Trang Web của chúng tôi:

 • Tính năng: Các cookie này cho phép bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Các cookie này rất cần thiết để bạn có thể duyệt Trang web của chúng tôi và sử dụng những tính năng nhất định. Nếu tắt loại cookie này, bạn có thể không sử dụng được các phần nhất định của Trang web. Không có những cookie này, chúng tôi không thể cung cấp một số tính năng như đăng nhập, đặt vé và hoạt động thanh toán. Các cookie này cũng giúp chúng tôi đảm bảo Trang web an toàn và bảo mật.
 • Tùy chọn: Các cookie này lưu trữ thông tin như quốc gia, lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên và các tùy chọn về trang web. Không có loại cookie này, Trang web của chúng tôi không thể ghi nhớ một số lựa chọn mà bạn đã đưa ra hoặc đặc thù hóa trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cung cấp tới bạn những thông tin phù hợp.
 • Phân tích: Các cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi chẳng hạn như các trang mà bạn thường xuyên truy cập. Chúng tôi sử dụng các cookie này nhằm mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho bạn bằng các hoạt động như theo dõi thời gian tải trang web, thời gian phản hồi của trang web và các thông báo lỗi.
 • Nội dung/Quảng cáo: Các cookie này thu thập thông tin về quá trình bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bạn và cung cấp tới bạn những nội dung và quảng cáo phù hợp. Các cookie này ghi nhớ bạn đã truy cập Trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng Trang web của mình. Một vài cookie trong số này là cookie của bên thứ ba thu thập thông tin về người dùng Trang web của chúng tôi nhằm cung cấp quảng cáo (trên dịch vụ của chúng tôi và các nơi khác) dựa trên hoạt động trực tuyến của người dùng (còn gọi là “quảng cáo dựa trên mối quan tâm”) trên Trang web của chúng tôi và các dịch vụ trực tuyến khác. Các bên thứ ba tham gia quảng cáo dựa trên mối quan tâm thu thập thông tin duyệt internet (ví dụ, các trang web đã truy cập, thời gian truy cập) trên nhiều trang web khác nhau và theo thời gian, và họ có thể sử dụng thông tin đã thu thập từ Trang web của chúng tôi để phát quảng cáo tới bạn (quảng cáo của chúng tôi và các công ty khác) trên internet.

Lưu trữ dữ liệu

Trụ sở chính của AirAsia được đặt tại Malaysia. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chuyển giao và lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn trong máy chủ của chúng tôi được đặt ở nước ngoài. Việc chuyển giao như vậy là cần thiết căn cứ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn và/hoặc (các) hợp đồng của chúng tôi với những bên thứ ba liên quan.

Chúng tôi sẽ đảm bảo lưu trữ an toàn tuân thủ các biện pháp an ninh tối thiểu được quy định trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010 của Malaysia, các quy định và tiêu chuẩn trong đó, theo những cách thức sau:

 • đăng ký những ai có quyền truy cập vào kho lưu trữ;
 • kiểm soát và giới hạn quyền truy cập dựa trên tính cần thiết;
 • duy trì hồ sơ truy cập và chuyển giao Thông tin Cá nhân phù hợp;
 • đảm bảo toàn bộ nhân viên của AirAsia và Nhóm các công ty AirAsia phải duy trì bảo mật;
 • tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức để giáo dục nhân viên về trách nhiệm bảo vệ Thông tin Cá nhân;
 • áp dụng các quy trình an ninh thông thường;
 • ràng buộc các bên thứ ba có liên quan tới hoạt động xử lý Thông tin Cá nhân; và
 • không sử dụng các thiết bị lưu trữ di động và dịch vụ điện toán đám mây để chuyển giao hoặc lưu trữ Thông tin Cá nhân khi chưa có văn bản cho phép từ ban quản lý cấp cao của AirAsia.

Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của Bạn

Bạn có thể truy cập vào Thông tin Cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Hồ sơ Thành viên của bạn trên www.airasia.com. Chúng tôi sẽ cần bạn hỗ trợ nhằm đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi là cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác. Nếu có sai sót hoặc cần thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa hoặc thảo luận về các phương án thực hiện với bạn. Chúng tôi sẽ không chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn khi có yêu cầu của một bên thứ ba, trừ khi bên thứ ba đó có thể chứng tỏ rằng bạn đã ủy quyền cho bên thứ ba đó làm việc với chúng tôi để chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ khi nhận được yêu cầu thông qua biểu mẫu điện tửcủa chúng tôi.

Quản lý việc nhận thông tin tiếp thị

Bạn có thể chọn và quản lý việc các thông tin tiếp thị bạn muốn nhận từ chúng tôi bằng cách làm theo quy trình dưới đây:

Siêu ứng dụng airasia.com
Tài khoản > Cài đặt > Tùy chọn Thông báo

Trang web airasia.com
Tài khoản > Tài khoản của tôi > Tùy chọn Thông báo

Người vị thành niên* Dưới tuổi thành niên*

Chúng tôi không thể phân biệt tuổi tác của những người truy cập vào Trang web của chúng tôi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ của người dưới tuổi thành niên trong lãnh thổ nơi bạn cư trú đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi khi chưa được bạn biết và chấp thuận, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó bằng cáchliên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, lo ngại hoặc khiếu nại nào liên quan tới cách chúng tôi xử lý và quản lý Thông tin Cá nhân của bạn hoặc tới Cam kết Bảo mật này, vui lòng liên hệ với Chuyên viên Tuân thủ của chúng tôi theo địa chỉ[email protected].

Điều khoản Sử dụng

Về các điều khoản và điều kiện sử dụng Trang Web của chúng tôi, vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụngcủa chúng tôi để biết thêm thông tin.