ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นของแอร์เอเชีย

Terms and Conditions for VISA x AirAsia 2023 Campaign

Campaign period: 0000 (GMT+8) on 27 November 2023, and ending at 2359 (GMT+8) on 10 December 2023 (“Campaign Period”). Notwithstanding the foregoing, we reserve the right to end the Campaign at any date and/or time earlier than 2359 (GMT+8) on 10 December 2023.

Introduction

 1. The VISA x AirAsia 2023 Campaign (“Campaign”) is organized by Move Travel Sdn Bhd (formerly known as AirAsia Com Travel Sdn Bhd) (“AACom”, “we”, “us”, “our” ) in collaboration with Visa Worldwide Pte. Limited (“Visa”) which is made available on our airasia.com website and mobile application (collectively referred to as the “Platform”).
 2. This Campaign is open to Members (hereunder defined) who make a purchase for a flight booking (“Product”) using their Visa Card on the Platform (hereinafter known as “you”, “your”, “their”, “them”), and is governed by the terms and conditions contained herein (“Terms and Conditions”).
 3. Subject to these Terms and Conditions, the Campaign shall entitle you to enjoy a discount of THB 150 (“Campaign Discount”) on a single transaction using Visa debit, credit and prepaid cards issued in Thailand (“Visa Card”) for the purchase of the Product with the minimum spend of THB 2,500.
 4. This Terms and Conditions shall be a legally binding document between you and us, and by participating in this Campaign, you acknowledge and agree to be bound by this Terms and Conditions, and shall be deemed to have given your consent for the collection and/or use of personal information by us and shall subject to our Privacy Statement and Terms of Use.
 5. You acknowledge that we are only an organizer of this Campaign and an operator of the Platform. Our obligations shall only be limited to issuing the Campaign Discount and providing assistance on any technical related matters arising out of the use of the Platform. You acknowledge and agree that the booking of a Product using your Visa Card shall be the sole responsibility of Visa. As such, you accept that Visa’s respective terms and conditions will be additional to these Terms and Conditions and by virtue of your booking, you agree to be bound by and to comply with the relevant terms and conditions of Visa.

Validity

 1. The Campaign will be held for a period of twenty-one (14) days commencing from 0000 (GMT+8) on 27 November 2023, and ending at 2359 (GMT+8) on 10 December 2023 (“Campaign Period”). Notwithstanding the foregoing, we reserve the right to end the Campaign at any date and/or time earlier than 2359 (GMT+8) on 10 December 2023. Members (hereunder defined) whose applications are received by us after the expiry of the Campaign Period will not be entitled to receive any Campaign Discount.
 2. Campaign Discount for flights is only available to bookings with FD and XJ flight codes for domestic and international travel and for the following travel period stipulated in TABLE A below.
 3. TABLE A

  Booking Period Travel Period
  27 Nov 23 - 10 Dec 23 8 Jan - 30 Sep 2024

Specific Terms and Conditions

 1. This Campaign is only applicable to bookings of the Products made by AirAsia members (“Members”) on the Platform using Visa Card.
 2. Campaign Discount will be automatically reflected on the checkout page upon the insertion of the details of a valid Visa Card.
 3. Throughout the Campaign Period, each Product is subject to a total redemption cap as stipulated in TABLE B below. Flights have a daily redemption cap which will be refreshed at every 0000 (GMT+8), and any outstanding redemptions will be carried forward to the next day. For the avoidance of doubt, this Campaign is conducted on a first-come, first-served basis.
 4. TABLE B

  Booking of Origin Thailand
  Day Daily Cap
  27 Nov 2023 First 443 bookings only
  28 Nov 2023 First 443 bookings only
  29 Nov 2023 First 443 bookings only
  30 Nov 2023 First 443 bookings only
  1 Dec 2023 First 443 bookings only
  2 Dec 2023 First 443 bookings only
  3 Dec 2023 First 443 bookings only
  4 Dec 2023 First 443 bookings only
  5 Dec 2023 First 443 bookings only
  6 Dec 2023 First 443 bookings only
  7 Dec 2023 First 443 bookings only
  8 Dec 2023 First 443 bookings only
  9 Dec 2023 First 443 bookings only
  10 Dec 2023 First 443 bookings only
 5. Bookings must be made in THB currency with a minimum spend of THB2,500 for the Product with or without ancillaries (including but not limited to seats, meals and bags). This Campaign Discount shall not be applicable to past bookings made under ‘My Bookings’ on the Platform.
 6. This Campaign Discount will not be applicable if the final amount charged to the Visa Card is below the minimum spend. The final charged amount that you will receive, shall be such an actual chargeable amount less the usage of ‘airasia points’ or credits in the account.
 7. You acknowledge that we will not be liable and/or obligated to issue the Campaign Discount should your Visa Card be rejected without assigning any reasons whatsoever.
 8. You are deemed to be ineligible for this Campaign if you have failed to fulfill these Terms and Conditions and/or have submitted incomplete or inaccurate data without any prior notice whatsoever.

Miscellaneous

 1. In addition to these Specific Terms and Conditions, you also acknowledge and accept that, you will be further subject to the terms and conditions of the Products which can be found on the Platform and the terms and conditions of the relevant merchants (if any) which can be found in their respective websites.
 2. The Campaign Discount is non-refundable, non-exchangeable, non-transferable, and is not redeemable for money or money’s worth or other things. For the avoidance of doubt, the Campaign Discount can however be used as a form of payment for the products and services available on the Platform.
 3. These Specific Terms and Conditions will prevail over any inconsistent terms, conditions, provisions or representations contained in any other campaign materials regarding this Campaign. In the event of inconsistency between the terms in these Specific Terms and Conditions and other provisions or materials, these Specific Terms and Conditions shall prevail.
 4. The Organiser shall not be liable for any failure to comply or for any delay in performing its obligations where the failure is caused by something outside its reasonable control. Such circumstances shall include, but not limited to, weather conditions, fire, flood, hurricane, strike, industrial dispute, war, hostilities, political unrest, riots, civil commotion, epidemic and pandemic as pronounced by the World Health Organisation, inevitable accidents, supervening legislation or any other circumstances of whatsoever nature beyond the control of the Organiser.
 5. The Organiser reserves the right at its sole discretion to vary, delete or add to any of the terms and conditions contained herein and/or cancel, terminate or suspend this Campaign from time to time without any prior notice, and such revised terms and conditions will be posted on the Platform immediately. For the avoidance of doubt, cancellation, termination or suspension by the Organiser of this Campaign shall not entitle you to any claim or compensation against the Organiser for any and all losses or damage howsoever arising, whether or not the Organiser has been advised of the possibility of such loss or damage.
 6. You shall be personally responsible for all taxes, rates, government fees or any other charges that may be levied against you under applicable laws, if any, in relation to this Campaign, products and all services.
 7. You agree to hold harmless, defend and fully indemnify the Organiser from and against all losses (including loss of opportunity and consequential loss arising therewith), damages, expenses and all third party actions, proceedings, claims, demands, costs (including without prejudice to the generality of this provision, the legal cost of each other, personal injuries, death, loss or destruction of property, rights of publicity or privacy, defamation), awards and damages that may arise as a result of your booking of Products under this Campaign.
 8. You hereby agree not to hold us liable for the outcome of this Campaign.
 9. These Terms and Conditions shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Malaysia.


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันราคาดีที่สุด

กิจกรรมการรับประกันราคาดีที่สุดนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. (GMT+7) ของวันที่ 9 พ.ย. 2565 และสิ้นสุด ณ เวลา 22:59 น. (GMT+7) ของวันที่ 11 พ.ย. 2565

บทนำ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นการกำหนดเงื่อนไขของกิจกรรม “การรับประกันราคาดีที่สุด” (“การรับประกันราคาดีที่สุด”) ที่เราเสนอผ่านเว็บไซต์ airasia.com และแอปพลิเคชันบนมือถือ AirAsia MOVE (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ซึ่งเราเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจ
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ผลบังคับระหว่างคุณและ AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. (“แอร์เอเชีย” หรือ “เรา”)
 3. โดยการยื่นคำร้องสำหรับการรับประกันราคาที่ดีที่สุด (“คำร้อง”) ถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SNAPและ การจองโรงแรม ข้อกำหนดการใช้งาน และ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล (Privacy Statement)ของแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เป็นครั้งคราว กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุดจะใช้บังคับกับคุณในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาทใด ๆ ขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับที่แสดงบนแพลตฟอร์มจะแสดงข้อมูลเดือนและปีของฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุดดังกล่าว

ระยะเวลากิจกรรม

 1. กิจกรรมการรับประกันราคาดีที่สุดนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. (GMT+7) ของวันที่ 9 พ.ย. 2565 และสิ้นสุด ณ เวลา 22:59 น. (GMT+7) ของวันที่ 11 พ.ย. 2565 (“ระยะเวลากิจกรรม”) โดยแอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลากิจกรรมดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีความรับผิดใด ๆ ต่อคุณ

การยื่นคำร้อง

 1. หากคุณได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินแอร์แอเชีย โรงแรมหรือที่พัก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมที่จองผ่านรหัสการจองเดียวกันบนบริการ SNAP (“SNAP”) หรือการจองเฉพาะโรงแรม (“การจองโรงแรม”) ผ่านแพลตฟอร์มไปแล้ว และพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถจองเที่ยวบินเดียวกัน และ/หรือห้องพักประเภทเดียวกันในวันที่และเงื่อนไขเดียวกันบนเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ในราคาที่ถูกกว่าที่จองผ่านแพลตฟอร์มของเรา เราอาจพิจารณาลดราคาการจองดังกล่าวให้เท่ากันหรือคืนเงินส่วนต่างให้แก่คุณ ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 2. สำหรับคำร้องภายใต้การจอง SNAP เราจะเครดิตส่วนต่างเข้าไปในวงเงินเครดิตในบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียของคุณผ่านแพลตฟอร์ม และสำหรับคำร้องภายใต้การจองโรงแรม เราจะคืนส่วนต่างให้กับคุณตามช่องทางและวิธีการที่คุณได้ทำการชำระเงินเข้ามา
 3. คุณสามารถเคลมส่วนต่างภายใต้การรับประกันราคาดีที่สุดภายใต้การจอง SNAP หรือการจองโรงแรม ที่ได้ทำการจองผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้น คุณรับทราบและยอมรับว่า กิจกรรมการรับประกันราคาดีที่สุดนี้สามารถใช้ได้กับโรงแรมบางแห่งที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอบนแพลตฟอร์ม
 4. สำหรับการยื่นคำร้องภายใต้การรับประกันราคาดีที่สุด คุณจะต้องยื่นเอกสารตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
  • คุณจะต้องเป็นสมาชิกแอร์เอเชียจึงจะเป็นผู้มีสิทธิในการเคลมส่วนต่างภายใต้การรับประกันราคาดีที่สุด
  • คุณจะต้องมีบัญชีอีเมล์ google ซึ่งยังใช้งานได้อยู่เท่านั้น
  • คุณสามารถเคลมส่วนต่างภายใต้การรับประกันราคาดีที่สุดสำหรับการจอง SNAP หรือการจองโรงแรม ที่เสร็จสมบูรณ์และชำระเงินแล้วเท่านั้น โดยที่คุณจะต้องยื่นคำร้องเข้ามาภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากยืนยันการจอง SNAP หรือการจองโรงแรม คำร้องที่ยื่นภายหลังจากยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา
 5. การยื่นคำร้อง : การรับประกันราคาดีที่สุดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ยื่นคำร้องสำเร็จภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากยืนยันการจอง SNAP หรือการจองโรงแรม หากวันลงทะเบียนเข้าพักนั้นอยู่ภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากการจอง คุณจะต้องยื่นคำร้องก่อนการลงทะเบียนเข้าพัก คำร้องที่ยื่นภายหลังจากที่ลงทะเบียนเข้าพักแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณา
 6. คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องสำหรับการรับประกันราคาดีที่สุดสำหรับการจอง SNAP หรือแบบฟอร์มคำร้องสำหรับการรับประกันราคาดีที่สุดสำหรับการจองโรงแรม พร้อมกับให้ข้อมูลต่อไปนี้
  1. หมายเลขการจองกับ AirAsia / หมายเลขอ้างอิงการจอง
  2. ที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) ที่เสนอราคาที่ดีกว่า
  3. ชื่อโรงแรม เมือง และประเทศที่ตั้ง
  4. ภาพถ่ายหน้าจอ (screenshots) จำนวนไม่เกินห้า (5) ภาพ ที่แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
   • เที่ยวบิน และห้องพักที่สามารถจองได้
   • ราคาห้องพัก
   • ประเภทห้องพัก
   • ประเภทของรายการส่งเสริมการขาย (promotion)
   • ที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL)
   • เวลาที่ทำการจอง
 7. การรับประกันราคาดีที่สุดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลราคาที่ต่ำกว่าที่คุณยื่นคำร้องมาให้กับแอร์เอเชียเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • เที่ยวบินและสายการบินเดียวกัน
  • สายการบินหรือที่พักเดียวกัน
  • วันที่เช็คอิน และวันที่เช็คเอ้าท์เดียวกัน
  • ประเภทห้องพักและเตียงแบบเดียวกัน
  • มีนโยบายการยกเลิกการจองหรือการเปลี่ยนแปลงการจองแบบยืดหยุ่นในลักษณะเดียวกัน
  • ห้องพักจะต้องว่างสำหรับการจองในวันที่ตัวแทนของ AirAsia ตรวจสอบสถานะห้องพัก
  • จำนวนผู้เข้าพักที่อนุญาตต้องเท่ากันหรือมากกว่า (เช่น จำนวนผู้ใหญ่ หรือจำนวนเด็กที่เข้าพัก)
  • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับต้องเท่าเดิมหรือมากกว่า (เช่น อาหารเช้า เมนูอาหาร และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ ได้แก่ สัมภาระ อาหาร ประกัน หรือสิทธิในการเลือกที่นั่ง เป็นต้น)
  • ชำระค่าที่พักเป็นเงินสกุลเดียวกัน
  • ราคาห้องพักต้องเป็นราคาสุดท้ายที่รวมภาษีและค่าบริการต่าง ๆ แล้ว
 8. การรับประกันราคาดีที่สุดไม่สามารถใช้ได้กับการจองสำหรับโลยัลตี้โปรแกรมของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการแลกไมล์สะสมสำหรับเที่ยวบิน หรือราคาการจองที่ไม่ได้เผยแพร่เป็นการทั่วไป เช่น
  • ราคาการจองในอัตราพิเศษสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร (corporate rate)
  • ห้องพักโรงแรมที่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจท่องเที่ยว นอกเหนือจาก SNAP
  • ราคาการจองในอัตราพิเศษที่ไม่ใช้ในกรณีทั่วไป ซึ่งรวมถึงอัตราส่วนลดสำหรับองค์กร กลุ่มหรือการประชุม ลอยัลตี้โปรแกรม หรืออัตราอื่น ๆ ที่จะใช้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
 9. เมื่อคุณนำส่งคำร้องให้กับเราเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะไม่สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในคำร้องได้อีก

เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้ากิจกรรมการรับประกันราคาดีที่สุดนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ หรือดำเนินการได้อย่างไม่ราบรื่นโดยมีเหตุผลมาจากการกระทำของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปลอมแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแอร์เอเชียซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม ความเชื่อมั่น หรือการดำเนินการอย่างเหมาะสมของกิจกรรม แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลยพินิจเพื่อการยกเลิกและยุติคำร้องของคุณ
 2. แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเพื่อตัดสิทธิหรือคำร้องของคุณออกจากกิจกรรม หากเรามีหลักฐานหรือมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าคุณ (เพียงคนเดียวหรือร่วมกับบุคคลอื่น) ได้กระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการฉ้อโกงในการยื่นคำร้องหรือร่วมกิจกรรมนี้ หรือดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลเสียหายต่อกิจกรรมหรือต่อแอร์เอเชีย โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชี airasia ของคุณจากการทำธุรกรรมในอนาคตบนแพลตฟอร์ม
 3. เฉพาะผู้ที่ทำการจอง SNAP และ/หรือโรงแรมเท่านั้นที่จะสามารถยื่นคำร้องได้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องแทนบุคคลอื่นใดได้
 4. แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการ ยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรมนี้ โดยจะทำการแจ้ง และ/หรือ บอกกล่าวเหตุผลประกอบใด ๆ ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีข้อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรือการระงับกิจกรรมใด ๆ โดยแอร์เอเชีย ไม่ถือเป็นการให้สิทธิท่านในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ จากแอร์เอเชีย ต่อความสูญเสีย หรือเสียหายส่วนใดส่วนหนึ่ง และ/หรือทั้งหมดที่ได้รับ หรือเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรือการระงับกิจกรรมดังกล่าว
 5. แอร์เอเชียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของแอร์เอเชียในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการรับประกันราคาดีที่สุดนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพัน และเป็นที่ยุติในทุกกรณี โดยห้ามไม่ให้มีการโต้ตอบ ร้องเรียน หรืออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. แอร์เอเชีย บริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรม จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ และความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือการสูญเสียผลกำไร) ค่าใช้จ่าย ความรับผิด ความผิดหวัง ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับประกันราคาดีที่สุด (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นการละเลยหรือเพิกเฉยของบุคคลใดหรือไม่ก็ตาม)
 7. คุณตกลงที่จะปกป้องและรับผิดในความเสียหายโดยเต็มจำนวนแก่แอร์เอเชีย พนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา ต่อการการร้องเรียน การกระทำ การเรียกร้อง การเรียกคืน การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ หรือบทลงโทษใด ๆ รวมถึงราคาหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการบัญชีอันสมเหตุสมผลที่เราจะต้องจ่ายให้กับบุคคลอื่นใด อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่นใด หรือการใช้ข้อมูลของเรา
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับเหนือกว่าความไม่สอดคล้องกันต่าง ๆ (หากมี) ของข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อมูลที่นำเสนออื่นใดที่ปรากฏในเอกสารส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาของกิจกรรมนี้
 9. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้เกิดขึ้น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับเหนือกว่า โดยจำกัดเฉพาะในส่วนที่ไม่สอดคล้องตรงกันเท่านั้น
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือตามเนื้อความของฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมาเลเซียและอยู่ในเขตอำนาจศาลในประเทศมาเลเซียข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย

 1. ส่วนลด 300 บาท ต่อ 1 หมายเลขการจอง เมื่อกรอกรหัสโปรโมชั่น AMZTH300
 2. ส่วนลดจำกัดเฉพาะการจองเที่ยวบินในประเทศ 1 ท่าน
 3. ระยะเวลาจองและใช้สิทธิส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
  ระยะเวลาเดินทาง 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 4. จำกัดสิทธิรวมทั้งโครงการ 500,000 สิทธิ โดยแอร์เอเชียได้รับโควต้าจำนวน 130,000 สิทธิ
 5. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิและไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ ผู้ที่ทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยก่อนได้รับสิทธิก่อน
 6. การสำรองบัตรโดยสาร : ผ่านช่องทางของ AirAsia MOVE เท่านั้น
 7. คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
  • ครอบคลุมทุกสัญชาติ
  • ให้ความยินยอมแก่สายการบินฯ ในการตรวจสอบ ส่งข้อมูลการจอง และข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
 8. สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางผ่านทางเมนูจัดการบุ๊คกิ้งบนแพลตฟอร์ม อาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และส่วนต่างค่าโดยสาร ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่ต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 9. เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วสายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารและเส้นทางบิน
 10. ในกรณีที่ท่านไม่มาปรากฎตัว (No Show) ทางสายการบินฯ จะคืนเงินให้เฉพาะภาษีสนามบินที่ได้ชำระไปแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องขอคืนภาษีสนามบินตามระเบียบมาตรฐานปกติ
 11. กรณีที่มีเที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบินฯ ผู้โดยสารจะได้รับการชดเชยตามมาตรฐานที่สายการบินฯ กำหนด โดยคิดมูลค่าตามยอดการชำระที่เกิดขึ้นจริงไม่รวมส่วนลดที่เกิดจากโครงการนี้
 12. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด


บัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อซื้อ KR/ JP Super+

คุ้มที่ 2 airasia points x3 หรือ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

*จำกัดเพียง 40,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่แอร์เอเชียกำหนด

เงื่อนไขการรับเงินคืน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเฉพาะการซื้อ airasia package มลูค่า 29,999 บาท ที่ www.airasia.com/deal หรือแอร์เอเชียซุปเปอร์แอประหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
 2. สงวนสิทธิรับเงินคืน 900 บาทต่อแพ็คเกจตลอดโครงการ โดยแยกบัตรหลัก และบัตรเสริม
 3. การคำนวณเครดิตเงินคืน ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ตรงตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนหลังจากจบรายการ ภายใน 90 วัน และแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรที่มีสถานภาพปกติ ไม่มีการผิดนัดชำระหรือผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 5. ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคและพิจารณาจากข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตร ควรเก็บเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 6. ผู้ถือบัตรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขนี้ทุกประการ
 7. ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 26384000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard

บัตรเครดิต KTC
- คุ้มที่ 1 ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
- คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ AirAsia MOVE

เงื่อนไขรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ทำการจองแพ็คเกจ KR/JP Super+ Subscription กับ airasia X (“บัตรฯ”) ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 – 12 มิถุนายน 2565 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดผ่อนชำระในรายการนี้
 4. หากใบแจ้งหนี้ของผู้ถือบัตรแจ้งชำระเต็มจำนวน กรุณาเพิกเฉยใบแจ้งหนี้นั้น ทางธนาคารฯ จะจัดทำยอดชำระที่ถูกต้องให้ในใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไป และ เมื่อผู้ถือบัตรทำรายการ สถานะการทำรายการจะแสดงเป็นยอดชำระเต็ม ใน Mobile application เนื่องจากขั้นตอนการผ่อนชำระใช้ระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่ใช้จ่าย
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. เมื่อทำการขอคืนเงิน (refund) ผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินตามระยะจำนวนการผ่อนชำระที่เหลือ โดยการขอคืนเงินจะไม่ถูกยกเลิกในใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไป
 7. รายการผ่อนชำระทั้งหมดไม่สามารถทำได้ผ่าน airasia X
 8. สินค้า/บริการที่ไม่เข้าร่วมบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ตามรายการนี้ และมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE /KTC Mobile /KTC Online ได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิต KTC และอัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.99% ต่อเดือน กรณีระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 – 18 เดือน และอัตรา 1.16% ต่อเดือน กรณีระยะเวลาการผ่อนมากกว่า 18 เดือน สำหรับบัตรกดเงินสด KTC PROUD

เงื่อนไขรายการ “ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน”

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ AirAsia MOVE หรือ www.airasiacom ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ก.ค. 65 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/airasia และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน จำนวน 1,999 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 300 บาท
 7. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน จำนวน 1,999 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท หรือ ใช้คะแนน จำนวน 3,999 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 600 บาท (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 9. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

“เงื่อนไขกลาง” รายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า / บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า / บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้น ๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิตดิจิทัล
- ผ่อน 0% นาน 3 เดือน *เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารและบริษัทกำหนด

ขั้นตอนการเปลี่ยนบยอดรูดเป็นยอดแบ่งชำระผ่าน UCHOOSE

เงื่อนไขบริการแผนผ่อนชำระ O% สั่งได้ นาน 3 เดือน

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (ผ่านวงเงินบัตรเครดิต) และรวมยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน
 • ยกเว้น ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ, ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม, ยอดการชำระค่าสาธารณูปโภค, และค่าบริการอื่นๆจากการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายบัตรเครดิต
 • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด และ คะแนนสะสมเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล
 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา
 • กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาด รวมถึง เงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

บัตรเครดิต SCB
- คุ้มที่ 1 รับ cashback 150 บาท ต่อ 3,000 บาท ต่อเซลล์สลิป
- คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนน SCB Rewards / M Point เท่ายอดซื้อ *เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารและบริษัทกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ตามเงื่อนไขบัตรเครดิตที่ยกเว้น ในคุ้มที่ 1 และคุ้มที่ 2 (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน และได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ
 • คุ้มที่ 1 SMS พิมพ์ A เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย มาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ) ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิต SCB Private Banking และ SCB M Legend รับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • คุ้มที่ 2 SMS พิมพ์ R (วรรค) ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วย คะแนนสะสมที่ต้องการแลก และไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4545454 (ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรที่ต้องการรับสิทธิ์ ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น) (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • สำหรับผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน เพื่อซื้อบัตรโดยสาร ที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบิน หรือ ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ของสายการบิน airasia เท่านั้น
 • เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาท
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือ เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือ เว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไป ที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ของสายการบิน airasia รวมถึง รายการผ่อนชำระบริการ 0% ดีจัง, บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน, บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือ เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือ เว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไป ที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ของสายการบิน airasia รวมถึง รายการผ่อนชำระบริการ 0% ดีจัง, บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน, บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

*คุ้มที่ 1 เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”)
 • ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืน ทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 300 บาท/ ท่าน/ เดือน และรวมสูงสุด 900 บาท/ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

** คุ้มที่ 2 เงื่อนไขแลกคะแนน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่กำหนด สามารถใช้คะแนน SCB REWARDS หรือ M Point เท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
 • จำกัดการแลกคะแนน ทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน หรือ 6,500 บาท /ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้้