ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นของแอร์เอเชีย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย

 1. ส่วนลด 300 บาท ต่อ 1 หมายเลขการจอง เมื่อกรอกรหัสโปรโมชั่น AMZTH300
 2. ส่วนลดจำกัดเฉพาะการจองเที่ยวบินในประเทศ 1 ท่าน แบบทั้งไปและกลับเท่านั้น
 3. ระยะเวลาจองและใช้สิทธิส่วนลด ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 - 10 ตุลาคม 2565
  ระยะเวลาเดินทาง 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 4. จำกัดสิทธิรวมทั้งโครงการ 500,000 สิทธิ โดยแอร์เอเชียได้รับโควต้าจำนวน 130,000 สิทธิ
 5. ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิและไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ ผู้ที่ทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยก่อนได้รับสิทธิก่อน
 6. การสำรองบัตรโดยสาร : ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ airasia Super App เท่านั้น
 7. คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
  • ครอบคลุมทุกสัญชาติ
  • ให้ความยินยอมแก่สายการบินฯ ในการตรวจสอบ ส่งข้อมูลการจอง และข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
 8. สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางผ่านทางเมนูจัดการบุ๊คกิ้งบนแพลตฟอร์ม อาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และส่วนต่างค่าโดยสาร ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่ต้องอยู่ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 9. เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้วสายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารและเส้นทางบิน
 10. ในกรณีที่ท่านไม่มาปรากฎตัว (No Show) ทางสายการบินฯ จะคืนเงินให้เฉพาะภาษีสนามบินที่ได้ชำระไปแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องขอคืนภาษีสนามบินตามระเบียบมาตรฐานปกติ
 11. กรณีที่มีเที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบินฯ ผู้โดยสารจะได้รับการชดเชยตามมาตรฐานที่สายการบินฯ กำหนด โดยคิดมูลค่าตามยอดการชำระที่เกิดขึ้นจริงไม่รวมส่วนลดที่เกิดจากโครงการนี้
 12. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด


บัตรเครดิตแอร์เอเชีย ธนาคารกรุงเทพ

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อซื้อ KR/ JP Super+

คุ้มที่ 2 airasia points x3 หรือ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

*จำกัดเพียง 40,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่แอร์เอเชียกำหนด

เงื่อนไขการรับเงินคืน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเฉพาะการซื้อ airasia package มลูค่า 29,999 บาท ที่ www.airasia.com/deal หรือแอร์เอเชียซุปเปอร์แอประหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
 2. สงวนสิทธิรับเงินคืน 900 บาทต่อแพ็คเกจตลอดโครงการ โดยแยกบัตรหลัก และบัตรเสริม
 3. การคำนวณเครดิตเงินคืน ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ตรงตามเงื่อนไขโปรโมชั่น ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนหลังจากจบรายการ ภายใน 90 วัน และแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรที่มีสถานภาพปกติ ไม่มีการผิดนัดชำระหรือผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 5. ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคและพิจารณาจากข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตร ควรเก็บเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 6. ผู้ถือบัตรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกา และเงื่อนไขนี้ทุกประการ
 7. ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และบริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 26384000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard

บัตรเครดิต KTC
- คุ้มที่ 1 ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
- คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท เมื่อใช้จ่ายที่ airasia Super App

เงื่อนไขรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0%

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ทำการจองแพ็คเกจ KR/JP Super+ Subscription กับ airasia X (“บัตรฯ”) ในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 – 12 มิถุนายน 2565 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดผ่อนชำระในรายการนี้
 4. หากใบแจ้งหนี้ของผู้ถือบัตรแจ้งชำระเต็มจำนวน กรุณาเพิกเฉยใบแจ้งหนี้นั้น ทางธนาคารฯ จะจัดทำยอดชำระที่ถูกต้องให้ในใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไป และ เมื่อผู้ถือบัตรทำรายการ สถานะการทำรายการจะแสดงเป็นยอดชำระเต็ม ใน Mobile application เนื่องจากขั้นตอนการผ่อนชำระใช้ระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่ใช้จ่าย
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 6. เมื่อทำการขอคืนเงิน (refund) ผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินตามระยะจำนวนการผ่อนชำระที่เหลือ โดยการขอคืนเงินจะไม่ถูกยกเลิกในใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดไป
 7. รายการผ่อนชำระทั้งหมดไม่สามารถทำได้ผ่าน airasia X
 8. สินค้า/บริการที่ไม่เข้าร่วมบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% ตามรายการนี้ และมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE /KTC Mobile /KTC Online ได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.74% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิต KTC และอัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.99% ต่อเดือน กรณีระยะเวลาการผ่อนชำระ 3 – 18 เดือน และอัตรา 1.16% ต่อเดือน กรณีระยะเวลาการผ่อนมากกว่า 18 เดือน สำหรับบัตรกดเงินสด KTC PROUD

เงื่อนไขรายการ “ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน”

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ airasia Super App หรือ www.airasiacom ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ก.ค. 65 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/airasia และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน จำนวน 1,999 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 300 บาท
 7. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน จำนวน 1,999 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท หรือ ใช้คะแนน จำนวน 3,999 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนได้ 600 บาท (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 9. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

“เงื่อนไขกลาง” รายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า / ผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า / บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า / บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า / บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ / หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้น ๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ / หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิตดิจิทัล
- ผ่อน 0% นาน 3 เดือน *เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารและบริษัทกำหนด

ขั้นตอนการเปลี่ยนบยอดรูดเป็นยอดแบ่งชำระผ่าน UCHOOSE

เงื่อนไขบริการแผนผ่อนชำระ O% สั่งได้ นาน 3 เดือน

 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (ผ่านวงเงินบัตรเครดิต) และรวมยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป
 • เป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปัจจุบัน
 • ยกเว้น ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ, ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม, ยอดการชำระค่าสาธารณูปโภค, และค่าบริการอื่นๆจากการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายบัตรเครดิต
 • โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด และ คะแนนสะสมเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล
 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา
 • กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนด้วยหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาด รวมถึง เงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

บัตรเครดิต SCB
- คุ้มที่ 1 รับ cashback 150 บาท ต่อ 3,000 บาท ต่อเซลล์สลิป
- คุ้มที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้คะแนน SCB Rewards / M Point เท่ายอดซื้อ *เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารและบริษัทกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ตามเงื่อนไขบัตรเครดิตที่ยกเว้น ในคุ้มที่ 1 และคุ้มที่ 2 (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน และได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ
 • คุ้มที่ 1 SMS พิมพ์ A เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย มาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ) ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิต SCB Private Banking และ SCB M Legend รับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • คุ้มที่ 2 SMS พิมพ์ R (วรรค) ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วย คะแนนสะสมที่ต้องการแลก และไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4545454 (ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรที่ต้องการรับสิทธิ์ ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น) (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • สำหรับผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน เพื่อซื้อบัตรโดยสาร ที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบิน หรือ ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ของสายการบิน airasia เท่านั้น
 • เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาท
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือ เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือ เว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไป ที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ของสายการบิน airasia รวมถึง รายการผ่อนชำระบริการ 0% ดีจัง, บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน, บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านบริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือ เว็บไซต์ของบริษัททัวร์ หรือ เว็บไซต์ขายบัตรโดยสารสายการบินออนไลน์ทั่วไป ที่ไม่ใช่กับเว็บไซต์ของสายการบิน airasia รวมถึง รายการผ่อนชำระบริการ 0% ดีจัง, บริการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน, บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

*คุ้มที่ 1 เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”)
 • ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืน ทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 300 บาท/ ท่าน/ เดือน และรวมสูงสุด 900 บาท/ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

** คุ้มที่ 2 เงื่อนไขแลกคะแนน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายตามที่กำหนด สามารถใช้คะแนน SCB REWARDS หรือ M Point เท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
 • จำกัดการแลกคะแนน ทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน หรือ 6,500 บาท /ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้้