ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

  1. ค่าธรรมเนียมที่แสดงเป็นราคาสำหรับเที่ยวเดียวเท่านั้น
  2. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเดินทางของท่าน แต่ราคาจะไม่สูงกว่าราคาที่แสดงตามตารางด้านล่าง
  3. อุปกรณ์กีฬา ประกอบไปด้วย อุปกรณ์กอล์ฟ กระดานโต้คลื่น จักรยาน สกี/สโนว์บอร์ด คริกเก็ต และอุปกรณ์ดำน้ำ ส่วนอุปกรณ์กีฬาอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโควต้าน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง โปรดทราบว่า ผู้โดยสารสามารถนำกระดานโต้คลื่นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กก. โหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ฟรี 1 ชิ้น ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ข้อกำหนดการโหลดกระดานโต้คลื่นฟรี
  4. ต่อเที่ยวบิน (Per Sector): อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับเที่ยวเดียว
  5. ต่อการเดินทาง (Per Journey): อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับทุกเที่ยวบินตลอดการเดินทาง

เลือกจุดออกเดินทาง & จุดหมายปลายทาง และสินค้า/บริการเพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียม

ค้นหา