Pernyataan Privasi Kumpulan AirAsia Group Berhad

Kumpulan AirAsia Group Berhad (“AirAsia”) mengambil berat tentang hak privasi anda. Oleh hal yang demikian, AirAsia bersama dengan syarikat subsidiari dan sekutunya berjanji untuk bertanggungjawab apabila mengumpulkan maklumat peribadi anda dan melindungi privasi anda dengan sebarang cara yang mungkin. Walaupun Pernyataan Privasi ini bukan suatu kontrak dan tidak memberikan sebarang hak undang-undang, namun ia bertindak sebagai satu pernyataan komitmen AirAsia untuk melindungi maklumat peribadi yang sulit.

AirAsia berhak untuk menukar, meminda dan/atau mengubah Pernyataan Privasi ini pada bila-bila masa dan akan memaklumkan pengguna mengenainya dengan mengemas kini pernyataan di laman web AirAsia di www.airasia.com (“Laman web”) dan menyertakan label "BARU DIKEMAS KINI" dengan pautan "PERNYATAAN PRIVASI" dalam laman web yang dikawal oleh dasar ini untuk tempoh masa selama 30 hari.

Pernyataan Privasi ini menerangkan maklumat yang dikumpulkan oleh AirAsia, cara penggunaannya, bila boleh berkongsi dengan orang lain dan cara untuk menjamin kerahsiaan dan keselamatannya.

Pernyataan Privasi ini terpakai kepada semua pengguna Laman Web kami termasuklah Tempahan Perjalanan, Jualan Korporat, Penyelidikan Pemasaran, Perhubungan Pelabur, Perhubungan/Khidmat Pelanggan dan Khidmat Sokongan Pelanggan. Ia juga terpakai kepada semua pengguna aplikasi mudah alih AirAsia dan mereka yang memberikan maklumat peribadi mereka semasa transaksi luar talian di kaunter jualan AirAsia, kios daftar masuk AirAsia atau dengan pihak ketiga, contohnya ejen pelancongan atau pembekal perkhidmatan kami dan/atau mana-mana laman dalam talian yang dikendalikan oleh AirAsia.

Pada tahun 2018, tiada pelanggaran privasi pelanggan berlaku.

Pengumpulan Maklumat

Kami mengumpul dan mengekalkan maklumat yang anda masukkan ke dalam Laman Web atau yang diberikan kepada kami dengan cara yang lain (secara kolektif, “Maklumat Peribadi”). Anda boleh memilih untuk tidak memberikan maklumat yang tertentu, tetapi anda mungkin tidak dapat menikmati semua fungsi Laman Web kami dan perkhidmatan yang disediakan oleh AirAsia. Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda boleh membantu kami memperibadikan dan terus meningkatkan pengalaman dalam talian anda. Berikut adalah jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan:

 1. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi contohnya, Nama, foto, ciri-ciri wajah, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, nombor pasport/kad pengenalan, tarikh tamat tempoh pasport, negara yang mengeluarkan pasport dan negara tempat tinggal.
 2. Maklumat perhubungan, contohnya alamat, alamat e-mel dan nombor telefon;
 3. Maklumat pembayaran contohnya maklumat kad kredit atau debit, termasuklah nama pemegang kad, nombor kad, bank pengeluar kad, negara pengeluar dan tarikh tamat tempoh kad; butiran akaun perbankan;
 4. Maklumat perjalanan contohnya maklumat penerbangan, dan mata wang, destinasi berlepas atau pilihan produk yang lain; dan
 5. Maklumat kesihatan, contohnya isu kesihatan yang berkaitan dengan urusan perjalanan anda atau rekod dan permintaan perubatan; dan
 6. Maklumat teknikal contohnya alamat IP.

Apabila anda berinteraksi dengan aplikasi yang dicipta oleh AirAsia atau sekutu kami, kami mungkin mengumpul maklumat mengenai lokasi dan peranti mudah alih anda. Maklumat tersebut boleh diguna untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan yang berasaskan lokasi seperti hasil carian dan kandungan pemasaran. Anda boleh menyatakan keengganan untuk berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan kami atau menyahdayakan perkhidmatan lokasi pada peranti mudah alih anda pada bila-bila masa.

Kuki

Kuki ialah fail kecil yang mengandungi maklumat yang dimuat turun ke peranti anda apabila anda melayari Laman web kami. Kami menggunakan kuki untuk mengenal pasti maklumat pilihan anda, menjejaki tempahan anda dan memudahkan pentadbiran laman. Jika anda terus melayari Laman web kami tanpa mengubah pelayar web anda atau tetapan peranti yang yang mengawal kuki, anda bersetuju menerima kuki apabila anda menggunakan perkhidmatan di Laman web kami.

Kebanyakan pelayar web menerima kuki secara automatik, tetapi jika anda mahu, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menghalangnya daripada menerima kuki. Bahagian “bantuan” bar alat di kebanyak pelayar web akan memberitahu anda bagaimana menyahdayakan kuki.

Adalah penting untuk anda mengelakkan akses tanpa izin kepada kata laluan dan komputer anda. Anda perlu sentiasa log keluar daripada akaun Big Loyalty anda selepas menggunakan komputer yang dikongsikan. CKlik sini untuk maklumat lanjut mengenai cara untuk log keluar.

Terdapat 4 jenis kuki yang dibenarkan di Laman web kami:

 1. Kefungsian: Kuki ini akan membolehkan anda menggunakan perkhidmatan anda. Kuki ini penting untuk membolehkan anda melayari perkhidmatan kami dan menggunakan ciri tertentu. Menyahdayakannya menghalang anda daripada menggunakan sesetengah bahagian perkhidmatan. Tanpa kuki ini, perkhidmatan seperti log masuk, tempahan dan aktiviti pembayaran tidak dapat disediakan. Kuki ini juga membantu mengekalkan perkhidmatan kami selamat dan terjamin.
 2. Pilihan: Kuki ini menyimpan maklumat seperti negara pilihan anda, pemilihan bahasa dan pilihan laman web. Tanpa kuki ini, perkhidmatan kami mungkin tidak dapat mengingati pilihan tertentu yang telah anda buat sebelumnya atau memperibadikan pengalaman pelayaran anda dengan memberikan anda maklumat yang relevan.
 3. Analitik: Kuki ini mengumpulkan maklumat mengenai cara anda menggunakan perkhidmatan kami seperti halaman yang anda lawati secara berkala. Kuki ini digunakan untuk memberikan anda pengalaman berkualiti tinggi dengan melakukan perkara seperti menjejaki muat halaman, masa tindak balas laman, dan mesej ralat.
 4. Kandungan/Pengiklanan: Kuki ini mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan perkhidmatan kami supaya kami dapat meningkatkan pengalaman anda dan memberikan anda kandungan dan pengiklanan yang lebih relevan. Ia mengingati bahawa anda telah melawat perkhidmatan kami dan membantu kami memahami penggunaan perkhidmatan kami. Sesetengah kuki ini daripada pihak ketiga yang mengumpulkan maklumat mengenai pengguna perkhidmatan kami untuk menyediakan pengiklanan (di perkhidmatan kami dan di tempat lain) berdasarkan aktiviti dalam talian pengguna (yang dipanggil "pengiklanan berasaskan minat") di perkhidmatan kami dan di tempat lain dalam talian. Pihak ketiga yang terlibat dalam pengiklanan berasaskan minat mengumpul maklumat pelayaran internet (contohnya, laman web yang dilawati, masa lawatan) merentas laman web yang berlainan dan dari masa ke masa, dan mereka boleh menggunakan maklumat yang mereka kumpulkan di perkhidmatan kami untuk menyediakan iklan (daripada kami dan lain-lain syarikat) di internet.
  Penggunaan Maklumat yang Dikumpulkan

  Secara amnya, kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan pentadbiran seperti memproses, mengesahkan, memenuhi serta melengkapkan transaksi dan permintaan anda untuk perkhidmatan kami. Sekiranya terdapat gangguan penerbangan yang termasuk tetapi tidak terhad kepada perubahan jadual penerbangan, kami akan memaklumkan anda melalui e-mel, sembang mudah alih, panggilan telefon atau SMS, berdasarkan Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami melalui Live Chat khidmat sokongan pelanggan kami atau semasa membuat tempahan melalui Laman Web, aplikasi mudah alih, pusat panggilan atau kaunter jualan kami. Kami juga menggunakan Maklumat Peribadi untuk memberikan mesej amaran penerbangan melalui kemudahan perkhidmatan mudah alih AirAsia dan untuk memudahkan daftar masuk dalam talian serta proses menaiki pesawat. Di samping itu, Maklumat Peribadi anda akan digunakan untuk tujuan perakaunan (bil dan audit), penyediaan hidangan dalam penerbangan dan jualan dalam penerbangan, pemasaran atau pemasaran silang produk dan perkhidmatan, penyiasatan tuntutan dan pertanyaan, imigresen, serahan bagasi, bayaran balik, kawalan kastam, keselamatan, pencegahan jenayah, penguatkuasaan undang-undang, analisis statistik dan pemasaran, pengurusan sistem maklumat, ujian sistem, penyelenggaraan dan pembangunan, operasi sokongan, kaji selidik pelanggan, perhubungan pelanggan dan untuk memperbaik dan membantu kami dalam sebarang urusan masa depan dengan anda, contohnya dengan mengenal pasti keperluan dan keutamaan anda.

  Jika anda telah memilih untuk menjadi ahli, anda juga akan menjadi peserta dalam Program Kesetiaan AirAsia BIG yang ditadbirkan oleh syarikat subsidiari kami BIGLIFE Sdn Bhd. Dalam kes sedemikian, Maklumat Peribadi anda juga akan digunakan untuk mentadbir keahlian anda dan menawarkan faedah yang anda layak di bawah program ini.

  Dalam senario pengambilan pekerja, kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan secara sukarela untuk membuat perbandingan dengan spesifikasi / kriteria pekerjaan yang sedang kami carikan / berhasrat untuk mengambil kerja.

  Perkongsian Maklumat yang Dikumpulkan

  Kami mungkin memproses dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda dengan Syarikat Penerbangan Kumpulan AirAsia, syarikat subsidiari dan sekutu kami dan/atau pihak ketiga (di dalam atau di luar negara di mana Maklumat Peribadi anda dikumpulkan), seperti penyedia pengesahan kad kredit, analisis data, agensi pemasaran, penyedia perkhidmatan perjalanan, perniagaan yang berkaitan dengan perjalanan, syarikat penerbangan rakan kongsi, pihak berkuasa lapangan terbang, kastam, pihak berkuasa imigresen, kakitangan keselamatan, pihak yang mempunyai urusan perniagaan atau kontrak dengan AirAsia dan syarikat subsidiari atau sekutunya, dan pihak ketiga yang lain yang dapat menunjukkan anda telah secara jelas bersetuju dengan pendedahan Maklumat Peribadi anda oleh kami kepada pihak ketiga tersebut.

  Maklumat Peribadi anda juga boleh didedahkan atau dipindahkan kepada mana-mana pemegang serah hak, penerima pemindahan atau pemeroleh sebenar dan yang berpotensi AirAsia (termasuk syarikat sekutu dan subsidiari kami), atau berkaitan dengan sebarang penstrukturan semula atau amalan korporat termasuk penstrukturan semula kami untuk memindahkan perniagaan, aset dan/atau liabiliti.

  Tambahan pula, Kumpulan Syarikat Penerbangan AirAsia akan menggunakan Maklumat Peribadi serta kuki bersama-sama untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam "Penggunaan Maklumat Yang Dikumpulkan" dan "Kuki" masing-masing.

  Apabila dikehendaki oleh undang-undang, kami akan mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada badan-badan kerajaan atau pihak berkuasa atau pihak ketiga menurut sepina atau proses undang-undang lain yang berkenaan.

  Sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda, kami sentiasa meningkatkan dan mengembangkan perkhidmatan kami untuk memenuhi keperluan anda yang semakin meningkat. Bagi merealisasikan sasaran perniagaan ini, kami akan melantik, memberi kuasa atau menandatangani kontrak dengan rakan kongsi perniagaan strategik dari semasa ke semasa. Maklumat Peribadi anda akan didedahkan kepada rakan kongsi perniagaan ini, pihak ketiga yang diberi kuasa atau menandatangani kontrak, pembekal perkhidmatan atau pengiklan untuk menyediakan promosi, tawaran, produk atau perkhidmatan, yang mungkin atau mungkin bukan milik kami tetapi berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang telah anda pilih untuk mendapat daripada kami.

  Walau bagaimanapun, untuk memastikan bahawa anda tidak akan menerima komunikasi yang tidak diingini, hanya maklumat yang berkaitan dengan promosi, tawaran, produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan transaksi anda dengan kami, atau yang telah anda pilih atau tanda sebagaimana berminat dalam profil ahli anda yang akan dikongsi dengan rakan kongsi perniagaan, pembekal perkhidmatan atau pihak ketiga yang berkenaan.

  Dalam keadaan yang ditetapkan dalam Pernyataan Privasi ini yang mana AirAsia mengongsikan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga, kami akan memastikan bahawa langkah-langkah keselamatan yang digunakan oleh pihak tersebut berkenaan dengan pemprosesan data anda adalah sekurang-kurangnya seketat langkah-langkah yang diguna pakai oleh AirAsia atau lebih baik lagi. Ini tidak terpakai jika kami perlu memberikan maklumat anda kepada pihak ketiga atas kehendak undang-undang.

  Sekiranya kami mengalami peralihan perniagaan, seperti penjualan sebahagian atau semua aset kami, penggabungan  atau pengambilalihan, kemungkinan besar maklumat anda akan menjadi sebahagian daripada peralihan ini dan akan dipindah milik.

  AirAsia tidak akan menjual atau menyewakan sebarang Maklumat Peribadi yang diberikan oleh anda di Laman Web kami kepada pihak yang lain. AirAsia mungkin berkongsi maklumat tanpa nama dan/atau maklumat agregat mengenai semua pengguna kami dengan pihak ketiga.

  Untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan pengurusan Maklumat Peribadi yang didedahkan kepada, atau dikongsi dengan Kumpulan Syarikat Penerbangan AirAsia dan/atau pihak ketiga di bawah ini, sila rujuk kepada bahagian "Maklumat hubungan" berikut.

  Penyimpanan Data

  Ibu pejabat AirAsia terletak di Malaysia. Walau bagaimanapun, kami boleh memindah dan menyimpan Maklumat Peribadi anda pada pelayan kami yang terletak di luar negara. Pemindahan sedemikian adalah menurut keperluan kontrak kami dengan anda dan/atau kontrak kami dengan pihak ketiga yang berkenaan.

  AirAsia akan memastikan supaya penyimpanan adalah mematuhi langkah-langkah keselamatan minimum yang ditetapkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia, peraturan dan piawaiannya, dalam cara berikut:

  1. mendaftarkan mereka yang memiliki akses ke simpanan;
  2. mengawal dan mengehadkan akses mengikut keperluan;
  3. menyimpan rekod akses dan pemindahan Maklumat Peribadi dengan baik;
  4. memastikan supaya semua pekerja AirAsia melindungi kerahsiaan;
  5. menjalankan program kesedaran untuk mendidik pekerja mengenai tanggungjawab untuk melindungi Maklumat Peribadi;
  6. mewujudkan prosedur keselamatan fizikal;
  7. mengikat pihak ketiga yang terlibat dalam pemprosesan Maklumat Peribadi; dan
  8. tidak menggunakan peranti boleh alih dan perkhidmatan pengkomputeran awan untuk memindahkan atau menyimpan Maklumat Peribadi tanpa bersetujuan bertulis daripada pengurusan atasan AirAsia.
  Persetujuan anda

  AirAsia atau sebarang pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dilantik oleh kami akan mendapatkan persetujuan anda untuk mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi anda pada masa pengumpulan, tertakluk kepada keadaan yang ditetapkan oleh undang-undang tertentu yang mana kebenaran anda tidak diperlukan. Apabila dikehendaki oleh undang-undang, AirAsia akan mengguna pakai dasar 'opt-in' untuk mendapat kebenaran bertulis nyata anda apabila mengumpul Maklumat Peribadi anda. Anda mungkin akan diminta, sebagai contohnya, untuk menandatangani sesuatu borang atau menandakan pada kotak yang berkenaan.

  Secara umumnya, dengan menggunakan Laman Web AirAsia, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi anda oleh AirAsia dalam cara yang dihuraikan di atas (yang mungkin berubah dari semasa ke semasa) melainkan dan sehingga anda memaklumkan kami sebaliknya. Anda boleh mengemukakan permintaan untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa dengan menghubungi AirAsia. Jika anda telah memberikan kami Maklumat Peribadi bagi individu pihak ketiga dalam kumpulan perjalanan anda, anda dikehendaki untuk mendapat persetujuan individu tersebut terlebih dahulu dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah mendapatkan persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk memberikan maklumat peribadi mereka kepada kami. Dengan memberikan kami Maklumat Peribadi individu pihak ketiga, anda juga menjamin bahawa individu tersebut dimaklumkan dan bersetuju dengan terma Pernyataan Privasi ini.

  Dalam kebanyakan keadaan, ia adalah wajib bagi anda untuk memberikan kami Maklumat Peribadi anda untuk membolehkan kami memenuhi permintaan anda atau memberikan anda dengan perkhidmatan yang anda minta.

  Walau bagaimanapun, kami akan menyediakan anda dengan peluang untuk tarik diri atau berhenti melanggan daripada menerima sebarang maklumat pemasaran, komunikasi, tawaran promosi, surat berita atau komunikasi lain daripada AirAsia.

  Akses kepada dan Pembetulan Maklumat Peribadi Anda

  Anda boleh mengakses Maklumat Peribadi anda dengan log masuk ke dalam Profil Ahli anda di www.airasia.com. Kami memerlukan bantuan anda untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami adalah terkini, lengkap dan tepat. Jika terdapat kesilapan atau perubahan yang perlu dilakukan, sila hubungi kami dan kami akan berusaha ke arah sama ada membetulkannya atau membincangkan tindakan alternatif dengan anda. Kami tidak akan membetulkan Maklumat Peribadi anda atas permintaan pihak ketiga, melainkan jika pihak ketiga tersebut dapat menunjukkan bahawa anda telah memberikan kuasa kepada pihak ketiga tersebut untuk bekerjasama dengan kami untuk membetulkan Maklumat Peribadi anda.

  Kami akan dapat memberikan anda Maklumat Peribadi yang disimpankan apabila menerima permintaan anda melalui e-borang.

  Kanak-kanak* Di Bawah Umur 18 Tahun

  Kami tidak dapat membezakan usia pelawat ke Laman Web kami. Jika anda merupakan ibu bapa atau penjaga kepada seseorang di bawah umur 18 tahun yang telah memberikan kami maklumat mereka tanpa pengetahuan dan kebenaran anda, anda boleh meminta supaya kami keluarkan maklumat tersebut dengan menghubungi kami.

  * Umur kanak-kanak untuk penduduk di Jepun adalah berusia di bawah 20 tahun.

  Pautan Ke Laman Web Yang Lain

  Laman Web kami mengandungi pautan ke laman lain (“Laman Pihak Ketiga”). Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi atau kandungan Laman Pihak Ketiga tersebut. Kami menggalakkan anda untuk membaca pernyataan privasi setiap laman yang mengumpul maklumat daripada anda sebelum menyerahkan sebarang maklumat peribadi. Pernyataan Privasi AirAsia hanya terpakai kepada maklumat yang dikumpul oleh AirAsia dan tidak terpakai kepada Laman Pihak Ketiga.

  Surat Berita

  Dengan menyertai khidmat kemas kini e-mel AirAsia, anda bersetuju untuk kami menghubungi anda melalui e-mel bagi memaklumkan anda tentang kemas kini, produk dan perkhidmatan terkini kami. Sekiranya anda tidak ingin kekal melanggan perkhidmatan ini, anda boleh mengeluarkan butiran anda daripada senarai langganan dalam Profil Ahli atau anda boleh klik “berhenti melanggan” daripada sebarang surat berita yang diterima oleh anda.

  Maklumat Hubungan

  Untuk sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan berkaitan dengan pengendalian Maklumat Peribadi anda oleh kami atau Pernyataan Privasi kami, sila hubungi Pegawai Pematuhan kami di airasia_privacycompliance@airasia.com.

  Dasar guna boleh terima / penafian laman web kami

  Dengan merujuk kepada syarat-syarat penggunaan Laman Web Rasmi kami di www.airasia.com, sila rujuk Dasar Guna Boleh Terima untuk maklumat lanjut.

  Terma dan Syarat Pengangkutan Kami

  Penempahan dan pengangkutan tetamu dan bagasi adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat Pengangkutan serta Peraturan Tambang.