สัมภาระรอส่งคืน

หากสัมภาระใต้ท้องเครื่องของท่านสูญหาย กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าที่เป็นกันเองของเราทันที

คุณจะต้องจัดหาป้ายติดกระเป๋าเดินทางที่มอบให้แก่คุณตอนที่เช็คอิน เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบติดตามกระเป๋าเดินทางของคุณผ่านทางระบบติดตามกระเป๋าสัมภาระของเรา จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้โดยสารจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะของกระเป๋าสัมภาระเป็นระยะๆ

เราจะประกาศว่าสัมภาระของท่าน "สูญหาย" เมื่อเวลาผ่านไป 7 วันสำหรับการเดินทางในประเทศ และ 14 วันสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยจะเริ่มนับจากวันที่ท่านได้รับเลข PIR ในสถานการณ์เช่นนี้ ท่านจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

  1. สำเนาของหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวของผู้โดยสาร
  2. สำเนาของสมุดบัญชีธนาคาร / ใบแจ้งยอดธนาคารของผู้โดยสาร
  3. รหัส SWIFT/BCB/IBN (สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ)
  4. จดหมายอนุญาตของบัญชีบุคคลที่สาม (ถ้าจำเป็น)
  5. สำเนาของหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวของบุคคลที่สาม (ถ้าจำเป็น)

ผู้โดยสารจะได้รับการติดต่อจากพนักงานติดตามสัมภาระส่วนกลางของเรา เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

เบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้มีไว้สำหรับตอบข้อซักถามเรื่องสัมภาระหายเท่านั้น เราจะไม่ตอบข้อซักถามเรื่องอื่นทางเบอร์โทรเหล่านี้:

สำนักงานตามรอยสัมภาระกลาง กรุงกัวลาลัมเปอร์: +603 8778 5495
สำนักงานตามรอยสัมภาระกลาง กรุงเทพ: +662 562 5869
สำนักงานตามรอยสัมภาระกลาง กรุงจาการ์ตา: +6221 5591 6126 & +6221 7034 6616

หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้ที่นี่โดยเลือก "สัมภาระ" (Baggage) ในช่อง "ประเภท" (Type).

ท่านควรสังเกตว่าทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆหากมีสิ่งของส่วนตัวถูกส่งผิดหรือสูญหายบนเครื่องบินหรือในอาคารผู้โดยสารของสนามบิน ท่านจะต้องรับผิดชอบสิ่งของทุกอย่างที่ท่านพกพาเองแต่เพียงผู้เดียว สิ่งของที่พบบนเครื่องจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานของหายของสนามบินที่เกี่ยวข้อง ส่วนสิ่งของที่พบในอาคารผู้โดยสารของสนามบินจะถูกส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่สนามบิน

สัมภาระล่าช้า

หากสัมภาระของท่านล่าช้า ทางเราจะเตรียมการที่จำเป็นสำหรับการส่งสัมภาระไปยังที่อยู่ในประเทศที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์ม PIR ทันทีที่สัมภาระมาถึง นอกจากนี้เรายังเตรียมการช่วยเหลือท่านในกรณีที่สัมภาระเกิดความเสียหายเมื่อมาถึงด้วย

ถ้าท่านประสงค์จะยื่นคำร้องหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับความล่าช้าของสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ท่านต้องแจ้งให้เราทราบภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันนับจากวันที่ท่านได้สัมผัสสัมภาระครั้งสุดท้าย

สัมภาระเสียหาย

ถ้าสัมภาระของท่านเสียหาย ท่านควรติดต่อกับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าที่เป็นกันเองของเราทันที ซึ่งจะมีการบันทึกรายละเอียดความเสียหายของสัมภาระของท่าน และท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือทันทีถ้าจำเป็น กรุณาสังเกตว่าเราอาจจะไม่คุ้มครองเรื่องความเสียหายของอุปกรณ์เสริม รวมทั้งความสึกหรอและสึกกร่อน

ถ้ากระเป๋าของท่านเสียหายจากการแพ็คแน่นเกินไปหรือไม่เหมาะสม ความรับผิดชอบของทางเราก็จะลดลง

ถ้าท่านประสงค์จะยื่นคำร้องหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหายของสัมภาระใต้ท้องเครื่องหลังจากท่านออกจากสนามบินแล้ว ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่ท่านพบเห็นความเสียหาย และอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันที่ท่านได้รับสัมภาระ