คำถามที่ถามบ่อย

เลือกคำถามที่พบบ่อยที่คุณต้องการ:

เลือกคำถามที่พบบ่อยที่คุณต้องการ:

 1. Asean Pass คืออะไร
  อาเซียนเป็นกลุ่มความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 10 ประเทศ (และกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น) ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย บรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

 2. ฉันสามารถซื้อ Asean PASS ได้มากกว่าหนึ่งใบหรือไม่
  ได้ คุณสามารถซื้อ Asean PASS ได้มากกว่าหนึ่งใบ ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถซื้อ Asean PASSES ได้ไม่เกิน 5 ใบต่อครั้ง

 3. ฉันสามารถซื้อ Asean PASS ให้คนอื่นได้หรือไม่
  ได้ แต่ Asean PASS ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้รหัสสมาชิก AirAsia BIG Shot ของคุณ

 4. มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสำหรับการแลกซื้อผ่านทาง Asean PASS หรือไม่
  ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสำหรับการแลกเที่ยวบินโดยใช้ Asean PASS

 5. ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของฉันด้วยการใช้ AirAsia Asean Pass ได้หรือไม่
  ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและส่วนต่างของค่าโดยสารที่เกิดขึ้น

 6. ถ้าหากฉันยกเลิกเที่ยวบิน ฉันยังสามารถเก็บเครดิตในบัตรไว้ได้หรือไม่
  เมื่อมีการแลกเที่ยวบินและเครดิตได้ถูกหักไปแล้ว เที่ยวบินที่ได้แลกไปนั้นไม่สามารถยกเลิกได้ แต่คุณสามารถเลื่อนเที่ยวบินที่ต้องการเดินทางออกไปได้ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและส่วนต่างของค่าโดยสารที่เกิดขึ้น

 7. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันมีเครดิตไม่เพียงพอสำหรับการแลกซื้อตั๋วเครื่องบิน ฉันสามารถรวมกับยอดเครดิตในบัตรอื่นๆ ได้หรือไม่
  Tเครดิตใน Asean PASS หนึ่งใบไม่สามารถรวมกับบัตรใบอื่นๆ ได้ ผู้โดยสารจะต้องใช้ยอดเครดิตในบัตรหนึ่งใบจนหมด เพื่อแลกซื้อตั๋วเครื่องบินสำหรับเส้นทางที่เหมาะสม

 8. จะขอเงินคืนสำหรับบัตรที่หมดอายุได้หรือไม่
  ไม่ได้ ไม่สามารถขอเงินคืนสำหรับบัตรที่หมดอายุได้

 9. ฉันสามารถโอนเครดิตที่ยังคงเหลือในบัตรใบหนึ่งไปยังบัตรอีกใบหนึ่งได้หรือไม่
  เครดิตในบัตรใบหนึ่งไม่สามารถรวมเข้ากับบัตรอีกใบหนึ่งได้ ผู้โดยสารจะต้องใช้เครดิตที่มีอยู่ในบัตรใบหนึ่งเพื่อแลกเที่ยวบินในเส้นทางบินที่มีจำนวนเครดิตเพียงพอในใบนั้นๆ เท่านั้น

 10. ฉันจะได้ที่นั่งในเที่ยวบินใดก็ตามที่ฉันต้องการใช้เครดิตแลกหรือไม่
  เนื่องจากการใช้เครดิตแลกเที่ยวบินนั้นมีข้อจำกัดและยังขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถแลกเที่ยวบินได้ในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดปิดภาคเรียน

 11. AirAsia Asean Pass และ AirAsia Asean Pass + มีอายุการใช้งานนานเท่าไร
  บัตรของคุณมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ

 12. ฉันมีระยะเวลาในการเดินทางนานเท่าไร หลังจากที่ฉันแลกเที่ยวบินแรกของฉันโดยใช้เครดิตจาก AirAsia Asean Pass
  คุณสามารถเดินทางได้ภายใน 30 วัน นับจากเที่ยวบินแรกที่คุณเริ่มใช้งาน AirAsia Asean Pass และสามารถเดินทางได้ภายใน 60 วัน นับจากเที่ยวบินแรกที่คุณเริ่มใช้งาน AirAsia Asean Pass +

 13. ฉันสามารถใช้เครดิตแลกเที่ยวบินที่จะออกเดินทางวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่
  หากคุณต้องการใช้เครดิตแลกเที่ยวบิน คุณจะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน

 14. ฉันจะสามารถสะสมคะแนน BIG Points ได้หรือไม่ หากฉันแลกเที่ยวบินโดยใช้เครดิตจาก AirAsia Asean Pass และ AirAsia Asean + Pass
  คุณสามารถสะสมคะแนน BIG Points ได้ในทุกการเดินทางของคุณ

 15. ฉันสามารถเดินทางซ้ำในเส้นทางเดิมโดยใช้ AirAsia Asean Pass และ AirAsia Asean + Pass ได้หรือไม่

  คุณสามารถใช้ AirAsia Asean Pass เดินทางได้เส้นทางละ 1 ครั้ง ตัวอย่างของการใช้ AirAsia Asean Pass ประเภท 10 เครดิต:
 16. จาก กัวลาลัมเปอร์ สู่ กัวลาลัมเปอร์ เมือง 6 เครดิต 10
  กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์ บาห์รู (1) โฮจิมินห์ (1) กรุงเทพฯ (1) สิงคโปร์ (3) จาการ์ตา (1) กัวลาลัมเปอร์(3)
  ตัวอย่างของการไม่อนุญาตให้เดินทางซ้ำในเส้นทางเดิม:
  จาก กัวลาลัมเปอร์ สู่ กัวลาลัมเปอร์ เมือง 2 เครดิต 4
  กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ (1) กัวลาลัมเปอร์ (1) สิงคโปร์ (1) กัวลาลัมเปอร์ (1)
 17. การใช้เครดิต AirAsia Asean Pass และการใช้คะแนนสะสม AirAsia BIG Points แตกต่างกันอย่างไร
  การใช้เครดิตแลกเที่ยวบิน AirAsia Asean Pass และ AirAsia Asean Pass + ทำผ่านการใช้เครดิตที่ได้ซื้อไว้ ส่วนการแลกคะแนนสะสม AirAsia BIG ทำผ่านการใช้คะแนน BIG Points ที่ได้รับจากการสำรองที่นั่งกับแอร์เอเชีย

 18. สามารถแลกเที่ยวบินขากลับเป็นวันก่อนหน้าเที่ยวบินแรกขาไปได้หรือไม่
  ไม่ได้ เนื่องจากอายุการใช้งานสำหรับ AirAsia Asean Pass คือ 30 วัน หรือสำหรับ AirAsia Asean Pass + คือ 60 วัน นับจากวันที่ได้เดินทางครั้งแรก. ไม่สามารถแลกเที่ยวบินสำหรับการเดินทางนอกระยะเวลาที่กำหนดได้

  กรุณาวางแผนการเดินทางล่วงหน้า พร้อมทั้งแลกเที่ยวบินตามลำดับการเดินทาง.