Bộ quy tắc ứng xử

1.1 Tại sao lại là Bộ Quy Tắc này?

Điều đầu tiên là về vấn đề đạo đức – chúng ta không vi phạm pháp luật!

Nhưng vấn đề đạo đức cũng là một điều gì đó về cách chúng ta ứng xử với nhau và với thế giới bên ngoài.

Tại AirAsia, chúng ta tuân thủ mọi luật pháp và quy định hiện hành, cả về chữ lẫn ý. Chúng ta luôn tôn trọng tất cả những người có liên quan – các cổ đông, hành khách, nhà cung cấp, nhân viên và cả cộng đồng xung quanh chúng ta.

Chúng ta tin tưởng rằng tất cả nhân viên, giám đốc, đại lý và đại diện của chúng ta phải cùng chung và theo đuổi cùng niềm tin với chúng ta. Chúng ta không thể là một phần của AirAsia nếu chúng ta không sẵn sàng tuân theo các tiêu chuẩn tương tự, hay nếu chúng ta vi phạm bất kỳ điều kiện nào. Chúng ta có các chính sách cụ thể, chi tiết hơn trong các lĩnh vực tương ứng. Vui lòng tham khảo các chính sách đó.

Điều gì là quan trọng? Đây là những điều quan trọng:

  • Chúng ta hoạt động kinh doanh công bằng, trung thực, có đạo đức và an toàn nhất
  • Chúng ta tuân theo mọi luật pháp và quy định hiện hành.
  • Tính chính trực là cơ sở của mọi mối quan hệ dù với khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng và với nhau.
  • Chúng ta tôn trọng môi trường và ý thức cũng như giảm thiểu tác động của mình lên đó.
  • Chúng ta không làm bất kỳ điều gì có thể phát sinh mối nghi ngại về tính trung thực, công bằng, danh tiếng hay khả năng hoạt động kinh doanh của AirAsia.
  • Và chúng ta không cho phép các bên khác thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào bị nghiêm cấm theo các chính sách và thông lệ của AirAsia cũng như các Điều Khoản & Điều Kiện làm việc.

1.2 Điều gì quan trọng đối với chúng ta?

1.2.1 Tạo một môi trường làm việc tích cực

Chúng ta tạo dựng một môi trường làm việc đa dạng, tích cực, tôn trọng và thú vị cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Chúng ta thúc đẩy và ghi nhận nhân viên của mình dựa trên tài năng và hiệu quả hoạt động. Chúng ta làm việc chăm chỉ và xây dựng một tầm nhìn chung cũng như ý thức mục đích trong toàn thể anh chị em nhân viên của AirAsia.

chúng ta cam kết tạo cơ hội làm việc công bằng với một môi trường không có phân biệt đối xử, dù là do màu da, tôn giáo, chủng tộc, giới tính, định hướng tình dục, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, tổ tiên, tình trạng kinh tế xã hội hay tình trạng khuyết tật thể chất. Chúng ta không chấp nhận hành vi ngược đãi, quấy rối hay bất kỳ hành vi nào khác được xem là làm mất thể diện và đe dọa. Chúng ta sẽ tập trung vào những gì có thể đem mọi người đến gần nhau hơn là những gì khiến họ cách xa nhau.

1.3 Môi trường bên trong và bên ngoài

1.3.1 Sức khỏe, an toàn, tự nhiên và môi trường

Căn cứ vào tính chất công việc của chúng ta, chúng ta thiết lập một mức độ an toàn, hài lòng và sức khỏe tốt cực kỳ cao cho các khách hàng, cho chính bản thân của chúng ta và cả những người xung quanh chúng ta. Chúng ta giảm thiểu tác hại môi trường bằng cách phát triển, thúc đẩy và sử dụng công nghệ cũng như thông lệ thân thiện với môi trường.

1.3.2 Duy trì một nơi làm việc không ma túy, không bạo lực

Ma túy hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến ma túy đều không được phép tại AirAsia. Duy trì nơi làm việc của chúng ta không có ma túy! Không bạo lực – chúng ta phân loại những vấn đề và sự bất đồng một cách dân chủ bằng các kênh thích hợp và tôn trọng những người khác xung quanh chúng ta.

1.4 Cách thức hoạt động của chúng ta

1.4.1 Cách thức chúng ta đảm bảo sự an toàn trong mọi hoạt động và trong mọi việc mà chúng ta làm

Chúng ta soạn thảo những chính sách và thủ tục an toàn rõ ràng và toàn diện, từ đó chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt. Chúng ta không ngừng tìm kiếm những cơ hội để cải thiện, đề phòng khả năng xảy ra nguy hiểm và vi phạm, báo cáo mọi trường hợp thông qua các kênh được thiết lập. Chúng ta sẽ không làm bất kỳ điều gì gây nguy hại đến sự an toàn tại AirAsia.

1.4.2 Cách thức chúng ta sử dụng tài sản, thời gian, thông tin và những nguồn tài nguyên khác của AirAsia

Chúng ta sử dụng những điều này một cách thích hợp và có hiệu quả bằng cách tuân theo các thủ tục và hướng dẫn để ngăn chặn tình trạng lãng phí, thất thoát, và trộm cắp, sử dụng không an toàn hay không hợp lệ. Chúng ta không tạo ra những chi phí gia tăng không cần thiết và gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của AirAsia hay gây bất kỳ trở ngại hay cản trở nào đến khả năng hoạt động kinh doanh thực tế hay tiềm năng.

Tài sản của AirAsia như máy bay, tòa nhà và thiết bị, cũng như các nguồn công nghệ thông tin – phải được quản lý và bảo vệ tốt. Chúng ta sẽ tránh sử dụng tài sản của AirAsia vào mục đích cá nhân. Chúng ta tuân theo mọi yêu cầu an ninh trong việc tiếp cận và sử dụng máy bay, phương tiện cũng như tài sản của AirAsia.

Khi bay, chúng ta giảm thiểu chi phí đi lại bằng cách tuân theo mọi yêu cầu và hướng dẫn. Chúng ta vận dụng lẽ thường và khả năng phán đoán hợp lý để đảm bảo đáp ứng mục tiêu của AirAsia với chi phí thấp nhất.

Khi sử dụng các hệ thống liên lạc của AirAsia, chúng ta hạn chế sử dụng vào mục đích cá nhân và chỉ sử dụng khi cần. Chúng ta tận dụng tối đa công nghệ, cho phép chúng ta đạt được lợi ích tối đa với chi phí thấp nhất. Chúng ta sẽ không sử dụng để làm bất kỳ điều gì phi pháp, trái đạo đức, nghi ngại hoặc quấy rầy AirAsia; hay sử dụng chúng để hỗ trợ cho bất kỳ hoạt động chính trị hoặc bên thứ ba nào khác, trừ khi được cho phép.

Do công nghệ thay đổi nhanh chóng, nên luôn có thể phát sinh một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ và ngoài dự kiến và trở nên phổ biến (như một vài khía cạnh của phương tiện truyền thông xã hội hoặc thiết bị mới hoặc cách thức sử dụng công nghệ mới). Thỉnh thoảng, các chính sách và hướng dẫn có thể không theo kịp. Trong những trường hợp như vậy, nếu các bạn cần có hướng dẫn về những việc nên làm, hãy nhớ điều cốt lõi của bộ Quy Tắc Ứng Xử của chúng ta – không vi phạm pháp luật, không vi phạm bất kỳ phần nào trong Bộ Quy Tắc này, đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, đối xử với người khác theo cách mà quý vị muốn được đối xử như vậy và vận dụng khả năng phán đoán tốt nhất của mình cũng như xin ý kiến từ cấp trên của bạn hoặc từ người thích hợp nếu có nghi ngờ.

1.4.3 Cách thức chúng ta thực hiện chuyên môn và thẩm quyền

Chúng ta có các chính sách và quy tắc về người có thể quyết định những gì. Chúng ta chỉ có thể đại diện cho AirAsia trước các bên khác nếu chúng ta được phép làm như vậy – và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta luôn giữ mình trong phạm vi thẩm quyền đó.

1.4.4 Cách chúng ta liên kết với khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và các cơ quan công cộng

Chúng tôi đối xử tôn trọng và hiểu biết đối với các hành khách của mình, bảo vệ thông tin cá nhân của họ trừ khi họ đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của họ. Chúng ta đối xử công bằng và chính trực với các nhà cung cấp. Việc chọn lựa nhà cung cấp phải tuân theo các quy tắc và hướng dẫn.

Chúng ta liên hệ với các cơ quan nhà nước một cách thích hợp và cởi mở. Thông tin công khai về công ty chỉ do người có trách nhiệm hoặc người được cho phép thực hiện các truyền thông như vậy cung cấp.

1.4.5 Cách thức chúng ta cạnh tranh

Chúng ta cạnh tranh dựa trên các đề xuất giá trị tốt hơn – bằng các sản phẩm và dịch vụ với mức giá và chất lượng tuyệt vời, thông qua việc vận dụng các mô hình và chiến dịch kinh doanh tối ưu của chúng ta. Chúng ta đối xử trung thực và chuyên nghiệp đối với các đối thủ cạnh tranh của mình. Chúng ta cạnh tranh công bằng và công khai ở mọi cấp độ, và chúng ta cạnh tranh không ngừng!

1.4.6 Cách thức chúng ta xử lý các vấn đề về tham nhũng và hối lộ

Chúng ta không đề nghị hay chấp nhận những món quà hay khoản tiền hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị một cách bất hợp pháp hoặc không thích hợp để có lợi thế kinh doanh hay cá nhân đối với bản thân chúng ta hoặc đối với người khác. Và chúng ta không sử dụng người trung gian để làm những việc mà chúng ta biết là một hành vi nhũng nhiễu, hay một điều gì đó có thể được hiểu là hành vi nhũng nhiễu.

Chúng ta không đề nghị hay chấp nhận những món quà hay khoản tiền hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị một cách bất hợp pháp hoặc không thích hợp để có lợi thế kinh doanh hay lợi lộc cho công ty, cho bản thân chúng ta hay cho người khác. Và chúng ta không sử dụng người trung gian để làm những việc mà chúng ta biết là một hành vi nhũng nhiễu, hay một điều gì đó có thể được hiểu là hành vi nhũng nhiễu. Chúng ta nghiêm cấm hành vi đề nghị thanh toán, hứa thanh toán, hay ủy quyền thanh toán một khoản tiền hay bất kỳ thứ gì có giá trị cho bất kỳ người nào để gây ảnh hưởng đến bất kỳ hành động hay quyết định nào hay để đảm bảo bất kỳ lợi thế không đúng đắn nào khác để có hoặc duy trì công việc kinh doanh.

1.4.7 Cách thức chúng ta xử lý với những món quà và xã giao kinh doanh

Chúng ta cần cẩn thận trong việc đề nghị hay chấp nhận những món quà và ‘xã giao’ kinh doanh. Nếu chúng ta cho rằng món quà như vậy là phương tiện để gây ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh, chúng ta sẽ không chấp nhận nó.

1.4.8 Rửa tiền là hoạt động bất hợp pháp và nguy hiểm

Rửa tiền là khi cá nhân sử dụng các phương tiện hợp pháp để chuyển đổi khoản tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp. Chúng ta phải ngăn chặn việc rửa tiền trong AirAsia. Đó là hành vi bất hợp pháp, nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng lên AirAsia, giám đốc và nhân viên của AirAsia cũng như những hậu quả xấu ngoài tầm kiểm soát của AirAsia. Chúng ta cũng phải ngăn chặn không cho người khác sử dụng AirAsia vì mục đích này.

1.4.9 Cách thức chúng ta liên kết các lợi ích riêng và các hành động của chính chúng ta với lợi ích và hành động của AirAsia

Khi chúng ta làm việc với AirAsia, chúng ta sẽ không nắm giữ vị trí nào khác hay làm cho đơn vị nào khác trong giờ làm việc của AirAsia mà không có văn bản đồng ý của Công Ty.

Với điều kiện là cá nhân đang làm việc cho AirAsia và nhân viên biết rằng AirAsia đang thực hiện giao dịch với một cá nhân hay đơn vị mà nhân viên có quyền lợi trong đó, nhân viên sẽ thông báo ngay lập tức về quyền lợi của mình và sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận hoặc thương lượng nào về giao dịch nói trên.

1.4.10 Cách chúng ta giải quyết nhiệm vụ, vị trí và quyền sở hữu các doanh nghiệp bên ngoài

Những gì chúng ta làm ngoài giờ làm việc không được ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc với AirAsia, hay xung đột về lợi ích kinh doanh của AirAsia. Những ví dụ về công việc như vậy mà có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc của chúng ta với AirAsia là những nhiệm vụ trên máy bay, tư vấn hay sở hữu công việc kinh doanh của khách hàng, nhà cung cấp, đối tác liên doanh hay đối thủ cạnh tranh. Cũng bao gồm những nhiệm vụ và vị trí có phạm vi hay tính chất có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc của chúng ta với AirAsia. Và điều này cũng áp dụng đối với những công việc khác mà có thể có sự hiện diện của vấn đề xung đột về lợi ích.

1.4.11 Còn về hoạt động chính trị thì sao?

Political activities are okay – but only if done outside of AirAsia, and in our own time and not in the capacity of an AirAsia staff. Các hoạt động chính trị thì chấp nhận được – nhưng chỉ với điều kiện là được thực hiện bên ngoài AirAsia, và vào thời gian rãnh của chúng ta và không với tư cách là nhân viên AirAsia. AirAsia không ủng hộ cho các đảng phái chính trị, cả thông qua hỗ trợ tài chính trực tiếp hay thời gian làm việc được hưởng lương. Và các bạn không được để cho việc tham gia vào các hoạt động chính trị như vậy gây vấn đề khó khăn hay quấy rầy AirAsia.

1.4.12 Quấy rối và đe dọa là hành vi sai trái, không thể chấp nhận được

Quấy rối và đe dọa (như lăng mạ bằng lời và bằng cơ thể, bình phẩm phân biệt chủng tộc hoặc thành kiến giới tính, đề nghị quan hệ tình dục trái ý hay tiếp xúc tình dục không thích hợp, cử chỉ, hình ảnh, trò đùa, bình phẩm có khuynh hướng đề nghị tình dục) là hành vi sai trái và xấu xa, thường làm cho nơi làm việc trở thành một nơi rất khó chịu. Cơ bản là bất kỳ hành vi nào gây khó chịu hoặc không được đáp lại của người khác có thể được xem là quấy rối và đe dọa. Chúng ta không phải là một phần trong đó và sẽ không khoan nhượng cho những hành động đó.

1.5 Xung đột về lợi ích

1.5.1 Trung thành, tính công bằng và xung đột về lợi ích

Chúng ta có quyền có cuộc sống riêng tư nhưng khi ở nơi làm việc, chúng ta cần cởi mở và trung thành với AirAsia. Chúng ta sẽ không làm bất kỳ điều gì xung đột hoặc có vẻ như xung đột với lợi ích của AirAsia, hay có tham gia, dù trực tiếp hay gián tiếp, vào bất kỳ hành động nào có thể cản trở tính khách quan khi thực hiện nhiệm vụ của mình tại AirAsia. Xung đột về lợi ích có thể liên quan đến bất kỳ bên nào có mối quan hệ với AirAsia hay có thể có mối quan hệ như vậy (như khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, nhân viên hiện tại hoặc tương lai, đối thủ cạnh tranh hoặc quyền lợi kinh doanh bên ngoài). Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quyền lợi cá nhân và gia đình. Chúng ta sẽ vận dụng khả năng phán đoán của mình để quyết định điều gì là, hay có thể là, xung đột về lợi ích. Chúng ta đủ thông minh để làm điều này. Trong quá trình làm việc, chúng ta thường phải vận dụng khả năng phán đoán về những vấn đề thậm chí khó khăn hơn. Quy tắc cơ bản – nhanh chóng tiết lộ đầy đủ mọi thông tin, VÀ ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP NẾU KHÔNG CHẮC!

1.6 Tính bảo mật và tiết lộ thông tin

1.6.1 Duy trì tính bảo mật

Công việc của chúng ta tại AirAsia cho phép chúng ta tiếp cận nhiều thông tin về khách hàng, hoạt động và công việc kinh doanh của chúng ta. Những thông tin như vậy sẽ được bảo mật trừ khi chúng được công khai rõ ràng. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng những thông tin vào mục đích thực hiện công việc của mình, không vào mục đích nào khác. Trừ khi được phép – chúng ta sẽ không tiết lộ bí quyết công nghệ, thông tin và bí mật khách hàng hay các thông tin mật về hoạt động, quy trình, tài chính cho bất kỳ bên nào không được phép.

Chúng ta sẽ không sử dụng hay cố gắng sử dụng bất kỳ thông tin nào theo cách có thể làm tổn hại hay gây thất thoát, dù trực tiếp hay gián tiếp, cho AirAsia, hay các cổ đông của AirAsia. Chúng ta sẽ không chia sẻ những thông tin nhạy cảm của AirAsia với người khác, thậm chí với cả các thành viên gia đình của mình. Và chúng ta sẽ cẩn trọng không vô tình tiết lộ những thông tin như vậy, như thảo luận vấn đề ở nơi công cộng, hoặc qua điện thoại và máy vi tính.

Yêu cầu này áp dụng cả sau khi chúng ta rời khỏi AirAsia, chừng nào thông tin còn được xem là nhạy cảm và bảo mật, trừ khi thông tin được tiết lộ công khai. Nhiệm vụ bảo mật này đều được ràng buộc cả bởi pháp luật và hợp đồng lao động của chúng ta

1.6.2 Sự riêng tư và bảo vệ nhân viên, thông tin và dữ liệu/h3>

Nếu chúng ta truy cập vào những dữ liệu hay thông tin như vậy, hay cho dù chúng ta tình cờ biết về chúng – chúng ta sẽ không chia sẻ với bất kỳ người nào, dù bên trong hay bên ngoài AirAsia, trừ khi chúng ta được phép làm điều này, như thông qua văn bản cho phép từ Công Ty, hoặc theo yêu cầu của quy tắc, pháp luật, lệnh tòa án.

Chúng ta sẽ cẩn trọng và tuân theo mọi pháp luật và quy định khi xử lý thông tin có thể là nhạy cảm, dù thông tin về nhân viên hay khách hàng hay người khác. Chúng ta chỉ xử lý dữ liệu giới hạn ở những gì chúng ta cần cho các hoạt động, chăm sóc khách hàng có hiệu quả, các hoạt động thương mại có liên quan và quản lý nguồn nhân sự thích hợp.

1.6.3 Tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ của AirAsia – bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết, phương thức, khái niệm, và ý tưởng – phải được bảo vệ và quản lý vì lợi ích tốt nhất của AirAsia. Chúng ta cũng tôn trọng các tài sản trí tuệ của người khác. Trừ khi luật pháp hay cơ quan nhà nước yêu cầu, chúng ta không chia sẻ bất kỳ tài sản nào với các bên không được phép.

1.6.4 Thông tin có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của chúng ta

Các thành phần của Tập Đoàn AirAsia có thể được liệt kê công khai theo các quy tắc nghiêm ngặt về việc xử lý thông tin mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của chúng ta. Chúng ta phải ngăn không cho những người không được phép tiếp cận hay tiết lộ cho họ – bất kỳ thông tin nào về AirAsia mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, trước khi thông tin được niêm yết trên sàn chứng khoán và có trong hệ thống thông tin của sàn chứng khoán, hay trước khi thông tin không còn có tính nhạy cảm.

Chúng ta sẽ không trao đổi bất kỳ thông tin nội bộ nào để có lợi về mặt tài chính. Nếu chúng ta nghi ngờ về việc chúng ta có hay không thông tin nhạy cảm hoặc cách thức hành động như thế nào, chúng ta nên tìm kiếm ý kiến tư vấn từ bộ phận pháp lý và chấp hành.

Nếu chúng ta có hay nhận được thông tin về AirAsia mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, thì chúng ta sẽ không trao đổi công cụ tài chính/cổ phiếu trước khi thông tin được công khai hay không còn có tính nhạy cảm. Chúng ta sẽ không cung cấp những thông tin như vậy cho bất kỳ người nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, trừ khi những người đó có nhu cầu hợp pháp cần phải biết thông tin để thực hiện nhiệm vụ của mình thay mặt AirAsia.

Trong trường hợp này, yếu tố có tính quyết định là cách phản ứng của một nhà đầu tư thông thường trước thông tin này như thế nào nếu nó có trong quyết định của nhà đầu tư đó.

1.6.5 Thông tin, giao tiếp và liên lạc với truyền thông

Nếu đó là công việc của chúng ta và chúng ta được phép làm như vậy – chúng ta phải chắc chắn rằng những thông tin nào về AirAsia mà chúng ta công khai đều đáng tin cậy, chính xác và ở mức tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức cao. Chúng ta không trả lời các câu hỏi từ, hay có ý kiến bình luận với, truyền thông (cho dù đó là ý kiến cá nhân của chúng ta, hay là "ngoài ghi chép", hay thậm chí chỉ là làm rõ một vài điểm nào đó).

Chúng ta hãy để những người có đủ thẩm quyền như Truyền Thông Công Ty, Tổng Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn, Tổng Giám Đốc Điều Hành Quốc Gia hay Giám Đốc Tài Chính xử lý những việc đó. Chuyển mọi câu hỏi đến họ. Về phía họ, họ có trách nhiệm đặc biệt làm điều này trong phạm vi quy tắc hướng dẫn và đáp ứng mọi quy định cũng như thông lệ áp dụng đối với các công ty được niêm yết công khai.

1.6.6 Tiết lộ thông tin

Hệ thống báo cáo của AirAsia sẽ bao gồm mọi vấn đề quan trọng, tuân thủ các luật pháp và quy định hiện hành; đầy đủ, trung thực, chính xác, đúng lúc và dễ hiểu.

Nếu chúng ta tham gia vào quy trình tiết lộ thông tin của AirAsia, chúng ta phải nắm rõ và tuân theo các hướng dẫn và thủ tục tiết lộ cũng như các hướng dẫn nội bộ đối với hệ thống báo cáo tài chính của AirAsia, trong phạm vi trách nhiệm của chúng ta, để các báo cáo và hồ sơ nộp cho cơ quan nhà nước và các truyền thông công cộng khác của AirAsia tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành ở mọi khía cạnh quan trọng.

Chúng ta cũng phải ngăn chặn không cho phép truy cập những thông tin như vậy và/hoặc tiết lộ trái phép trước khi sàn giao dịch chứng khoán nhận được và công khai (hoặc trước khi thông tin không còn có tính nhạy cảm).

1.7 Hướng dẫn thực hành tốt

1.7.1 Hệ thống kế toán và các quy trình

Hệ thống kế toán của AirAsia đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được báo cáo chính xác theo luật pháp hiện hành của quốc gia và hướng dẫn thực hành kế toán tốt. Các tài khoản hàng năm và tài khoản tạm thời sẽ tuân theo pháp luật, Tiêu Chuẩn Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS) và Nguyên Tắc Kế Toán Được Chấp Nhận Rộng Rãi (GAAP)

1.7.2 Kiểm soát nội bộ

Chúng ta có các hệ thống kiểm soát nội bộ tốt nhằm đảm bảo đáp ứng các mục tiêu và chiến lược của chúng ta. Những hệ thống kiểm soát này phải có hiệu quả và có các mức rủi ro có thể chấp nhận được. Các tài sản, dù hữu hình hay ở hình thức khác, đều được bảo vệ và sử dụng hữu ích. Chúng ta có nghĩa vụ đảm bảo mọi thông tin tài chính phải chính xác và kịp thời cũng như tuân theo các pháp luật, quy định và hướng dẫn.

1.8 Nhiệm vụ và tuyên bố

1.8.1 Báo cáo

Ngoài việc hỏi (cấp trên của chúng ta, Phòng Pháp Lý hoặc Phòng Nhân Sự) khi chúng ta không chắc, chúng ta cũng có nhiệm vụ phải báo cáo cho họ, cho Kiểm Toán Nội Bộ hay cho nhóm Gian Lận Khu Vực và Điều Tra; hoặc chúng ta có thể viết email gửi về whistleblower@airasia.com – bất kỳ điều gì mà chúng ta nhìn thấy vi phạm bộ quy tắc này. Bản thân việc không báo cáo khi chúng ta nên làm là hành vi vi phạm bộ quy tắc này. Việc báo cáo của chúng ta sẽ được bảo mật, và chúng ta sẽ không chịu bất kỳ hậu quả nào nếu chúng ta báo cáo với tất cả thiện ý.

1.8.2 Trình bày hành vi vi phạm

Bộ quy tắc này trình bày các tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được. Nhưng rõ ràng là không thể bao gồm mọi ví dụ. Chúng ta phải luôn vận dụng khả năng phán đoán của mình. Nếu chúng ta vi phạm bộ quy tắc này, chúng ta có thể phải chịu biện pháp kỷ luật.

Bộ quy tắc này bổ sung các Điều Khoản & Điều Kiện dịch vụ hiện tại của chúng ta, cũng như các Chính Sách & Thủ Tục. Bộ Quy Tắc này, hay các phần trong đó, thỉnh thoảng có thể được thay đổi để đáp ứng nhu cầu của AirAsia hay đề cập đến các điều kiện thay đổi.