Giờ làm việc của bộ phận bán vé đoàn

Group Desk Contact Operating hours
Bru-nây +673 2333045
bwn_groupdesk@airasia.com
Thứ Hai đến Chủ nhật: 8.00am to 5.00pm (GMT+8)
Trung Quốc +86 512 8555 7717
china_groupdesk@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Cam-pu-chia +855 23 6329979
taa_pnhgrp@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+7)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Ấn Độ +91-80-48101460
in_groupdesk@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 09.30am to 6.30pm (GMT+0530)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Indonesia +6221 29 850 850
iaa_groupdesk@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+7)
Thứ Bảy: 9.00am to 1.00pm (GMT+7)
Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
Nhật Bản +815068648183
japan_groupdesk@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu : 8am – 5pm (GMT+9)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Hàn Quốc +82 2 6324 7715
korea_groupdesk@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9am – 6pm (GMT+9) 

Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Malaysia Dịch vụ nối chuyến AirAsia X / AirAsia X
aax_groupdesk@airasia.com

các chuyến bay AirAsia
+603 8660 0008
maa_groupdesk@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Mi-an-ma +95-9-457745827
+95-9-457745828
+95-1-658165
taa_rgngrp@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 5.30pm (GMT+0630)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Philippines paa_groupdesk@airasia.com Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Singapore saa_groupdesk@airasia.com Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+8)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed
Thái Lan +662 515 9888
taa_groupdesk@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+7)
Thứ Bảy: 9.00am to 12.00pm (GMT+7)
Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Đóng cửa
Việt Nam +84-8-73050080
+84-8-73050081
taa_sgngrp@airasia.com
Thứ Hai đến thứ Sáu: 9.00am to 6.00pm (GMT+7)
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ: Closed