ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน ของเราประกอบด้วยนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และข้อสงวนสิทธิ์บนเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยรายละเอียดวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


ข้อกำหนดและเงื่อนไข airasia rewards

ข้อกำหนดและเงื่อนไข airasia rewards


ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเที่ยวบิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเที่ยวบิน

แอร์เอเชีย เอ็กซ์เพรส ข้อกำหนดและเงื่อนไข

แอร์เอเชีย เอ็กซ์เพรส ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นของแอร์เอเชีย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นของแอร์เอเชีย ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเราจัดโปรโมชั่นสำหรับเที่ยวบิน