ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน

นี่เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับการเดินทางของคุณไปพร้อมกับเรา


ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานของเราประกอบด้วยนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และข้อสงวนสิทธิ์บนเว็บไซต์ของเรา


นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนบุคคลประกอบไปด้วยรายละเอียดวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นของแอร์เอเชีย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นของแอร์เอเชียซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเราจัดโปรโมชั่นสำหรับเที่ยวบิน